ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SEKTORA PUBLICZNEGO – MAJĄTKOWA I DYSCYPLINARNA.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności majątkowej urzędników oraz odpowiedzialności pracowniczej pozostałych pracowników wynikającej z nowej ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, wyjaśnienie pojęć rażącego naruszenia prawa z licznymi przykładami i analizą orzecznictwa oraz zasadami odpowiedzialności, procedurą i środkami odwoławczymi od orzeczeń ustalających odpowiedzialność majątkową.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

Wprowadzenie
I. Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
1. Przesłanki odpowiedzialności majątkowej,
2. Stwierdzenie „rażącego naruszenia prawa”.
II. Postępowanie w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych.
1. Postępowanie wyjaśniające,
2. Postępowanie odszkodowawcze,
3. Ustalenie wartości odszkodowania.
4. Właściwa organizacja pracy w celu uniknięcia odpowiedzialności.
III. Zakres podmiotowy znowelizowanej ustawy DFP – kto będzie odpowiedzialny.
1. Wprowadzenie i wejście w życie ustawy nowelizującej dyscyplinę finansów publicznych – intencje ustawodawcy, zasady w stosunku do czynów już popełnionych.
2. Czy pracownicy odpowiadają za czynności w zamówieniach publicznych ?
3. Czy pracownicy będą odpowiadać za czynności w zamówieniach publicznych ?
4. Jakie są czynności, za które odpowiedzialni będą pracownicy ?
5. Nowe zasady odpowiedzialności – za wydatkowanie środków z funduszy europejskich.
IV. Nowe zasady dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych – czy
odpowiedzialni są za nie urzędnicy ?
1. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
2. Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości :
3. Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia :
4. Określenie kryteriów oceny ofert niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych :
5. Nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia :
6. Niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kto odpowiada ?
V. Czyny z zakresu dyscypliny finansów publicznych inne niż w zamówieniach
publicznych.
1. Czyny dotyczące należności publicznych oraz dochodów publicznych,
2. Naruszenia dotyczące dotacji,
3. Naruszenia dotyczące zmiany w budżecie, wydatkowanie bez upoważnienia, wydatkowanie na inny cel,
4. Naruszenia dotyczące realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE,
5. Naruszenia związane ze składkami ubezpieczeniowymi i innymi pracowniczymi,
6. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia,
7. Niewykonanie zobowiązania skutkujące zapłatą odsetek lub kar umownych,
8. Naruszenia związane z koncesją na roboty budowlane lub usługi,
9. Naruszenia związane z inwentaryzacją i sprawozdaniem,
10. Naruszenia związane z zaniechaniem przeprowadzenia audytu, niedokonaniem kontroli,
11. Naruszenie obowiązków kierownika w zakresie kontroli zarządczej.
VI. Praktyka postępowania DFP – nowe zasady występowania przed organami
dyscyplinarnymi :
1. Wszczęcie postępowania – Rzecznik , nowe zasady, właściwe przygotowanie,
2. Postępowanie przygotowawcze – Rzecznik – właściwe zasady zachowania,
3. Postępowanie w I instancji – Komisja Resortowa/Regionalna – nowe zasady, właściwe przygotowanie,
4. Postępowanie w GKO.
VII. Odpowiednia organizacja pracy oraz kwestia uniknięcia odpowiedzialności z dyscypliny finansów publicznych :
1. Właściwy regulaminu udzielania zamówień poniżej 14.000 euro, obieg dokumentów, rozkład odpowiedzialności,
2. Uniknięcie odpowiedzialności - skorygowanie naruszenia w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych, brak udzielenia zamówienia publicznego,
3. Czynności w trakcie realizacji zamówień – rozkład odpowiedzialności, wprowadzenie kolegialności w zakresie poszczególnych czynności.
4. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Prowadzący na co dzień występuje przed organami dyscypliny finansów publicznych i posiada doświadczenia praktyczne pozwalające na właściwe przedstawienie możliwości pracowników sektora finansów publicznych w obliczu nowelizacji dyscypliny finansów publicznych. B. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009, adwokat – praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach, od grudnia 2009 ekspert ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Kilkuletnią praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej u Zamawiającego. Prowadził wykłady i szkolenia m.in. dla SGH, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań – zarówno z zakresu informatyki jak i robót budowlanych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 900
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!