Szkolenie

Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: jakie przepisy obowiązują przedsiębiorców w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, jak w praktyce zrealizować te obowiązki, jakie są zasady prowadzenia dokumentacji potwierdzającej odzysk i recykling, jakie są terminy realizacji poszczególnych obowiązków, jakie zmiany wprowadzono w prawie UE i jakie zmiany planowane są w polskich przepisach.

W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem projektowanych zmian.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach,
 • przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów
 • omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
 • przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także planowanych zmian dostosowujących polskie prawo do zmienionych przepisów dyrektyw UE,
 • zaprezentowanie zmienionych zasad dotyczących tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzonych prawem Unii Europejskiej oraz propozycje dostosowania polskiego prawa do tych zasad.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Na szkoleniu dokonamy analizy sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu w oparciu o szereg praktycznych przykładów realizacji tych zadań,
 • Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do atulanego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej,
 • Uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi definicjami w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, z zasadami rozliczania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ze sposobem naliczania opłaty produktowej oraz terminami realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy,
 • Ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

Program szkolenia

Część I, godz. 10.00 - 16.00

Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:

 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta, w tym wyznaczenie poziomu finansowania przez wprowadzających produkty w opakowaniach zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
 • Zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów recyklingu,
 • Podniesienie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych oraz wyznaczenie terminów, w których nowe cele powinny być zrealizowane,
 • Terminy przeniesienia prawa UE do prawa polskiego,
 • Planowane zmiany polskiego prawa dostosowujące do nowych zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
   

Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - obecny stan prawny:

 • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
 • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
 • Oznakowanie opakowań.
 • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
 • Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
 • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
 • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
 • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
 • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
 • Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach - nowe poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące w kolejnych latach od roku 2019.
 • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
 • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
 • Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
 • Obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obowiązujące w kolejnych latach od 2019 roku.
 • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
 • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
 • Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
 • Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
 • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
 • Sprawozdawczość w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzana przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych.
   

Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.

Czas trwania

10.00 - 17.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 15 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!