Szkolenie

Odroczony podatek dochodowy

O szkoleniu

Kraków, 3 – 4 marca 2014 r. - SOP 14148
Toruń, 17 – 18 marca 2014 r. - SOP 14353
Poznań, 1 – 2 kwietnia 2014 r. - SOP 14354
Warszawa, 7 – 8 kwietnia 2014 r. - SOP 14355
Katowice, 24 – 25 kwietnia 2014 r. - SOP 14356

Przedmiotem szkolenia jest podatek dochodowy odroczony, czyli kategoria która łączy prawo bilansowe z prawem
podatkowym. Szczególne znaczenie mają tu różnice między regulacjami rachunkowymi a podatkiem dochodowym
od osób prawnych. W trakcie szkolenia wyjaśniana jest istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz
ustalanie różnic przejściowych, tj. tych różnic między prawem bilansowym a podatkowym, dla których naliczany jest
podatek odroczony. Bardzo szczegółowo omawiana jest procedura prawidłowego ustalania wartości podatkowej akty-
wów i pasywów – jedna z najważniejszych procedur związana z naliczaniem podatku odroczonego. Pełne zrozumienie
omawianych zagadnień z pewnością ułatwi znajomość prawa bilansowego, szczególnie zasad wyceny aktywów i pasy-
wów oraz znajomość – w zakresie co najmniej podstawowym – podatku dochodowego od osób prawnych.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Różnice między prawem podatkowym a prawem bi-
lansowym przyczyną występowania podatku docho-
dowego odroczonego.
2. Istota podatku dochodowego odroczonego.
3. Podejście wynikowe oraz bilansowe do podatku do-
chodowego odroczonego.
4. Regulacje zawarte w Krajowym Standardzie Rachun-
kowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.
5. Ustalanie wartości podatkowej dla składników aktywów.
6. Zasady ustalania wartości podatkowej pasywów.
7. Podział różnic przejściowych na dodatnie i ujemne.
8. Tworzenie rezerw na przyszły podatek dochodowy dla
wynikowych różnic przejściowych dodatnich.
9. Naliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego
odroczonego dla różnic wynikowych ujemnych.
10. Naliczanie podatku odroczonego dla straty podatko-
wej możliwej do odliczenia.
11. Różnice przejściowe dodatnie i ujemne dla nieujętych
w aktywach lub zobowiązaniach praw lub obowiąz-
ków zmieniających przyszłą podstawę podatkową.
12. Podatek odroczony dotyczący kapitałowych różnic
przejściowych dodatnich oraz ujemnych.
13. Szczególne przypadki zastosowania podatku odro-
czonego (umowy leasingowe, kontrakty długotermi-
nowe, instrumenty finansowe).
14. Ewidencja podatku dochodowego odroczonego.
15. Rozwiązania ewidencyjne usprawniające naliczanie
rezerw i aktywów z tytułu podatku dochodowego od-
roczonego.
16. Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu podat-
ku dochodowego odroczonego.
17. Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego
prezentowanego w rachunku zysków i strat.
18. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego
w sprawozdaniu finansowym.
19. Podatek odroczony w świetle rozwiązań zawartych
w MSR nr 12 - różnice między MSR nr 12 a KSR nr 2.
20. Przykłady liczbowe dotyczące ustalania, ewidencji
i prezentacji podatku dochodowego odroczonego.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów
i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania,
m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta.
Ewa Kilian – licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, tematyki
cen transferowych oraz VAT. Posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifi-
kacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne do-
świadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji procesów obliczania, planowania
i raportowania podatków dochodowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 kwietnia 2014
centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 czerwca 2012
centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 lutego - 1 marca 2012
Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 lutego 2012
centrum miasta

Poznań

centrum miasta

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 8 - 9 lutego 2012
centrum miasta

Wrocław

centrum miasta

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 stycznia 2012
Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 18 - 19 stycznia 2012
centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 lipca 2011
Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 maja 2011
Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 10 - 11 lutego 2011
centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 28 stycznia 2011
centrum miasta

Poznań

centrum miasta

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 stycznia 2011
Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 17 - 18 stycznia 2011
centrum miasta

Wrocław

centrum miasta

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 stycznia 2010
Centrum miasta lub siedziba Akadremii Biznesu

Warszawa

Centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł +23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT
990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!