ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z O.O. ŁĄCZENIE SPÓŁKI Z O.O. Z INNYMI SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

Odpowiedzialność wobec spółki:
- przesłanki odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki;
- wymagania formalne skutecznego dochodzenia należności od członków zarządu;
Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki. Przesłanki subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h.:
- podstawy prawne wszczęcia egzekucji przeciwko członkom zarządu;
- tytuł wykonawczy przeciwko spółce;
- bezskuteczność egzekucji (pojęcie bezskuteczności na podstawie przepisów prawa i orzecznictwa sądów powszechnych);
- ustalanie kręgu członków zarządu odpowiedzialnych za konkretne zobowiązanie;
Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki:
- przesłanki złożenia wniosku i termin na jego złożenie;
- zakres podmiotowy osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
- braki formalne wniosku o ogłoszenie upadłości i ich wpływ na odpowiedzialność członków zarządu;
- odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
- wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu;
Odpowiedzialność cywilnoprawna:
- przesłanki odpowiedzialności;
- odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych;
- odpowiedzialność kontraktowa;
Odpowiedzialność karna członków zarządu:
- przesłanki odpowiedzialności karnej;
- przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k.;
- przestępstwo udaremniania lub uszczuplania zaspokojenie swojego wierzyciela z art. 300 k.k.;
- tworzenie nowej jednostki gospodarczej i przenoszenie na nią majątku w celu udaremnienia lub ograniczenia zaspokojenia roszczenia wierzyciela z art. 301 k.k.;
- przestępstwo faworyzowania wierzycieli z art. 302 k.k.;
- przestępstwo polegające na wyrządzeniu szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej przez nierzetelną dokumentację działalności gospodarczej albo nieprowadzenie takiej dokumentacji art. 303 k.k.;
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne:

- warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne spółki z o.o.;
- odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.;
- odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
Absolutorium a odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej:
- charakter prawny instytucji absolutorium;
- odpowiedzialność członków zarządu a uzyskanie absolutorium;
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla członków zarządu:
- przesłanki zastosowania przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 41 k.k.;
- zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 371 prawa upadłościowego i naprawczego – przesłanki orzeczenia takie zakazu;
- postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej:
- przesłanki wpisania członka zarządu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
- obowiązki wierzyciela wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
- odpowiedzialność wierzyciela za zgłoszenie osoby do Krajowego Rejestru Długów bez podstawy prawnej lub w wyniku wprowadzenia KRD w błąd poprzez wskazanie nieprawdziwych informacji i odpowiedzialność odszkodowawcza z tym związana;

ŁĄCZENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI I SPÓŁKAMI OSOBOWYMI.
Sposoby połączenia:
- przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),
- przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).
Procedura łączenia:
- zasada uniwersalnego zastępstwa prawnego;
- sposoby zabezpieczenia interesów wierzycieli;
- etapy połączenia; plan połączenia – jego elementy, sposób uzgodnienia oraz badanie przez biegłego rewidenta;
- sporządzanie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie;
- uchwały o połączeniu;
- obowiązki rejestracyjne;

Czas trwania

18h, 3 dni

Prelegenci

.

Gdzie i kiedy

Zakopane 28-30 styczeń 2015
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 14-16 maj 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-19 marzec 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-19 marzec 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-19 marzec 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
pln netto
1 860
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!