Szkolenie: Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/opodatkowanie-podatkiem-akcyzowym-wyrobow-weglowych-40228-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

• poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas obrotu wyrobami akcyzowymi sektora węglowego.
• Uczestnicy nauczą się sprawnie poruszać w pajęczynie regulacji prawnych dotyczących obrotu rzeczonymi wyrobami, rozwiązywać problemy interpretacyjne uregulowań prawnych oraz rozwiązywać problemy pojawiające się w czasie realizacji procedur.
Korzyści dla uczestników:

• sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących obrotu wyrobami węglowymi,
• rozwiązanie problemów interpretacyjnych uregulowań prawnych,
• rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie realizacji procedur w ramach obrotu wyrobami węglowymi.

Szkolenie skierowane jest do:

• podmiotów działających w branży węglowej, zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi,
• pracowników księgowości,
• logistyki,
• specjalistów z zakresu handlu krajowego i zagranicznego,
• kadry zarządzającej.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do podatku akcyzowego
- źródła prawa (ustawa, dyrektywy, rozporządzenia),
- zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą,
- pojęcie wyrobów węglowych (klasyfikacja wyrobów węglowych według kodu CN)
2. Zasady opodatkowania wyrobów węglowych:
- podatnik/rejestracja,
- czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą w przypadku węgla i koksu (szczególna definicja pojęcia sprzedaż, ubytki wyrobów węglowych)
- obowiązek i zobowiązanie podatkowe,
- podstawa opodatkowania i stawka podatku,
- reguły rozliczania akcyzy od wyrobów węglowych (moment zapłaty podatku, termin składania deklaracji podatkowych),
- właściwość organów podatkowych,
- instytucja pośredniczącego podmiotu węglowego,
- katalog zwolnień i warunki ich stosowania.
3. Organizacja obrotu wyrobami węglowymi
- dokumenty stosowane przy przemieszaniu wyrobów węglowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi,
- dokumenty stosowane przy przemieszczaniu wyrobów węglowych do podmiotów stosujących zwolnienie ze względu na przeznaczenie,
- obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne związane ze stosowaniem zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych.
4. Nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych
5. Import i eksport wyrobów węglowych
6. Panel pytań

Informacje o prelegentach:

Ekspert z zakresu podatku akcyzowego

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych