Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/optymalizacja-odpowiedzialnosci-czlonkow-zarzadu-spolek-kapitalowych-warszawa-68741-id415

Informacje o szkoleniu

 • Optymalizacja odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych-Warszawa


  ID szkolenia: 68741
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Golden Floor Sky
  Al. Jerozolimskie 123a
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza o zarządzaniu spółkami handlowymi w sposób pozwalający na zmniejszenie związanego z tym ryzyka.

Na szkoleniu przedstawione zostaną nie tylko sposoby na zminimalizowanie tego ryzyka, ale przede wszystkim praktyczne metody obrony w konkretnych sytuacjach, m.in.

gdy członek zarządu zostanie pozwany za długi spółki, - gdy w spółce powstaną zaległości podatkowe,
a także kiedy w spółce pojawi się prokurator, bądź wszczęte zostanie postępowanie przymuszające przez sąd rejestrowy,
jak również w wielu innych przypadkach grożącej odpowiedzialności odszkodowawczej, korporacyjnej, pracowniczej lub karnej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla członków organów spółek kapitałowych, jak i wspólników spółek osobowych.

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność członków zarządu

odpowiedzialność korporacyjna
Odpowiedzialność deliktowa względem spółki.
Odpowiedzialność deliktowa za czyny pozaumowne.
Absolutorium a odpowiedzialność członka zarządu.
odpowiedzialność cywilnoprawna (za zobowiązania spółki)
Odpowiedzialność w spółce z o.o.
Zakres odpowiedzialności.
Jak bronić się przed odpowiedzialnością.
Za co odpowiada członek zarządu.
Gdy dług spłaci jeden z członków zarządu...
Odpowiedzialność w spółce akcyjnej
odpowiedzialność kontraktowa (z tytułu umów zawartych z członkiem zarządu)
rodzaje umów i ich wpływ na odpowiedzialność.
podstawy odpowiedzialności kontraktowej.
sposoby obrony przed odpowiedzialnością.
odpowiedzialność pracownicza
odpowiedzialność podatkowa
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
Jak bronić się przed odpowiedzialnością.
odpowiedzialność karna i karno-skarbowa
Oskarżony: zarząd
Przestępstwa przeciwko ładowi korporacyjnemu - zakres i obrona.
Przestępstwa karne.
Ustawa o rachunkowości.
Ustawy szczególne.
Konsekwencje skazania członka zarządu.
2. Optymalizacja odpowiedzialności w spółce

podział obowiązków w zarządzie i jego wpływ na odpowiedzialność,
przenoszenie odpowiedzialności pomiędzy organami spółki,
rodzaj umowy z członkiem organu spółki a zakres jego odpowiedzialności,
wewnętrzne akty korporacyjne, jako sposób na zarządzanie odpowiedzialnością i ryzykiem,
outsourcing usług zarządzania.
3. Błędy zarządu a odpowiedzialność spółki

wpływ na ważność umów i czynności prawnych,
odpowiedzialność odszkodowawcza,
odpowiedzialność publicznoprawna.

Informacje o prelegentach:

Michał Koralewski
Radca prawny, doktorant na kierunku prawo WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, wydawca, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i gospodarczego.
Ekspert prawny przy organach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, instytucji sektora publicznego oraz transakcji handlowych (umowy, kontrakty).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 613,77 zł brutto Cena- 499 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Wydarzenie: Optymalizacja odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych-Warszawa