Odpowiedzialność członków Komisji Przetargowej Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność karna

O szkoleniu

Cel szkolenia
Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Po szkoleniu...
Będziesz umiał w codziennej pracy unikać działań mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Członkowie komisji przetargowych

Program szkolenia

Kiedy członek komisji przetargowej ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
• Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
• Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
• Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• Określenie kryteriów oceny ofert
• Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
• Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
• Powody umorzenia postępowania
Odpowiedzialność karna członków komisji przetargowej
• Przestępstwo utrudniania przetargu publicznego
• Przestępstwo rozpowszechniania informacji mających znaczenie dla zawarcia umowy o zamówienie publiczne
• Przestępstwo składania fałszywych oświadczeń

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Ewaryst Kowalczyk

Gdzie i kiedy

Warszawa 18-19 wrzesień 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!