Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/odpady-i-zezwolenia-w-swietle-rozporzadzenia-reachjak-interpretowac-ustawe-o-odpadach-pod-katem-legislacji-dotyczacej-chemikaliow-52965-id714

Informacje o szkoleniu

 • ODPADY I ZEZWOLENIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów?


  ID szkolenia: 52965
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.15 - 16.15
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie zezwoleń oraz zagadnień z zakresu odpadów i odzysku (w świetle rozporządzenia REACH i dyrektywy odpadowej)

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia

Program szkolenia:

ZEZWOLENIA
1. Kto podlega pod procedurę udzielania zezwoleń
2. Substancje SVHC
3. Wyłączenia
4. W jaki sposób sprawdzić, czy moja firmę dotyczy ta procedura
5. Czy informuje się ECHA o chęci składania wniosku
6. Co wniosek musi zawierać
7. Na co wskazuje data ostateczna
8. Kto wydaje zezwolenie
9. Jak sprawdzić dostawcę
10. Dalszy użytkownik, a zezwolenia

ODPADY
1. Zagadnienie odpadów
• w świetle rozporządzenia REACH
- interpretacja artykułu 2 ust.2 rozporządzenia REACH
• w świetle dyrektywy odpadowej/nowej ustawy o odpadach
- utrata statusu odpadu
- rozporządzenia UE wskazujące strumienie odpadów, które utraciły swój status odpadu
- produkt uboczny
2. Odzysk w rozumieniu
• rozporządzenia REACH
- interpretacja zapisu art. 2 ust. 7 lit d)
- substancje odzyskiwane z różnych źródeł
• dyrektywy odpadowej/ustawy o odpadach
- metody odzysku
- różnice pomiędzy odzyskiem wynikającym z przepisów dyrektywy a rozporządzeniem REACH

DYSKUSJA

Informacje o prelegentach:

MONIKA WASIAK-GROMEK – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog.
Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.
Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji
i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych oraz jest osobą odpowiedzialną za pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacji i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.
Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji 0 Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.
Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 650 zł netto

Cena zawiera:

Wykłady, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Obecność

Wydarzenie: ODPADY I ZEZWOLENIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów?