Szkolenie

Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych – warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:

Przedstawienie kompendium wiedzy w zakresie naruszeń ustawy prawo zamówień publicznych w kontekście odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Nabycie wiedzy z zakresu najczęściej spotykanych błędów w stosowaniu prawa zamówień publicznych w praktyce oraz sankcji za ich popełnienie.
Praktyczne podejście do tematyki.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

kompetentny wykładowca – praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sektora publicznego.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.
1.Prawo zamówień publicznych – przegląd najczęściej spotykanych błędów w zakresie:
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Udzielenie zamówienia bez zaistnienia przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
Zaniechanie obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego.
Zaniechanie obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Przedmiot lub warunki zamówienia określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji.
Inne naruszenia mające wpływ na wynik postępowania.
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie i na okres niezgodny z ustawą.
Unieważnienie postępowania bez przesłanek upoważniających do unieważnienia.
Niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.
2.Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Zakres podmiotowy – odpowiedzialność kierownika jednostki a odpowiedzialność osoby dokonującej czynności.
Zasady odpowiedzialności.
Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Przebieg postępowania, z uwzględnieniem praw i obowiązków obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Kary za naruszenie dyscypliny finansowej i dyrektywy ich wymiaru (upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).
Omówienie przykładów z orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w zakresie poszczególnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz orzekanych kar.

METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);
w dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 550zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.
Formularz zgłoszenia do pobrania:


KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:
Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Czas trwania

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h)

Prelegenci

Cytat
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 kwietnia 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 kwietnia 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 21 marca 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 21 marca 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 lutego 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 25 stycznia 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 grudnia 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 listopada 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 listopada 2015
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 października 2015
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 3 lipca 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 15 czerwca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 kwietnia 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
550 PLN
Cena zawiera:
  • udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez eksperta IIST; - komplet materiałów szkoleniowych; - dyplom ukończenia szkolenia; - przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad; - pomoc trenera w ramach konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!