Odpowiedzialność przedsiębiorców za dotacje z tarczy antykryzysowej

O szkoleniu

Od wiosny zeszłego roku rząd uruchamiał kolejne programy mające na celu wsparcie przedsiębiorców z branż, które najbardziej ucierpiały z powodu wprowadzanych ograniczeń funkcjonowania gospodarki.

Wsparcia udzielały: Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarcz Finansowych, Wojewódzkie oraz Powiatowe Urzędy Pracy – na ochronę miejsc pracy w ramach kolejnych tzw. tarcz antykryzysowych. Minął rok można już więc wyciągnąć konkretne wnioski. Za nami już pierwsze kontrole w firmach korzystających z dotacji, dokonano części umorzeń, ale także wezwano do zwrotów udzielonych subwencji finansowych po wykryciu nieprawidłowości.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy, kto jest odpowiedzialny za rozwój firmy ma świadomość, że z upływem czasu i w obliczu dynamicznej rzeczywistości w firmie pojawiają się zmiany, czasem sytuacje się komplikują, coś czego nie dało się na początku przewidzieć pojawia się i wpływa znacząco na bieżącą działalność. Mogą pojawić się pytania: 
•    Czy właściwe rozliczenie uzyskanego dofinansowania jest/będzie tak bezproblemowe jak mogło się wydawać w momencie jego pozyskiwania? 
•    Jak przygotować się do kontroli w związku z pozyskanym wsparciem?
•    Jakie konsekwencje grożą firmie/członkom zarządu/przedsiębiorcom/pracownikom  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez instytucję kontrolującą i jak się przed nimi zabezpieczyć?
•    Co można zrobić, aby kontrola przebiegła pomyślnie?
•    Jak prowadzić politykę kadrową, gdy konieczna jest ochrona miejsc pracy?
•    Jak postępować, jeśli wyniki kontroli nie są dla firmy korzystne?
Na te i inne pytania odpowiedzą nasi eksperci z Kancelarii FILIPIAK BABICZ LEGAL SP.K.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:

 • zarządy firmy i kadrę zarządzającą
 • przedsiębiorców
 • właścicieli firm
 • prawników 
 • przedstawicieli działów księgowości
 • przedstawicieli działów HR i kadr
 • przedstawicieli działów compliance
 • przedstawicieli działów operacyjnych
 • inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia

Czwartek
26 sierpnia 2021

09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

10:00

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie do ochrony miejsc pracy

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Wprowadzenie do tarcz antykryzysowych – istota, cel programów.
•    Rozwiązania tarcz antykryzysowych dot. ochrony miejsc pracy.
•    Weryfikacja wstępna otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
•    Fakultatywna weryfikacja końcowa otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
•    Procedura kontroli – kontrola WUP, PUP, w tym kontrola zdalna przedsiębiorcy.
•    Prawa i obowiązki przedsiębiorców podczas kontroli.
•    Tryb odwoławczy od decyzji o zwrocie dofinansowania.
 

11:00

Przerwa

11:15

Tarcza Finansowa PFR – kontrola i spór z PFR

apl. radc. Jakub Jankowiak, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Wprowadzenie do programów Tarczy Finansowej PFR 1.0 oraz Tarczy Finansowej PFR 2.0. Przypomnienie istoty programów. Uzasadnienie planu wystąpienia. 
•    Charakter stosunku prawnego między PFR a beneficjentem. Ogólne omówienie charakteru prawnego oraz wynikających z tego konsekwencji. 
•    Kontrola PFR. Omówienie kompetencji i dotychczas stosowanych metod kontroli beneficjentów. Omówienie typowych sytuacji beneficjentów. 
•    Spór z PFR. Omówienie zagadnień proceduralnych sporu z PFR. 
•    Dyskrecjonalność PFR. Omówienie dyskrecjonalności PFR w relacji z beneficjentem ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego decyzji wydawanych przez PFR. 
•    Obroty gospodarcze (przychody ze sprzedaży). Omówienie kontrowersyjnego wątku definiowania obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży). Zasygnalizowanie problemu i rozwiązań.
 

12:15

Przerwa

12:30

Kwestie podatkowe

Mateusz Kamiński, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Kwestia zwolnienia podatkowego obiecanego przez rząd 
•    Moment powstania przychodu z uzyskanej/umorzonej subwencji
•    Rozliczanie w kosztach podatkowych wydatków finansowanych z subwencji
•    Ryzyko podatkowe braku regulacji i zmienności stanowisk organów podatkowych i sposoby zabezpieczenia.
 

13:00

Przerwa

13:15

Odpowiedzialność członków zarządu w kontekście rozliczania subwencji - odpowiedzialność cywilnoprawna

Adw. Przemysław Szmidt, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Rozliczenia subwencji a odpowiedzialność w stosunku do spółki.
•    Brak (nieuzyskanie) subwencji a bezpieczeństwo członków zarządu.
•    Tarcza antykryzysowa a odpowiedzialność z art. 299 k. s. h.
•    Inne ryzyka związane z rozliczeniem subwencji.
 

14:00

Przerwa

14:15

Odpowiedzialność członków zarządu w kontekście rozliczania subwencji - odpowiedzialność karna

Adw. Piotr Karlik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Kto ponosi odpowiedzialność?
•    Przestępstwa popełniane w ramach rozliczeń z PFR.
•    Ograniczanie ryzyka.
•    Postępowanie karne - relacja z organem.
 

14:45

Sesja pytań i odpowiedzi

15:15

Zakończenie

Czas trwania

10.00-15.15

Prelegenci

apl. radc. Jakub Jankowiak

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca dyplomowa z zakresu prawa obligacji) oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse
i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (praca dyplomowa dotycząca opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej osób fizycznych).
Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie zobowiązań.

 

Mateusz Kamiński

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 11938). Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania przedsiębiorstw, w tym podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozwiązaniach transakcyjnych i restrukturyzacyjnych.

Adw. Piotr Karlik

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

 

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Posiada doświadczenie w praktyce HR, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych - doradza firmom w stosowaniu przepisów prawa mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes.
Zajmuje się audytem procesów HR, pomaga Klientom skutecznie wdrożyć procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji oraz realizację zgłoszonych nieprawidłowości.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, szczególnie przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy. Doradza w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.
Jest wykładowcą na UE w Poznaniu na studiach podyplomowych „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”.

 

Adw. Przemysław Szmidt

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Nancy 2 we Francji. Ukończył studia prawnicze na UAM, broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Postępowania Cywilnego. W programie ERASMUS na Uniwersytecie Nancy 2 we Francji ukończył kurs prawa europejskiego, broniąc pracy dyplomowej dotyczącej zagadnień międzynarodowego obrotu handlowego. Członek reprezentacji Polski na Międzynarodowym Konkursie dla Aplikantów Themis 2009 w Lizbonie, współlaureat wyróżnienia za pracę pod tytułem „The Notion of Ordre Public for Judicial Cooperation in Civil Matters”. Zainteresowania Przemysława Szmidta obejmują: prawo procesowe cywilne, prawo cywilne i gospodarcze.
We wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski. Przez okres ponad trzech lat był asystentem sędziego w sądach powszechnych okręgu poznańskiego, w wydziałach cywilnych i gospodarczym. Wcześniej odbył ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu, nabywając doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podmiotów gospodarczych.
Jest autorem kilku publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym. Biegle włada językiem francuskim oraz w stopniu podstawowym językiem angielskim.
W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych cywilnych, w tym gospodarczych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Rejestracja

549
549
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa Prosta 51
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!