Szkolenie

Onboarding – jak zaplanować i przeprowadzić wdrożenie nowego pracownika

O szkoleniu

Szkolenie"Onboarding – jak zaplanować i przeprowadzić wdrożenie nowego pracownika" przygotowuje do efektywnego wdrażania nowego pracownika w oparciu o znajomość faz rozwoju pracowników, sposobów nauczania, sposobów utrzymywania koncentracji słuchaczy, prawidłową komunikację, udzielanie informacji zwrotnych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • wyróżnia czynniki sprzyjające i utrudniające wdrażanie nowego pracownika
 • buduje swój autorytet w kontaktach ze współpracownikami
 • diagnozuje potencjał nowego pracownika
 • umiejętnie dobiera sposoby przekazywania wiedzy do poziomu dojrzałości pracownika
 • tworzy plan wdrożenia pracownika
 • egzekwuje przekazaną wiedzę i kontroluje postępy
 • stosuje odpowiednie sposoby uczenia
 • stosuje zasady koncentrowania uwagi słuchacza
 • stosuje zasady skutecznej komunikacji
 • wyróżnia czynniki utrudniające porozumiewania się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • charakteryzuje role komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • przeciwdziała niezrozumieniu
 • stosuje narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych
 • planuje dalszy rozwój pracownika
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się planowaniem wdrożenia nowych pracowników, osób prowadzących szkolenia stanowiskowe oraz trenerów wewnętrznych w firmie lub/i osoby przygotowujące się do tej funkcji.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

                                          

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie nowego pracownika - umiejętności i cechy

 • podstawowe zadania stojące przed Trenerem Wewnętrznym – za co jesteśmy odpowiedzialni?
 • próba dokonania autodiagnozy – co jako osoba odpowiedzialna za wdrażanie nowych pracowników robię dobrze, a czego chciałbym się nauczyć?
 • czynniki sprzyjające i utrudniające proces wdrażania nowego pracownika
 • jak budować swój autorytet w kontaktach ze współpracownikami?

MODUŁ II

Fazy rozwoju pracowników, czyli według jakich prawidłowości rozwijają się ludzie w organizacjach

 • umiejętność diagnozy potencjału nowego pracownika – metody określania „poziomu wyjściowego”,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania treści i zadań do poziomu dojrzałości pracowników,
 • jak zmienia się sposób pracy z nowym pracownikiem na poszczególnych etapach rozwoju?
 • początek procesu wdrażania – ustalanie zasad wspólnej pracy,
 • tworzenie planu wdrożenia pracownika z uwzględnieniem obszaru, w którym ma docelowo pracować, czyli „co po czym?”,
 • harmonogram wdrożenia jako podstawowy dokument porządkujący proces wdrażania nowego pracownika,
 • rola podsumowań, sposoby raportowania.

MODUŁ III

Jak uczyć ? – kroki milowe w działaniu trenera

 • karta wdrożenia – lista „to do” - check lista,
 • uczenie etapami,
 • notowanie,
 • zadawanie pytań,
 • priorytety,
 • zasada 4P (wg TWI)

MODUŁ IV

Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczu

 • ogólne prawidłowości dotyczące sposobów koncentrowania uwagi innych na własnej wypowiedzi,
 • niewerbalne sposoby koncentrowania uwagi (mimika, gestykulacja, intonacja),
 • werbalne sposoby koncentrowania uwagi (dobór słownictwa),
 • „techniczne” sposoby koncentrowania uwagi audytorium – wykorzystanie możliwości audiowizualnych, sposób budowy slajdów.

MODUŁ V

Komunikacja jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji i wiedzy

 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy
  i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu,
 • precyzja – dbałość o klarowność wypowiedzi i dostosowanie języka do odbiorcy,
 • konieczność porcjowania informacji i właściwej kolejności wprowadzanych elementów,
 • podstawowe umiejętności z obszaru sprawdzania zrozumienia – techniki aktywnego słuchania (zadawanie pytań otwartych i zamkniętych, powtarzanie, parafraza, podsumowywanie itp.),
 • sposoby mobilizowania odbiorcy do otwartości i zaangażowania w procesie przekazywania wiedzy.

MODUŁ VI

Zasady przekazywania informacji zwrotnych

 • jaką rolę pełnią informacje zwrotne?
 • rola pozytywnych informacji zwrotnych w procesie uczenia się,
 • rola negatywnego feedbacku w procesie doskonalenia umiejętności,
 • zasada FUKO jako rama porządkująca proces przekazywania informacji zwrotnej,
 • odwoływanie się do faktów jako podstawowy element informacji zwrotnej,
 • rola uzasadnień w procesie budowania zrozumienia,
 • omawianie konsekwencji niewłaściwych działań jako element dla lepszego zrozumienia obowiązujących zasad czy procedur,
 • znaczenie precyzyjnego formułowania zaleceń w procesie doskonalenia sposobu działania.

MODUŁ VII

Planowanie dalszego rozwoju nowego pracownika

 • klarowne stawianie celów i zadań (zasada SMART),
 • umiejętność prowadzenia obserwacji,
 • wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji,
 • umiejętność właściwego doboru zadań do osób (poziomu ich dojrzałości i kompetencji),
 • ustalanie zadań w oparciu o poczynione obserwacje – planowanie „obszaru najbliższego rozwoju”.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Cytat

Ewa Orlik-Marciniak

psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji projektów dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych oraz budowaniu standardów obsługi klienta. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential. Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzeniu sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie i kiedy

Poznań 19-26 listopad 2021
OPEN Konultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 25-26 sierpień 2021
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Zapisz się

OPEN
1440 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!