Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/opisy-i-wartosciowanie-stanowisk-pracy-w-sluzbie-cywilnej-56137-id367

Informacje o szkoleniu

 • Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej


  ID szkolenia: 56137
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A lub Wrocław - w hotelu w centrum miasta.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:00 – 15:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.02.24 - 2014.02.25 Wrocław (SOM 14136)

2014.02.27 - 2014.02.28 Warszawa (SOM 14137)

2014.03.24 - 2014.03.25 Wrocław (SOM 14138)

2014.03.31 - 2014.04.01 Warszawa (SOM 14204)

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy w zespole wartościującym. Przedmiotem zajęć są zagadnienia sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej opisane w zarządzeniu Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie korpusu służby cywilnej zaangażowani w proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy w urzędach, w szczególności członkowie wewnętrznych zespołów wartościujących.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnień opisu i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

2. Po co przeprowadzamy wartościowanie stanowisk?

3. Opisy stanowisk pracy w służbie cywilnej - jak powinien wyglądać opis stanowiska sporządzony zgodnie z metodologią wprowadzoną zarządzeniem Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej? Omówienie dwóch wzorów opisu stanowiska pracy: niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej oraz będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.

4. Spojrzenie na opis stanowiska oczami członka zespołu wartościującego - „wyłapywanie błędów” w opisach stanowisk pracy. Jaki opis stanowiska nie powinien być wartościowany.

5. Aktualizacja opisów stanowisk pracy.

6. Wartościowanie opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej - omówienie aktualnie obowiązującej metodologii stosowanej zarówno przy wartościowaniu wyższych stanowisk pracy w służbie cywilnej, jak i stanowisk niebędących wyższymi stanowiskami pracy w służbie cywilnej.

7. Praca zespołu wartościującego (zasady pracy, zadania i uprawnienia zespołu oraz przewodniczącego zespołu). Omówienie wskazówek wynikających z przepisów zarządzenia, a także praktycznych rozwiązań stosowanych przez różne zespoły wartościujące.

8. Źródła dodatkowych informacji przydatnych w procesie wartościowania stanowiska pracy.

9. Przeprowadzanie wartościowania opisów stanowisk pracy – WARSZTAT.

10. Analiza i omówienie uzyskanych wyników oraz dyskusja na temat optymalnego sposobu pracy zespołu.

11. Błędy popełniane w czasie wartościowania stanowisk pracy i sposoby na ich unikanie.

12. Weryfikacja wyników wartościowania stanowisk pracy.

13. Ustalanie hierarchii stanowisk pracy w urzędzie po przeprowadzonym wartościowaniu – tworzenie przedziałów punktowych i przyporządkowywanie stanowisk pracy do przedziałów punktowych.

Informacje o prelegentach:

Anna Żółkowska – doświadczony trener wewnętrzny w służbie cywilnej i wieloletni pracownik administracji rządowej, urzędnik, z wykształcenia prawnik. Posiada doświadczenie w pracy w komórkach kadrowych i organizacyjnych w urzędach administracji rządowej oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Od kilkunastu lat, jako trener wewnętrzny, prowadzi szkolenia dla pracowników służby cywilnej, w czasie których dzieli się wiedzą teoretyczną oraz własnymi doświadczeniami zawodowymi. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, których tematyka obejmuje: różnorodne aspekty zarządzania kadrami, w tym kwestie opisów i wartościowania stanowisk, przepisów prawnych regulujących stosunek pracy w służbie cywilnej. Prowadziła między innymi szkolenia dla zespołów wartościujących, sporządzała opisy stanowisk pracy, a także dokonywała ich wartościowania jako członek zespołu wartościującego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 790 zł + 23% VAT - dwóch i więcej osób 690 zł/os + 23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT
W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia, że udział w szkoleniu zostanie w 70% lub w całości sfinansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust 1. pkt. 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), koszty szkolenia zostaną zwolnione z podatku VAT.

Wydarzenie: Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej