Odporność psychiczna – jak dbać o siebie w trudnej sytuacji

O szkoleniu

W życiu czeka nas wiele przesileń i niejedno wyzwanie, które mogą zaskoczyć i osłabić nasz organizm. Tempo zmian, ciągła presja, niektóre relacje z ludźmi i codzienne zmartwienia wpływają na naszą sprawność działania, zdrowie i motywację. Zapraszamy na szkolenie, które wskaże uczestnikom, jak wzmacniać odporność psychiczną, aby mieć poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość, zdolność do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach, zachować równowagę i pewność siebie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie skutecznych sposobów na zbudowanie odporności psychicznej, aby lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • komfort codziennego funkcjonowania w zmiennej rzeczywistości
 • więcej energii na co dzień, która przełoży się na lepszą motywację
 • umiejętność efektywnego radzenia sobie z trudnościami na co dzień
 • umiejętność przekucia wyzwań na sukcesy w różnych dziedzinach życia
 • silniejsza odporność psychiczna, która poprawi jakość Twojego życia

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • czym jest odporność psychiczna i jaki ma wpływ na nasze życie
 • o metodach i narzędziach budowania odporności psychicznej
 • o sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami
 • o mechanizmach powstawania stresu i budowaniu zasobów wewnętrznych
 • o zasadach podnoszących naszą samoocenę i motywację

Uczestnicy nabęda umiejętności:

 • radzenia sobie z emocjami, swoimi i innych
 • praktycznego wzmacniania odporności psychicznej
 • odzyskiwania poczucia kontroli nad życiem w trudnych sytuacjach
 • utrzymywania właściwego poziomu energii do skutecznego działania
 • posługiwania się technikami zwiększającymi skuteczność w działaniu
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się efektywniej radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami – niezależnie od pełnionej roli w zespole i zajmowanego stanowiska.

Program szkolenia

1. Jak działają nasz mózg i organizm w obliczu trudności

 • Neuronauka otwiera drzwi do nowych możliwości naszego mózgu
 • Mechanizmy i nawyki, nad którymi wreszcie możemy przejąć kontrolę
 • Jak stres działa na nasze życie
  • rozpoznaj swój stres i naucz się skutecznie z nim pracować
  • wszystkie fazy reakcji na stres i skuteczne narzędzia na każdym etapie
  • mobilizująca i niedoceniana funkcja stresu

Trening umiejętności identyfikowania swoich reakcji w stresie i opracowanie indywidualnego planu działań w sytuacjach stresujących.

2. Czym jest odporność psychiczna i jak może pomóc:

 • Czy będąc odpornym psychicznie utracę wrażliwość? – mity na temat odporności
 • Wyzwania w życiu – jak działa odporność psychiczna w trudnych sytuacjach
 • Cztery filary odporności psychicznej - 4C: Kontrola (Control), Zaangażowanie (Commitment), Wyzwanie (Challenge), Pewność siebie (Confidence)
 • Jak rozpoznać poziom swojej odporności psychicznej?

Autodiagnoza poziomu odporności psychicznej i rozpoznanie obszarów, w których możemy ją rozwijać.

3. Kontrola – zdrowe granice

 • Poczucie kontroli wewnętrznej jako fundament w budowaniu odporności
 • Inteligencję emocjonalną można rozwijać – praktyczne wskazówki
 • Nie ma „złych” emocji – jak czerpać energię i podążać za własnymi potrzebami
 • Techniki obniżania negatywnych emocji w sytuacjach interpersonalnych

Trening rozwijania swoich umiejętności kontroli emocji oraz szybkiego obniżania napięcia w trudnych sytuacjach z innymi osobami.

4. Zaangażowanie – jak utrzymać wysoki poziom motywacji

 • Nazwij swój cel i zrób plan jego realizacji – najważniejsze wytyczne w skutecznym działaniu
 • Dlaczego wciąż odkładamy sprawy na później? – mechanizmy motywacji i prokrastynacji
 • Motywacja błyskawiczna – 6 kroków Pantalona do pełnego zaangażowania
 • Metoda Małych Kroków, czyli jak nie poddać się w obliczu wyzwań

Trening umiejętności formułowania właściwych celów i opracowanie konkretnych działań wspierających ich skuteczną realizację.

5. Wyzwania – zagrożenie czy szansa?

 • Sukces to suma porażek? – jak na wyzwania reagują ludzie odporni psychicznie
 • Wewnętrzne przekonania na temat wyzwań – zmiana nawyków myślowych
 • Jak lepiej zarządzać swoim czasem i pracą? – praktyczne narzędzia i wskazówki
 • Perfekcjonizm - jak znaleźć równowagę między jakością a efektywnością
 • Budowanie systemów wsparcia i poszukiwanie zasobów w trudnych sytuacjach.

Trening umiejętności radzenia sobie nawykami utrudniającymi funkcjonowanie w trudnych sytuacjach.

6. Pewność siebie, czyli wiara we własne możliwości

 • Skąd czerpać pewność siebie? – diagnoza wewnętrznych zasobów i przegląd narzędzi
 • Uczenie się na doświadczeniu i umiejętność pozyskiwania wartościowych informacji zwrotnych
 • Pewność siebie w kontaktach z innymi osobami – techniki komunikacyjne i słowa „klucze”
 • Odwaga w wyrażaniu siebie jako źródło satysfakcji i budowania dobrych relacji

Trening umiejętności budowania swojej pewności siebie poprzez zastosowanie technik asertywnych i narzędzi poprawiających skuteczność w komunikacji.

7. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie, trener trenerów, coach, specjalista HR, trener umiejętności osobistych i menedżerskich.

Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu firmy doradczej i specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników.

Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba, oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis),  kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji) oraz stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń.

Ekspert w obszarze budowania skuteczności osobistej, m.in.:

 • radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej,
 • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi,
 • motywowania i wzmacniania zaangażowania,
 • standardów profesjonalnej obsługi klienta,
 • zarządzania zespołami, także rozproszonymi,
 • przywództwa i budowania autorytetu lidera,
 • identyfikowania i rozwoju talentów własnych oraz podwładnych.

Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowania, sprzedaży i przywództwa. Współpracuje z jedną z ogólnopolskich telewizji w charakterze eksperta z zakresu psychologii i zjawisk społecznych. Publikuje m.in. dla Personel i Zarządzanie, Gazety Wyborczej, HR News, HRna5.pl, Beck Info Biznes.

Bada potrzeby szkoleniowe i efektywność projektów szkoleniowych w oparciu o najlepsze praktyki metodologiczne.
Zajęcia przeprowadza w sposób dynamiczny, atrakcyjny i efektywny, łącząc w zróżnicowanych formach pracy potrzeby indywidualne i grupowe.

Zawsze czerpie z szerokiego doświadczenia biznesowego, kładąc największy nacisk na praktykę i rozwiązania dopasowane do realiów organizacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!