Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie,. Sprawozdania, Opłaty za korzystanie ze Środowiska, Gospodarka Odpadami

O szkoleniu

Dwudniowe szkolenie ma na clu przybliżenie tematyki związanej z prowadzeniem dokumentacji wymaganej przepisami, sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska jak i gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.
Kto powinien wziąć udział?
- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie prawnymi aspektami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
- Osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat za ochronę środowiska,
- Osoby, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
- Wszyscy zainteresowani uregulowaniem spraw sytuacji formalno-prawnej w swoim przedsiębiorstwie

Program szkolenia

Część I:
I. Obowiązki związane z korzystaniem ze Środowiska
• Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy
i rozporządzenia wykonawcze
• Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
• Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
• Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
• Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
• Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
• Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

II. Pozwolenia i decyzje środowiskowe
• Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
 pozwolenia zintegrowane
 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
 pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 pozwolenia na wytwarzanie odpadów

III. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
• Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
• Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
• Obowiązujące stawki i formularze w 2018 r.
• Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
• opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
• Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki – wspólne wypełnianie wykazu „krok po kroku”
• Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)
• Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) – kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE


Część II
• Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
• Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów , jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
• Klasyfikacja odpadów – katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
• Obowiązkowa ewidencja odpadów – wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
• Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
• Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 rok
• Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
• Zasady dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
• Rejestr BDO – kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, kary za brak rejestracji, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne – które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki , stawki opłat rejestrowych i rocznych, Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO ?
• Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
• Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
• Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
• Opłata produktowa

Czas trwania

8:00 - 15:00
1 - 2 dni

Prelegenci

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego trenera, posiadającego kierunkowe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, na co dzień zajmującego się opracowywaniem wniosków o wydanie o wydanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz zajmującego się profesjonalnie doradztwem w zakresie przepisów ochrony środowiska i inżynierii środowiska.

Dzięki przejrzystemu prowadzeniu zajęć uczestnicy szkolenia w prawidłowy sposób przyswoją wiedzę, natomiast liczne ćwiczenia praktyczne oraz symulacje określonych zdarzeń pozwalają na przygotowanie uczestników do poprawnego działania w zakresie spełniania wymagań prawnych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

BDG Hossa

40-750 Katowice

T. Boya-Żeleńskiego 108

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
1 dzień
600
Cena zawiera:
  • zaświadczenie BDG Hossa, materiały szkoleniowe, catering
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice
Boya - Żeleńskiego 108
woj. śląskie
Jesteśmy firmą doradczą zajmującą się wdrażaniem systemów zarządzania według norm ISO, prowadzimy również szkolenia z zakresu ISO oraz zajmujemy się obsługą firm w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest zapewnienie Państwu prostych lecz skute...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie na szkolenie

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice Boya - Żeleńskiego 108
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!