Onboarding – program adaptacji pracowniczej

O szkoleniu

W czasie dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych wyzwaniem dla działów HR jest przyciągnięcie i zatrzymanie właściwego pracownika tj. dysponującego potencjałem odpowiednim dla realizacji zadań wynikających z treści stanowiska pracy i jego roli zespołowej w organizacji. Większość przeprowadzonych badań empirycznych wskazuje, że właściwie zaprojektowany i przeprowadzony proces adaptacji pracownika daje organizacji wymierne korzyści i pozwala skutecznie zarządzać pracownikami, zmniejsza koszty czasu przystosowania do pełni zadań oraz utrzymania wysokiej jakości kapitału ludzkiego.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy otzrymają w ramach szkolenia:

 • Wzorcowy arkusz „MATRYCA MODELU WDROŻENIA PROJEKTU ONBOARDINGU”
 • pakiet materiałów wdrożeniowych do projektu onboardingowego ( w tym: procedury adaptacyjne, załączniki projektowe, formatki, checklist, grafy, ankiety i kwestionariusze ewaluacji, dokumenty obiegowe i koordynacyjne procesu)
 • Harmonogram wdrożenia pracownika z rekomendacjami do wdrożenia w organizacji
 • Materiały wspierające koordynację procesu (wytyczne do współpracy z menadżerami i bezpośrednim kierownictwem nowo przyjętych pracowników)
 • Konspekt prezentacji inwestorskiej wdrożenia procesu onboardingu
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (podział sektorowy i branżowy)oraz wykaz literatury/artykułów branżowych

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać z BEZPŁATNEJ ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 3 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

Program szkolenia

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach

3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

 • Ujęcie biologiczne
 • Ujęcie psychologiczne
 • Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)
 • Ujęcie płynności procesowej
 • Ujęcie ekonomiczne

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej

5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika

6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna

7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji

8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

 • Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru
 • Lider rynkowy / Ogon rynkowy
 • Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”
 • „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how
 • Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy

10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

 • Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)
 • Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)
 • Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)
 • Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)
 • Odpowiedzialność stanowiskowa
 • Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków
 • Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)
 • Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy
 • Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

 • Rola trenera
 • Rola Instruktora
 • Rola mentora
 • Rola coacha*
 • Rola facylitatora*

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

 • Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)
 • Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji
 • Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)
 • Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)

14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery

15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji

16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

 • Formalizowane programy adaptacji
 • Spontaniczne programy adaptacji
 • Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

 • Zakres działań przed przyjęciem pracownika
 • Zakres działań po przyjęciu pracownika
 • Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)
 • Zakres działań na koniec procesu adaptacji
 • Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)

19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego

20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)

21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

 • Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych
 • Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

 • Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)
 • List powitalny, mail powitalny
 • Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca
 • Kwestionariusz satysfakcji Kandydata
 • Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna
 • Mapa drogowa procesu adaptacji
 • Tablica informacyjna o firmie
 • Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia
 • Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału
 • Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)
 • Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej
 • Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych
 • Zestaw powitalny* dla nowego pracownika
 • Materiał stały/ aktualizowany
 • Zasady poufności wykorzystania materiału

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

 • Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie
 • Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)

25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

Czas trwania

Stacjonarnie: 16 h zegarowych; 1 dzień: 09:00-17:00, 2 dzień: 08:00-16:00

On-line: 14 h zegarowych; 1 dzień: 09:00-16:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Elżbieta Sucharska
Kompetea

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się na Platformie MS Teams
Hotel Scandic

50-032 Wrocław

Piłsudskiego 53-57

woj. dolnośląskie

Microsoft Teams

Rejestracja

Cena szkolenia online
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 2.52% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.29% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 8.81% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena szkolenia stacjonarnego
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5.29% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.41% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!