Onboarding – program adaptacji pracowniczej

O szkoleniu

W czasie dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych wyzwaniem dla działów HR jest przyciągnięcie i zatrzymanie właściwego pracownika tj. dysponującego potencjałem odpowiednim dla realizacji zadań wynikających z treści stanowiska pracy i jego roli zespołowej w organizacji. Większość przeprowadzonych badań empirycznych wskazuje, że właściwie zaprojektowany i przeprowadzony proces adaptacji pracownika daje organizacji wymierne korzyści i pozwala skutecznie zarządzać pracownikami, zmniejsza koszty czasu przystosowania do pełni zadań oraz utrzymania wysokiej jakości kapitału ludzkiego.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy otzrymają w ramach szkolenia:

 • Wzorcowy arkusz „MATRYCA MODELU WDROŻENIA PROJEKTU ONBOARDINGU”
 • pakiet materiałów wdrożeniowych do projektu onboardingowego ( w tym: procedury adaptacyjne, załączniki projektowe, formatki, checklist, grafy, ankiety i kwestionariusze ewaluacji, dokumenty obiegowe i koordynacyjne procesu)
 • Harmonogram wdrożenia pracownika z rekomendacjami do wdrożenia w organizacji
 • Materiały wspierające koordynację procesu (wytyczne do współpracy z menadżerami i bezpośrednim kierownictwem nowo przyjętych pracowników)
 • Konspekt prezentacji inwestorskiej wdrożenia procesu onboardingu
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (podział sektorowy i branżowy)oraz wykaz literatury/artykułów branżowych

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać z BEZPŁATNEJ ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 3 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

Program szkolenia

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach

3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

 • Ujęcie biologiczne
 • Ujęcie psychologiczne
 • Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)
 • Ujęcie płynności procesowej
 • Ujęcie ekonomiczne

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej

5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika

6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna

7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji

8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

 • Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru
 • Lider rynkowy / Ogon rynkowy
 • Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”
 • „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how
 • Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy

10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

 • Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)
 • Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)
 • Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)
 • Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)
 • Odpowiedzialność stanowiskowa
 • Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków
 • Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)
 • Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy
 • Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

 • Rola trenera
 • Rola Instruktora
 • Rola mentora
 • Rola coacha*
 • Rola facylitatora*

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

 • Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)
 • Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji
 • Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)
 • Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)

14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery

15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji

16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

 • Formalizowane programy adaptacji
 • Spontaniczne programy adaptacji
 • Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

 • Zakres działań przed przyjęciem pracownika
 • Zakres działań po przyjęciu pracownika
 • Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)
 • Zakres działań na koniec procesu adaptacji
 • Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)

19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego

20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)

21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

 • Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych
 • Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

 • Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)
 • List powitalny, mail powitalny
 • Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca
 • Kwestionariusz satysfakcji Kandydata
 • Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna
 • Mapa drogowa procesu adaptacji
 • Tablica informacyjna o firmie
 • Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia
 • Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału
 • Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)
 • Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej
 • Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych
 • Zestaw powitalny* dla nowego pracownika
 • Materiał stały/ aktualizowany
 • Zasady poufności wykorzystania materiału

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

 • Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie
 • Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)

25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

Czas trwania

16

Prelegenci

kspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 8-9 grudzień 2022
Golden Floor

02-017 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Online 11-12 kwiecień 2022
Online 16-17 grudzień 2021
Golden Floor Plaza

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia online
1 542
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 590 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena szkolenia stacjonarnego
1 736
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność po szkoleniu, na podstawie faktury z terminem 7 dni.

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU organizatora.

Szkolenie odbywa się poprzez bezpłatną platformę Microsoft Teams. Uczestnik może pobrać aplikację lub zalogować się przez przeglądarkę internetową.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!