Szkolenie

ODPADY I ZEZWOLENIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów?

O szkoleniu

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie zezwoleń oraz zagadnień z zakresu odpadów i odzysku (w świetle rozporządzenia REACH i dyrektywy odpadowej)
Kto powinien wziąć udział?
Osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia

Program szkolenia

ZEZWOLENIA
1. Kto podlega pod procedurę udzielania zezwoleń
2. Substancje SVHC
3. Wyłączenia
4. W jaki sposób sprawdzić, czy moja firmę dotyczy ta procedura
5. Czy informuje się ECHA o chęci składania wniosku
6. Co wniosek musi zawierać
7. Na co wskazuje data ostateczna
8. Kto wydaje zezwolenie
9. Jak sprawdzić dostawcę
10. Dalszy użytkownik, a zezwolenia

ODPADY
1. Zagadnienie odpadów
• w świetle rozporządzenia REACH
- interpretacja artykułu 2 ust.2 rozporządzenia REACH
• w świetle dyrektywy odpadowej/nowej ustawy o odpadach
- utrata statusu odpadu
- rozporządzenia UE wskazujące strumienie odpadów, które utraciły swój status odpadu
- produkt uboczny
2. Odzysk w rozumieniu
• rozporządzenia REACH
- interpretacja zapisu art. 2 ust. 7 lit d)
- substancje odzyskiwane z różnych źródeł
• dyrektywy odpadowej/ustawy o odpadach
- metody odzysku
- różnice pomiędzy odzyskiem wynikającym z przepisów dyrektywy a rozporządzeniem REACH

DYSKUSJA

Prelegenci

Cytat
MONIKA WASIAK-GROMEK – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog.
Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.
Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji
i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych oraz jest osobą odpowiedzialną za pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacji i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.
Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji 0 Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.
Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

Gdzie i kiedy

Warszawa 08 października 2013
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł netto
650 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.
Weź udział

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Obecność

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!