Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/od-pracownika-do-lidera-nowa-rola-funkcje-narzedzia-pracy-z-zespolem-73535-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Mój lider wie, po co tu jest i co robi – to pierwszy etap budowania autorytetu lidera w zespole. Treści szkolenia koncentrują się wokół tych obszarów działań lidera, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie jego autorytetu wśród podwładnych oraz budują efektywne zasady współpracy i realizacji celów z zespołem.

Cele kluczowe:
Przygotowanie liderów / kierowników do pełnienia nowej roli w organizacji lub zwiększenie efektywności osób, które niedługo zajmują to stanowisko i potrzebują uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
Zdobycie wiedzy i przećwiczenie umiejętności skutecznego realizowania roli lidera w trzech obszarach: orientacja na zadanie, orientacja na budowanie zespołu oraz orientacja na skuteczność poszczególnych pracowników.

Korzyści:
Warsztaty mają na celu usprawnienie aktualnych działań Uczestników lub przygotowanie ich do pełnienia funkcji kierowniczej poprzez:

-Poznanie podstawowych funkcji i zadań osoby kierującej zespołem.
-Przećwiczenie i pogłębienie umiejętności budowania zespołu i autorytetu w zespole.
-Pogłębienie umiejętności komunikowania się z pracownikami w procesie realizowania zadań zespołu: od zlecania zadań, przez monitorowanie i bieżące informacje zwrotne,
-Przećwiczenie rozmów w sytuacjach trudnych (takich jak motywowanie, korygowanie, dyscyplinowanie, przekazywania informacji trudnych.
-Wartością dodatkową jest wymiana doświadczeń z Uczestnikami z różnych organizacji (swego rodzaju benchmarking dla funkcji i warunków działania lidera)

Przed szkoleniem zaprosimy Uczestników do anonimowej Ankiety wstępnej. Mimo, ż jest to szkolenie otwarte chcemy lepiej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania tak, by spotkanie jak najlepiej na nie odpowiedziało.
Po warsztacie Uczestnicy otrzymają „zadanie domowe’, które ukierunkuje ich uwagę podczas codziennej pracy na świadome stosowanie narzędzi omawianych i ćwiczonych podczas spotkania.
Po 6-8 tygodniach Uczestnicy odbędą z Trenerem wirtualne spotkanie follow-up (4 godziny, w grupach 4-5 osobowych) – termin będzie ustalony po zakończeniu szkolenia.Celem spotkania jest wspólne przedyskutowanie zmian w sposobie działania, podzielenie się doświadczeniami oraz znalezienie rozwiązań na sytuacje trudne, które pojawiły się podczas stosowania nowej wiedzy i umiejętności.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty skierowane są do osób, które niedługo będą liderami lub kierownikami bądź są nimi od niedługiego czasu. Adresatami mogą być też pracownicy, którzy mają potencjał liderski i taka kariera jest dla nich planowana w przyszłości.

Program szkolenia:

Wstęp, wprowadzenie

Gdy wchodzę do zespołu, jako lider… Kluczowe kroki do podjęcia

 • Źródła wiedzy o funkcji roli lidera w organizacji: Cele, oczekiwania, podstawowe uwarunkowania działania, kluczowe wyzwania
 • Jakim liderem chcę być? Pięć poziomów dojrzałości przywódczej lidera: Od stanowiska po osobowość. Wpływ na zaangażowanie i wydajność zespołu
 • Rola lidera w budowaniu współdziałania w zespole: Expose lidera

Kierowanie zespołem: Co to oznacza?

 • Proces kierowania zespołem w praktyce. Trójkąt sukcesu zespołu
 • Obszary troski lidera w kierowaniu zespołem: Punkty krytyczne na etapie planowania, organizowania, przewodzenia, kontroli i zarządzania informacją.
 • Miejsce motywacji w „kole kierowania” – usuwanie przeszkód i dawanie przestrzeni do zaangażowania
 • Delegowanie z punktu widzenia szefa

Skuteczne zlecanie zadań

 • Od ręcznego organizowania po delegowanie organizacji pracy: Typy zadań i poziomy partycypacji decyzyjnej
 • O czym trzeba pamiętać zlecając zadanie: Punkty krytyczne
 • Proces i obszary delegowania zadań pracownikom: Czy i kiedy rzeczywiście jestem niezastąpiony?
 • Zasady doboru ludzi do zadań
 • Dopasowanie sposobu zlecania zadań do poziomu dojrzałości zawodowej pracowników
 • Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla liderów na poziomie ludzi i zespołu

Informacje zwrotne w kierowaniu zespołem

 • Informacje zwrotne w pracy z zespołem i z pojedynczymi osobami
 • Pięć etapów korygowania działań
 • Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań
 • Reguły udzielania informacji zwrotnych
 • Wypracowanie modelu przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych: Cel, postawa lidera i forma
 • Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

Trudne sytuacje i trudne rozmowy w pracy z zespołem

 • Przekazywanie trudnych informacji: Efekt Spence’a w praktyce
 • Trzy typy rozmów trudnych w pracy lidera: korygowanie, motywowanie, dyscyplinowanie. Cele, założenia, przebieg
 • Jak w trakcie rozmów trudnych pracować z pytaniami i uaktywniać pracownika do wypracowywania pomysłów?
 • Reagowanie w sytuacjach konfliktowych w zespole

Podsumowanie

 • Indywidualne podsumowanie warsztatu. Obszary koncentracji przed spotkaniem follow up

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem