Szkolenie

Odpowiedzialność Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentów, Pełnomocników - aspekty prawne i praktyka.

O szkoleniu

Cel szkolenia
- określenie zasad odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, pełnomocników,

- charakterystyka ryzyk,

- przybliżenie struktury spółek kapitałowych, instytucji zarządu, rady nadzorczej, pełnomocnictwa, prokury,

- przedstawienie metod minimalizacji zagrożeń,

- omówienie zagadnień na podstawie licznych przykładów,

- uczulenie na możliwe błędy prawne,

- prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych.
Kto powinien wziąć udział?
Członkowie i kandydaci na członków zarządu, rady nadzorczej, pełnomocnicy i prokurenci.

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE:
- identyfikacja zagrożeń odnoszących się do członków zarządu, rady nadzorczej, pełnomocników i prokurentów,
- odpowiedzialność zarządu a odpowiedzialność konkretnego członka zarządu,
- różnice w odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, pełnomocników i prokurentów,
- jak zapobiegać odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i pełnomocników.

2. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA AKCYJNA).

3. ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH; ZARZĄD A RADA NADZORCZA I ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

4. ZARZĄD:
- skład zarządu,
- prowadzenie spraw spółki i reprezentacja spółki,
- prawa i obowiązki członka zarządu,
- podział zadań i jego konsekwencje,
- staranność w pełnieniu funkcji członka zarządu,
- mandat i kadencja członków zarządu,
- wpis do KRS,
- zawieszenie i odwołanie członka zarządu,
- formy i zasady zatrudniania oraz wynagradzania członków zarządu,
- zarząd jako pracodawca,
- zwoływanie posiedzeń zarządu,
- podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności.
- pełnomocnictwa i prokury udzielane przez zarząd.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU:
- wobec wierzycieli spółki,
- wobec spółki,
- cywilna,
- karna,
- karnoskarbowa,
- na podstawie prawa pracy,
- na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego (termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, osoby
-zobowiązane do złożenia wniosku, braki formalne wniosku),
- za zobowiązania podatkowe,
- w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- w grupach spółek, spółka dominująca – spółka zależna,
- oraz jego małżonka i spadkobierców,
- odpowiedzialność członka rady nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu.

6. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

8. PROKURA I PEŁNOMOCNICTWO.
- rodzaje,
- zakres swobody działania,
- prawa i obowiązki,
- skutki braku pełnomocnictwa/prokury,
- jak sprawdzać prokurę / pełnomocnictwo,
- zasady udzielania i odwoływania,
- rejestr pełnomocnictw,
- zasady odpowiedzialności.

Czas trwania

10.00-17.00

Prelegenci

Cytat
Adwokat Łukasz Świderek
Prawnik; przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca na uczelniach wyższych; akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa); od wielu lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe (zrealizowanych ponad 1500 godzin dydaktycznych, przeszkolonych kilka tysięcy uczestników); ponad 10-letnia praktyka w obsłudze prawnej przedsiębiorstw – specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego; ekspert kilku renomowanych kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich); prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych;

Autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki) m.in. :

Książki: „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I i II, "Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I, "Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego" - "Prokura", Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV

Artykuły: „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje” „Czy faktura VAT jest wystarczająca, by udokumentować wniesienie wkładu do spółki cywilnej lub handlowej”, "Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego", "Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej - nowe możliwości"

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych: „Dokument elektroniczny” , „Ochrona konsumenta w prawie wspólnotowym”
„Prawa i obowiązki stron umowy gospodarczej”, „Projektowane zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym”, „Kandydat na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa”, „Ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach w przypadku łączenia się spółek kapitałowych”, „Arbitraż – alternatywne metody rozstrzygania sporów”, „Etyka w życiu gospodarczym”, „Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy - tryby i formy zawierania umów handlowych”

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 listopada 2015
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Cena promocyjna do dnia 17.11.2015
770 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
Cena po okresie promocji.
870 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
Przedsiębiorstwo do 50 osób zatrudnionych.
590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
Przedsiębiorstwo do 10 osób zatrudnionych. Nie łaczy się z innymi rabatami.
490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 770 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 870 zł. + 23% VAT.

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Oferta dla Mikro i Małych Firm (SPECJALNA CENA):
- 590 zł. netto - DLA MAŁYCH FIRM (zatrudnienie poniżej 50 osób, łączy się z rabatami)
- 490 zł. netto - DLA MIKRO FIRM (zatrudnienie poniżej 10 osób, (nie łączy się z rabatami)

Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!