Szkolenie

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej

O szkoleniu

2014.02.24 - 2014.02.25 Wrocław (SOM 14136)

2014.02.27 - 2014.02.28 Warszawa (SOM 14137)

2014.03.24 - 2014.03.25 Wrocław (SOM 14138)

2014.03.31 - 2014.04.01 Warszawa (SOM 14204)

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy w zespole wartościującym. Przedmiotem zajęć są zagadnienia sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej opisane w zarządzeniu Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r.
Kto powinien wziąć udział?
Członkowie korpusu służby cywilnej zaangażowani w proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy w urzędach, w szczególności członkowie wewnętrznych zespołów wartościujących.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zagadnień opisu i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

2. Po co przeprowadzamy wartościowanie stanowisk?

3. Opisy stanowisk pracy w służbie cywilnej - jak powinien wyglądać opis stanowiska sporządzony zgodnie z metodologią wprowadzoną zarządzeniem Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej? Omówienie dwóch wzorów opisu stanowiska pracy: niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej oraz będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.

4. Spojrzenie na opis stanowiska oczami członka zespołu wartościującego - „wyłapywanie błędów” w opisach stanowisk pracy. Jaki opis stanowiska nie powinien być wartościowany.

5. Aktualizacja opisów stanowisk pracy.

6. Wartościowanie opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej - omówienie aktualnie obowiązującej metodologii stosowanej zarówno przy wartościowaniu wyższych stanowisk pracy w służbie cywilnej, jak i stanowisk niebędących wyższymi stanowiskami pracy w służbie cywilnej.

7. Praca zespołu wartościującego (zasady pracy, zadania i uprawnienia zespołu oraz przewodniczącego zespołu). Omówienie wskazówek wynikających z przepisów zarządzenia, a także praktycznych rozwiązań stosowanych przez różne zespoły wartościujące.

8. Źródła dodatkowych informacji przydatnych w procesie wartościowania stanowiska pracy.

9. Przeprowadzanie wartościowania opisów stanowisk pracy – WARSZTAT.

10. Analiza i omówienie uzyskanych wyników oraz dyskusja na temat optymalnego sposobu pracy zespołu.

11. Błędy popełniane w czasie wartościowania stanowisk pracy i sposoby na ich unikanie.

12. Weryfikacja wyników wartościowania stanowisk pracy.

13. Ustalanie hierarchii stanowisk pracy w urzędzie po przeprowadzonym wartościowaniu – tworzenie przedziałów punktowych i przyporządkowywanie stanowisk pracy do przedziałów punktowych.

Czas trwania

9:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat
Anna Żółkowska – doświadczony trener wewnętrzny w służbie cywilnej i wieloletni pracownik administracji rządowej, urzędnik, z wykształcenia prawnik. Posiada doświadczenie w pracy w komórkach kadrowych i organizacyjnych w urzędach administracji rządowej oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Od kilkunastu lat, jako trener wewnętrzny, prowadzi szkolenia dla pracowników służby cywilnej, w czasie których dzieli się wiedzą teoretyczną oraz własnymi doświadczeniami zawodowymi. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, których tematyka obejmuje: różnorodne aspekty zarządzania kadrami, w tym kwestie opisów i wartościowania stanowisk, przepisów prawnych regulujących stosunek pracy w służbie cywilnej. Prowadziła między innymi szkolenia dla zespołów wartościujących, sporządzała opisy stanowisk pracy, a także dokonywała ich wartościowania jako członek zespołu wartościującego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27-28 luty 2014
Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A lub Wrocław - w hotelu w centrum miasta.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 790 zł + 23% VAT - dwóch i więcej osób 690 zł/os + 23% VAT.
790 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT
W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia, że udział w szkoleniu zostanie w 70% lub w całości sfinansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust 1. pkt. 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), koszty szkolenia zostaną zwolnione z podatku VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!