Opakowania do żywności - aspekty prawne, wymagania i obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów UE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie obowiązującej w UE interpretacji wymagań rozporządzenia UE nr 10/2011 w odniesieniu do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Komisji Europejskiej opublikowanymi w 2014 roku. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy potwierdzaniu zgodności produktów z przepisami, bowiem pozwala uniknąć podczas kontroli wielu problemów i nieporozumień wynikających z niewłaściwej interpretacji wymagań.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz dla producentów żywności wykorzystujących materiały opakowaniowe i opakowania.

Program szkolenia

Prowadzący: dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka
Wyjaśnienia dotyczące produktów, które zostały objęte wymaganiami rozporządzenia UE nr 10/2011
Objaśnienie definicji terminów istotnych w kontekście przepisów dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (dodatki o podwójnym zastosowaniu, współczynnik redukcji spożycia tłuszczu, wyrób wielokrotnego użytku, odbicie (set-off), produkt biobójczy powierzchniowy, modele migracji)
Interpretacja wymagań w zakresie składu materiału lub wyrobu
Unijny wykaz substancji dozwolonych, jego tworzenie i dodawanie nowych substancji
Substancje niewłączone do unijnego wykazu i stosowane w powłokach, klejach, farbach drukarskich, barwnikach i rozpuszczalnikach – interpretacja wymagań
Substancje przeciwdrobnoustrojowe (środki biobójcze) – kategorie i aktualny status
Interpretacja wymagań dotyczących substancji w materiałach i wyrobach
Specyfikacje i ograniczenia dla substancji dozwolonych w wyrobach z tworzyw sztucznych
Dopuszczalne limity migracji globalnej (OML) oraz migracji specyficznej (SML) dla indywidualnych substancji i grup substancji
Dodatki o podwójnym zastosowaniu (‘dual-use additives’)
Wymagania szczegółowe dla wielowarstwowych materiałów lub wyrobów z tworzyw sztucznych i udziałem warstw z innych materiałów
Zjawisko odbicia farby (set-off) oraz przenikanie substancji z wielowarstwowych materiałów, w tym posiadających barierę funkcjonalną
Ocena zgodności gotowych wyrobów na podstawie wyników badania migracji, z uwzględnieniem przepisów przejściowych

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 20.04.2016 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

1 dzień, 6 godz. dyd.

Prelegenci

Prowadzenie szkolenia: dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka - kierownik Pracowni Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia bierze udział w pracach grupy roboczej ekspertów Komisji Europejskiej ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością zajmującej się opracowywaniem wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością. Uczestniczy w implementacji przepisów Unii Europejskiej z tego obszaru do ustawodawstwa krajowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
całkowita
590
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!