Ochrona sygnalisty w urzędzie. Dyrektywa o sygnalistach i projekt ustawy o ochronie sygnalistów - jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy zagadnienia takie, jak: dyrektywa o ochronie sygnalistów, projekt ustawy o sygnalistach, kogo dotyczy ustawa o sygnalistach, kto to jest sygnalista, prawne aspekty ochrony sygnalisty, organizacja systemu przyjmowania zgłoszeń, rozwiązania antykorupcyjne, regulamin dotyczący sygnalistów, kanały raportowania, działania odwetowe, sankcje karne, kiedy wchodzi ustawa o sygnalistach.

Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada na podmioty sektora publicznego nowe obowiązki. Mają one za zadanie wdrożyć odpowiednie procedury zapewniające bezpieczeństwo osobom zgłaszającym nadużycia, podejrzenia korupcji oraz szereg innych nieprawidłowości. 14 października 2021r. ukazał się polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, który zakłada tylko 14 dniowy okres vacatio legis. Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia regulacji unijnych do 17 grudnia 2021r. Oznacza to konieczność relatywnie szybkiego przygotowania i wdrożenia nowych procedur.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej aktualnych wymogów prawnych dotyczących sygnalistów,
 • nabycie umiejętności zorganizowania systemu antykorupcyjnego,
 • zaproponowanie praktycznych rozwiązań na sprawne wdrożenie niezbędnych procedur,
 • omówienie wzorów dokumentów i sposobów oceny wdrożonych rozwiązań.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • spokój i pewność poprawnego przygotowania procedur na czas,
 • wdrożenie praktycznych rozwiązań odpowiadającym realiom danej instytucji,
 • uniknięcie sankcji karnych za niewdrożenie lub niepoprawne wdrożenie nowych uregulowań,
 • uniknięcie konsekwencji wizerunkowych związanych z brakiem właściwych procedur dotyczących sygnalistów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników administracji publicznej. Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty sektora publicznego zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Jednak zarówno dyrektywa, jak i projektowane regulacje krajowe, zakładają uruchomienie zgłoszeń zewnętrznych oraz instytucję ujawnienia publicznego, co w praktyce oznacza, że każdy podmiot powinien posiadać znajomość nowych regulacji.

Program szkolenia

Nieprawidłowości w działalności urzędu – uzasadnienie ochrony

 • Rodzaje nieprawidłowości w działalności urzędu z perspektywy organów kontroli (NIK, RIO, CBA)

Przepisy dotyczące zarządzania ochroną sygnalisty – podstawy ochrony

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 14 października 2021r.

Prawne aspekty ochrony sygnalisty – kogo chronić

 • Organizacja krajowego systemu ochrony sygnalistów
 • Charakterystyka sygnalisty – osoby zgłaszającej naruszenie prawa
 • Zakres, zasady i prawne uwarunkowania ochrony sygnalisty
 • Rodzaje zakazanych działań odwetowych
 • Sankcje karne

Organizacja systemu przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalisty w urzędzie – jak chronić

 • Standardy, normy i praktyki dotyczące tworzenia kanałów zgłoszeń i wyjaśniania niezgodności
  • Ochrona sygnalisty z perspektywy systemu kontroli zarządczej
  • Tworzenie programów zgodności i rozwiązań antykorupcyjnych
 • Role i zadania w systemie przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów
 • Opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych – przykład regulacji
 • Praktyczne aspekty przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych
 • Ocena skuteczności systemu przyjmowania zgłoszeń i ochrony sygnalisty

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) oraz Menadżer ds. Zgodności (ACO, AWCO). Posiada aplikację kontrolerską. Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu i prowadzeniu kontroli oraz audytów wewnętrznych.
Z wykształcenia prawnik, ukończył m.in. studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Psychologię przywództwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Były wieloletni obserwator w Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej.
Ekspert z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz przeciwdziałania i oceny systemów antykorupcyjnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!