Opakowania – obowiązki dla wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi

O szkoleniu

Każdy Przedsiębiorca, który jest producentem opakowania bądź nabywa opakowanie do „zapakowania” swojego produktu, bądź sprowadza towar w opakowaniu z zagranicy jest Wprowadzającym opakowanie na rynek Polski i ciążą na nim określone obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w BDO zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2022 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2023 r.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach o  których mowa  w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi;
 • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w  reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent  opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w  ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy), o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o  recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe  np. przywóz z  zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o  bateriach i akumulatorach;
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z  dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja;.

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków dla wprowadzających na rynek Polski/zagraniczny opakowań bądź produktów; zasad ewidencji opakowań i produktów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników – usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków dla „Wprowadzającego” opakowanie; poznanie klucza dla scharakteryzowania „co jest opakowaniem, a co nie jest”; wskazanie obowiązków dla Wprowadzających opakowania.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia to osoby odpowiedzialne w firmie za tematy związane z ochroną środowiska i sporządzaniem Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Program szkolenia

Obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania:

 • Charakterystyka opakowań – kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
 • Rodzaje opakowań – jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin
 • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
 • Opłata recyklingowa – zasada naliczania opłaty, ewidencja toreb nabytych i wydanych,
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?

Sprawozdawczość w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Charakterystyka Działu II BDO:

 • Informacja o wytworzonych opakowaniach – OPAK 1 (Tabela 1)
 • Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach – OPAK 2 (Tabela 2)
 • Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach – OPAK 3 (Tabela 3)
 • Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – Opłata recyclingowa (Tabela 4)
 • Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – Sprawozdanie OŚ OP 1 (Tabela 5.1)
 • Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej (Tabela 7)
 • Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach (Tabela 8.1)
 • Publiczne kampanie edukacyjne – organizacja odzysku opakowań (Tabela 8.2.)
 • Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Tabela 9)
 • Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Tabela 10)

Pomoc de minimis dla Podmiotów wprowadzających opakowania na rynek:

 • Jakie warunki musi spełniać Podmiot, aby uzyskać Pomoc de minimis
 • Omówienie wniosku o udzielenie Pomocy de minimis

Zasada naliczania opłaty produktowej.

Zasada naliczania opłaty recyklingowej.

Kary za niedotrzymanie obowiązków dotyczących gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Czas trwania

1 dzień

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 8 grudzień 2022
Online 30 styczeń 2023

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!