Odpowiedzialność menadżera za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie odpowiedzialności za niewykonanie jednego z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy Prawo upadłościowe, tj. zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym.
Szkolenie pozwoli na poznanie regulacji prawnej (wynikającej z przepisów ustawy oraz orzecznictwa sądowego) w tym zakresie, a w szczególności kto i kiedy jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak również jakie są skutki nieuczynienia zadość temu obowiązkowi. Jak pokazuje praktyka, wnioski o ogłoszenie upadłości są składane często ze znacznym opóźnieniem. Taki stan rzeczy wywołuje negatywne skutki nie tylko w sferze interesów wierzycieli upadłego (brak zaspokojenia roszczeń) jak i w sferze generalnie całego rynku (pozostawanie na rynku podmiotów, które nie powinny w nim, z uwagi na niewypłacalność, uczestniczyć), nie pozostaje również obojętny na osobę oraz majątek osób zobowiązanych do terminowego zgłoszenia wniosku.
Objęta szkoleniem materia ma zatem niebagatelne znaczenie w obrocie prawnym. Problematyka ta prezentowana będzie niejako z dwu perspektyw – perspektywy menadżerów (zarządzających swoim lub cudzym przedsiębiorstwem) jak również wierzycieli, który poszukują zaspokojenia swoich wierzytelności w majątku osobistym osób odpowiedzialnych. Powyższe powoduje, że program szkolenia będzie atrakcyjny dla wszystkich zainteresowanych pomiotów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu przyznaje :

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są w szczególności:

 • Zarządzający swoim lub cudzym przedsiębiorstwem – osoby prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządów spółek kapitałowych, członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych, osoby reprezentujące przedsiębiorców na podstawie umowy, prokurenci, likwidatorzy);
 • Osoby sprawujące nadzór nad jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa;
 • Księgowi zatrudnieni w przedsiębiorstwach;
 • Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni;
 • Osoby, które dochodziły lub dochodzą swoich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.

Program szkolenia

Wprowadzenie.

 1. Niewypłacalność w ustawie Prawo upadłościowe (definicja ustawowa, wykładnia sądowa, poglądy doktryny).
 2. Modele predykcji upadłości w nauce ekonomii.
 3. Zakres podmiotowy osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 4. Czas właściwy na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym.

 1. Odpowiedzialność na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością).
 2. Odpowiedzialność na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością).
 3. Odpowiedzialność na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością).
 4. Odpowiedzialność na podstawie art. 373 i nast. Prawa upadłościowego:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością)
 5. Odpowiedzialność karna za zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:
  • istota i zakres odpowiedzialności;
  • przesłanki odpowiedzialności;
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność (możliwości obrony przed odpowiedzialnością)

Case study.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Łukasz Błaszczuk – adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo, ukończył  „Podyplomowe Studium Prawa Pracy” prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie uczestnik studiów podyplomowych „Metody Wyceny Spółki Kapitałowej” prowadzonych w Instytucie Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, a zwłaszcza prawie gospodarczym. Od 2009 r. świadczy stałą obsługę prawną doradców restrukturyzacyjnych (syndyków, zarządców, nadzorców sądowych itp.) w zakresie postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, uczestnicząc w kilkudziesięciu postępowaniach insolwencyjnych. Doradza i reprezentuje przedsiębiorców i menadżerów w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (analiza finansowa przedsiębiorstwa, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, reprezentacja w postępowaniach opartych na art. 299 Kodeksu spółek handlowych, art. 116 Ordynacji podatkowej), reprezentuje również wierzycieli upadłego w toku postępowania upadłościowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 19 wrzesień 2022

Rejestracja

Cena szkolenia online
za osobę
595
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!