ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

O szkoleniu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
za co odpowiadają zarządcy spółki, jak uniknąć odpowiedzialności, jak dochodzić roszczeń od członków władz spółki


Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zakresu odpowiedzialności członków zarządu oraz członków rad nadzorczych spółek kapitałowych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych) z tytułu pełnionych przez nich funkcji.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

WPROWADZENIE
* Zakres szkolenia * Czym jest odpowiedzialność prawna * Czym jest spółka kapitałowa * Kim są członkowie organów spółki kapitałowej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
* Odpowiedzialność za zobowiązania spółki * Odpowiedzialność spółki, wspólników i członków organów spółki za zobowiązania spółki kapitałowej * Posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo. za zobowiązania spółki w razie bezskuteczności ich egzekucji wobec spółki na podstawie art. 299 k.s.h. * Przesłanki odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. * Zakres odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. * Wyłączenie odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. * Jak dochodzić odpowiedzialności od członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. * Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie nieprawidłowości przy zgłaszaniu spółki do rejestru * Kogo dotyczy odpowiedzialność z art. 291 i 479 k.s.h. * Kiedy powstaje odpowiedzialność * Jak długo trwa odpowiedzialność * Czy odpowiedzialność mogą ponosić tylko niektórzy członkowie zarządu * Zasady ponoszenia odpowiedzialności za podanie fałszywych danych * Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji * Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w procesie podziału spółek * Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce. * Odpowiedzialność osób biorących udział w tworzeniu spółki * Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z prawem lub umową spółki * Osoby odpowiedzialne * Przesłanki odpowiedzialności * Działanie sprzeczne z prawem lub umową spółki * Jak uwolnić się od odpowiedzialności * Odpowiedzialność za dopuszczenie do rażącego zawyżenia wartości wkładów * Odpowiedzialność za bezprawne wypłaty na rzecz wspólników * Bezprawne wypłaty * Osoby odpowiedzialne * Co obejmuje obowiązek zwrotu wypłat * Kiedy przedawniają się roszczenia * Odpowiedzialność za wady wkładu * Wadliwość wkładu * Odpowiedzialność związana z procesem łączenia i przekształcania spółek * Odpowiedzialność w procesie łączenia się spółek * Odpowiedzialność w procesie przekształcania spółek * Szczególna odpowiedzialność w spółkach akcyjnych * Realizacja roszczeń odszkodowawczych spółki * Odpowiedzialność solidarna * Kto może dochodzić odszkodowania * Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego * Reprezentacja spółki w sporze z członkami jej organów * Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielom spółki * Odpowiedzialność członków organów wobec wspólników

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE SPÓŁKI
* Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu * Zakres przedmiotowy odpowiedzialności * Zakres czasowy odpowiedzialności * Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu * Postępowanie w sprawie orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu * Wykonanie zobowiązania członka zarządu * Ustanie odpowiedzialności członka zarządu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA INNE ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE (ZUS, FUNDUSZ PRACY ITD.) SPÓŁKI
* Możliwość dochodzenia zobowiązań publicznoprawnych na drodze sądowej * Stosowanie
przepisów ordynacji podatkowej do innych zobowiązań publicznoprawnych * Wzór odwołania od decyzji orzekającej odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY
* Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową * Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy * Odmowa przywrócenia do pracy osoby, o której przywróceniu orzekł właściwy organ * Odpowiedzialność za wybrane wykroczenia przeciwko prawom pracownika * Pojęcie wykroczeń przeciwko prawom pracownika * Zasady odpowiedzialności * Przedawnienie orzekania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika * Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę * Nie potwierdzenie na piśmie umowy o pracę * Rażące naruszenie przepisów prawa polegające na wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia * Nie prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników * Naruszanie przepisów o czasie pracy * Nie wypłacenie wynagrodzenia * Nie wydanie świadectwa pracy * Niewykonanie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
* Prawa i obowiązki członków organów spółek kapitałowych w procesie karnym * Główne przypadki odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych * Odpowiedzialność za nadużycie zaufania * Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki * Odpowiedzialność za nie zgłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie * Odpowiedzialność za utrudnianie czynności kontrolny

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW REJESTROWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH ZA NARUSZENIE ZASAD PRAWIDŁOWEJ RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI .
* Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad rachunkowości w spółce * Jakie są obowiązki w zakresie rachunkowości spółki kapitałowej * Jakie są sankcje za naruszenie zasad rachunkowości spółki kapitałowej

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Specjalizuje się w opracowaniach zagadnień związanych z odpowiedzialnością funkcjonariuszy spółek i wspólników, formami ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorców. Wynikiem tych zainteresowań jest kilkadziesiąt artykułów, glos i innych publikacji oraz monografie o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej zajmującej się prawną obsługą kilkudziesięciu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem i konsultingiem prawnym, stale współpracuje z szeregiem wiodących redakcji i wydawnictw prawniczych takich jak Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Spółek, Monitor Prawniczy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Prawo Przedsiębiorcy, Gazeta Podatkowa, Gazeta Prawna i inne.Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych i konsultingowych, które koncentrują się wokół praktycznych zagadnień prawnych obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania spółek kapitałowych w tym zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Zamek Ryn

Ryn

centrum

woj. warmińsko-mazurskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

84-140 Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

00-000 Jastarnia

.

woj. pomorskie

hotel Czarny Potok

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel Czarny Potok

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!