Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów Publicznych po nowelizacji Warsztat z prawnikiem

O szkoleniu

Cena: 495zł netto

Czy wiesz, że...

...wraz z nowelizacją PZP zostały znowelizowane przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznch w zakresie zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Omówienie praktycznych aspektów nieprawidłowości stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy instytucji zamawiająych
członkowie komisji przetargowych
pracownicy merytoryczni przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne

Program szkolenia

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
Podzielenie lub połączenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
Nieprzekazanie ogłoszenia
Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Określenie kryteriów oceny ofert
Niezamieszczenie SIWZ
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy ramowej
Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych w ramach zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
Zasady umarzania należności z tytułu kar umownych

Odpowiedzialność w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w ramach zamówień publicznych
Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia
Dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresuupoważnienia
Niewykonanie zobowiązania

Odpowiedzialność za dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Wyłączenie bezprawności czynu („nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych”)
Wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznyc
Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Treść zawiadomienia i sposób dokumentowania zawartych w nim informacji
Podmioty zobowiązane do zawiadamiania
Prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzania zawiadomienia
Powody umorzenia postępowania
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Czas trwania

09:30 - 15:30

Prelegenci

Ewaryst Kowalczyk

Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

Gdzie i kiedy

warszawa 4 lipiec 2016
Golden Floor

02-017 warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
--
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!