Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem służebności, w tym służebności przesyłu

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online pt. Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem służebności, w tym służebności przesyłu.

Szkolenie poprowadzi Igor Amrozik, mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby specjalizujące się w sprawach związanych z nieruchomościami, zarządzaniem majątkiem i gruntami, administracją, inwestycjami, regulowaniem stanów prawnych, jak również pracowników działów technicznych, administracji publicznej, pracowników banków i wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką szkoleń.

Program szkolenia

1. Art. 244 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks cywilny – katalog ograniczonych praw rzeczowych.

2. Pojęcie ograniczonego prawa rzeczowego w relacji do prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

3. Ustanawianie, przenoszenie, zrzeczenie i wygaśnięcie, zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego.

4. Zbieg ograniczonych praw do jednej rzeczy.

5. Użytkowanie.

 • Istota użytkowania rzeczy.
 • Pożytki z używania rzeczy, wykonywanie użytkowania.
 • Ustanawianie i wygaśnięcie użytkowania.
 • Roszczenia, zwroty, obciążenia i nakłady oraz przedawnienia związane z użytkowaniem.

6. Służebność

 • Rodzaje służebności.
 • Służebność gruntowa.
 • Zakres i sposób wykonywania służebności gruntowej
 • Nieruchomość władnąca a nieruchomość obciążona.
 • Zmiana treści, zniesienie i wygaśnięcie służebności gruntowej.
 • Zasiedzenie służebności gruntowej.
 • Służebność drogi koniecznej.
 • Służebność osobista.
 • Zakres i sposób wykonywania.
 • Zamiana i wygaśnięcie
 • Służebność przesyłu.
 • Istota służebności przesyłu.
 • Co było przed służebnością przesyłu? Aspekty wykonywania służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
 • Zawieranie umowy służebności przesyłu.
 • Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Jak dokumentować brak woli zawarcia umowy jako podstawy do roszczenia?
 • Przejście na nabywcę i wygaśnięcie tej służebności.
 • Roszczenie o usunięcie urządzeń.
 • Uprawdopodobnienie zamiaru budowy urządzeń przez przedsiębiorcę.
 • Udokumentowanie własności urządzenia.
 • Wykonywanie służebności przesyłu.
 • Pas technologiczny.
 • Wycena służebności przesyłu – standardy.
 • Wzory i praktyka.

7. Zastaw na rzeczy.

 •  Ustanowienie zastawu.
 •  Pierwszeństwo i obowiązki zastawnika.
 •  Pożytki rzeczy obciążonej i nakłady zastawnika.
 •  Roszczenia i wygaśnięcie.

8. Zastaw na prawach.

9. Omówienie spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

10. Omówienie zasad ustanawiania i wykreślania hipoteki na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

11. Posiadanie samoistne i posiadanie zależne. Zasiedzenie. Ochrona prawa własności nieruchomości należących do samorządu i Skarbu Państwa

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Igor Amrozik

mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.

Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.

Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.

Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Gdzie i kiedy

Online 16 grudzień 2021

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!