Odliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych – bieżąca praktyka i orzecznictwo

O szkoleniu

Szkolenie przekazuje oraz utrwala wiedzę na temat zasad odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Cel edukacyjny – szkolenie przekazuje oraz utrwala wiedzę na temat zasad odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencje w zakresie znajomości zasad odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców.

Efekty uczenia się – uczestnik szkolenia:

 • rozróżnia i stosuje prawidłowe zasady odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców;
 • rozróżnia i definiuje:
  - usługi oraz towary, które dają prawo do odliczenia podatku i które, nie podlegają odliczeniu,
  - zasady odliczania VAT związane z samochodami,
  - zasady związane z odliczaniem VAT metodą proporcji i metodą prewskaźnika,
  - moment odliczenia podatku,
  - wysokość odliczenia podatku,
  - dokumentację konieczną do odliczenia podatku,
  - sposoby korygowania podatku naliczonego;
 • ma wiedzę, w jakich aktach prawnych poszukiwać zasad odliczania podatku;
 • wyszukuje i analizuje stanowiska i interpretacje organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie konkretnych problemów podatkowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do: pracowników działów księgowych oraz samodzielnych księgowych zajmujących się obsługą księgową przedsiębiorstw działających w międzynarodowej sprzedaży towarów.

Szkolenie może być pomocne także dla właścicieli przedsiębiorstw i pracowników odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe, logistyczne oraz transportowe, bowiem szkolenie wyjaśnia dokumentację konieczną dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT oraz wyjaśnia konsekwencje stosowanych reguł handlowych.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady działania podatku VAT.

 • podatek należny
 • podatek naliczony
 • zasada neutralności
 • zasada powszechności

2. Przesłanki odliczenia VAT.

 • pojęcie podatnika
 • wykonywanie czynności opodatkowanych
 • co stanowi kwotę podatku naliczonego
 • moment odliczenia podatku
 • przesunięcie w czasie momentu odliczenia podatku
 • nieodliczenie podatku w czasie a korekta
 • brak faktury zakupowej a odliczenie
 • zmniejszenie podatku naliczonego wskutek korekty faktury przez sprzedawcę
 • zwrot podatku naliczonego
 • odliczenie VAT z wydatków poniesionych przed rejestracją do VAT

3. Wyłączenia od odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku oraz wydatki sporne.

 • usługi noclegowe
 • usługi gastronomiczne
 • wydatki na reprezentację
 • wydatki na edukację i dokształcanie
 • wydatki na podróże
 • usługi niematerialne (m.in. marketingowe, doradcze, badania rynku, HR)
 • odliczenie VAT z pustych faktur

4. Podatek naliczony w transakcjach międzynarodowych.

 • mechanizm odwrotnego obciążenia
 • import towarów
 • import usług
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • dostawa z montażem

5. Podatek naliczony w związku z samochodami.

 • wydatki związane z samochodami składające się na podatek naliczony
 • samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej
 • ewidencja przebiegu pojazdu
 • samochody wykorzystywane do działalności mieszanej
 • zmiana przeznaczenia samochodu a korekta podatku naliczonego
 • samochody udostępniane klientom lub pracownikom

6. Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

 • przesłanki stosowania
 • sposób określania proporcji
 • korekta podatku naliczonego metodą proporcji
 • zmiana proporcji w ciągu roku podatkowego

7. Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

 • przesłanki stosowania prewskaźnika
 • sposób określania prewskaźnika
 • korekta podatku naliczonego metodą prewskaźnika

8. Korekta podatku naliczonego.

 • korekta w przypadku zmiany wykorzystania nieruchomości
 • korekta podatku w ciągu 5 i 10 lat oraz korekta jednorazowa

9. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Paweł Terpiłowski – radca prawny, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT.
Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor publikacji „VAT w branży TSL” oraz wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor oraz szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.

Gdzie i kiedy

Online 26 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 20 kwiecień 2022

Zapisz się

Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA: zgłaszając udział w szkoleniu prosimy uczestników o zadeklarowanie grupy towarów z jakimi Państwa firma ma do czynienia w obrocie towarowym. Informacja ta będzie istotna przy realizacji części warsztatowej szkolenia.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!