ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I SPEDYTORA W PRZEWOZACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH - Warsztaty praktyczne

O szkoleniu

Cele szkolenia:
• uniknięcie błędów w zarządzaniu transportem i działalnością spedycyjną,
• określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji,
• określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,
• podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem i spedycją,
• określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
• określenie rozkładu popytu na usługi transportowe i spedycyjne,
• wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej,
• prezentacja standardów obsługi klienta w działalności transportowo – spedycyjnej,
• zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji,
• określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie,
• planowanie czasu pracy kierowcom i załogom.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do : kadry kierowniczej zarządzającej transportem, spedycją ,pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesów transportowych oraz sterowanie obrotem towarowym w firmie i logistyków.

Program szkolenia

1.Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi:
- Koszty i ceny w transporcie
- Planowanie tras przejazdów i optymalizacja wykorzystania kursów
- Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej

2.Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych:
1. Ustawa - Prawo przewozowe
2. Ustawa o transporcie drogowym
3. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
4. Ustawa o czasie pracy kierowców
5. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002
6. Kodeks Cywilny
7. INCOTERMS 2010
8. Umowa Przewozu i Umowa Spedycji

3.Podział odpowiedzialności:
- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
- Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym
- Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania
- Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora
- Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora
- Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń

4.Ryzyko szkód i roszczenia
- Kiedy przechodzi ryzyko szkód w przesyłce – na nabywcę
- Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce
- Reklamacje i roszczenia
- Roszczenia i przedawnienie roszczeń

5.Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji
- Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
- Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania
- Odszkodowania i ich wysokości

6. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

Czas trwania

3 dni, 20 godzin

Prelegenci

Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kierownik Katedry Podstaw Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki. W Instytucie Logistyki i Magazynowania pracuje w Centrum Wiedzy Logistycznej.
Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu. Współautor m.in. takich książek jak: Podstawy Logistyki, Biblioteka Logistyka, ILiM, 2006. Transport i Spedycja, Biblioteka Logistyka, ILiM, 2007. Europa, Azja – Gospodarka, Transport, Biblioteka Logistyka, ILiM, 2007.
W latach 2002- 2004 przygotował ok. 500 właścicieli firm transportowych z Wielkopolski i Dolnego Śląska do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates). odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią.
Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Autor podstawy programowej w zawodzie Technik Spedytor. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 840
Cena zawiera:
  • • zakwaterowanie w pokojach 2-os. (do pok. 1-os. dopłata 300,– zł) • pełne wyżywienie • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • przerwy kawowe • imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej. Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
* Potwierdzenie i fakture wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!