Szkolenie

Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2021 - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2021 - 2-dniowe warsztaty praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z zasadami odpowiedzialności majątkowej urzędników administracji publicznej w roku 2021 r. Zasadniczym założeniem, które legło u podstaw konstruowanego szkolenia jest skupienie się na zasadniczych dla tej odpowiedzialności kwestiach. Stąd szczegółowo omówione zostaną przesłanki takiej odpowiedzialności. To z kolei prowadzić ma do wspólnego wysnucia szeregu wniosków o charakterze praktycznym, dotyczących omawianych kwestii. Wszelkie rozważania prowadzone będą również w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe, co pozwoli na analizę skutków zmian legislacyjnych dla omawianej problematyki wprowadzanych w ostatnich latach.

 

Korzyści dla uczestników

1. poznanie sposobu poprawnej wykładni przepisów prawa publicznego i prywatnego regulujących problematykę odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych,
2. analiza orzecznictwa krajowego i unijnego,
3. zwrócenie uwagi na istotę odpowiedzialności urzędników na trzech płaszczyznach – z tytułu rażącego naruszenia prawa, odpowiedzialności służbowej i cywilnoprawnej.
4. zapoznanie się z praktycznymi przykładami,
5. poznanie sposobów na unikanie błędów w zakresie omawianych zagadnień,
6. uwrażliwienie uczestników na wieloaspektowość odpowiedzialności w omawianym zakresie,
7. zyskanie większej pewności w wykonywaniu obowiązków urzędniczych,
8. usprawnienie kontaktów z organami administracji publicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach administracji publicznej.
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą przede wszystkim o pracownikach urzędów administracji państwowej i samorządowej. Do grupy adresatów proponowanego szkolenia chcemy zaprosić również przedstawicieli wszelakich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się funkcjonowaniem administracji publicznej a także wszelkich zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami.

 

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|


DZIEŃ I
1. Istota odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.
• odpowiedzialność funkcjonariuszy za naruszenie prawa;
• zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.
• rażące naruszenie prawa i jego znaczenie;
• charakterystyka reżimów odpowiedzialności: cywilnoprawnego i służbowego oraz elementy odpowiedzialności karnoprawnej.
2. Źródła odpowiedzialności:
• Podstawowe zadania organów administracji – pojęcie decyzji administracyjnej.
• wydanie decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia
• niewydanie decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia
• pojęcie bezczynności organu administracji
• pojęcie bezczynności sądu
• wniosek o udostępnienie informacji publicznej i jego znaczenie dla odpowiedzialności urzędniczej – zarys problematyki.
3. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej
• Istota odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej.
• Pojęcie deliktu prawa cywilnego
• Szkoda i krzywda.

DZIEŃ II
Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej c.d.:
• Warunki konieczne przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej.
• Podmiot ponoszący odpowiedzialność
• Zadania zlecone
• Odpowiedzialność solidarna
• Sprawca szkody i poszkodowany
4. Odpowiedzialność służbowa.
• Zasady odpowiedzialności majątkowej
• Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
• Wyrządzenie szkody przez kilku pracowników
• Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej.
• Istota odpowiedzialności ze stosunku pracy w administracji publicznej.
• Prawo regresu i jego zakres, czyli co się dzieje po tym, jak Skarb Państwa pokryje szkodę
5. Zagadnienia procesowe.
• Postępowanie przed sądem cywilnym – zarys
• Wybrane aspekty procesu karnego przeciwko urzędnikowi administracji publicznej
• Skarga na bezczynność organu administracji
• Skarga o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem
• Skarga nadzwyczajna
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SEMPER - Specjalista ds. prawa.

Gdzie i kiedy

Online 24-25 sierpień 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 sierpień 2021
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 6-7 lipiec 2021

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
1350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenia on-line
zł netto
1250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!