Ochrona zieleni a usuwanie zadrzewień – uwarunkowania prawne

O szkoleniu

Uwaga: każdy z uczestników szkolenia będzie mógł konsultować on-line z prelegentem bieżące problemy prawne z zakresu web-seminarium w okresie 2 tygodni po realizacji szkolenia

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników administracji publicznej, którzy są zaangażowani w realizację ochrony terenów zieleni i zadrzewień, zwłaszcza przedstawiciele gmin, starostw oraz urzędów marszałkowskich.

Program szkolenia

 1. Założenia materialne i proceduralne dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień:
  • przepisy materialne,
  • przepisy proceduralne,
  • uwarunkowania faktyczne.
   
 2. Działania ochronne:
  • prawa i obowiązki organów administracji publicznej,
  • realizacja praw i obowiązków właścicieli terenów zieleni,
  • aspekty ochronne osadzone w przepisach o ochronie przyrody,
  • zagadnienia ochrony związane ze stosowaniem przepisów szczególnych, w tym z zakresu:
  – działań przeciwpożarowych,
  – przedsięwzięć inwestycyjnych,
  – realizacji inwestycji celu publicznego.
   
 3. Procedura usuwania zadrzewień lub krzewów:
  • istota i forma zezwolenia,
  • proceduralne aspekty uzyskiwania zezwolenia, w tym:
  – złożenie wniosku,
  – oględziny,
  – nasadzenia następcze,
  – przesadzanie drzew lub krzewów,
  – treść zezwolenia,
  • odszkodowanie za usunięcie drzewa lub krzewu na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych,
  • opłaty,
  • kary pieniężne.
   
 4. Wyłączenia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:
  • zakres wyłączeń ze względu na:
  – uwarunkowania dotyczące cech i parametrów drzew i krzewów,
  – aspekty wynikające z aktów stosowania prawa,
  – realizację uwarunkowań związanych z celami publicznymi,
  – uwarunkowania wynikające ze stanów nadzwyczajnych,
  • istota zgłoszenia,
  • procedura zgłoszenia,
  • stosowanie sprzeciwu.
   
 5. Między prawem administracyjnym a prawem cywilnym:
  • stosowanie instrumentów nadzorczych,
  • procedury w przypadku stanu wyższej konieczności,
  • procedury w przypadku realizacji celów publicznych,
  • postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
  • przygotowywanie innych pism związanych z realizacją zadań, w tym m in. protokołów oględzin i ekspertyz,
  • postępowania przy stanie współwłasności.
   
 6. Panel dyskusyjny, konsultacje

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego w organie administracji rządowej zajmującym się ochroną środowiska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

W szkoleniu online mogą uczestniczyć maksymalnie 22 osoby.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!