Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

O szkoleniu

Szkolenie jest podzielone na dwie części wzajemnie się uzupełniające. Pierwsza część jest przeznaczona usprawnieniu procesów zaopatrzeniowych i optymalizacji zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych. Inaczej mówiąc, odpowiedź na pytanie: jakie powinny być niezbędne zapasy, aby zabezpieczyć ciągłość produkcji z jednej strony, zaś z drugiej, ustalić ich minimalne ilości, które nie będą generowały wysokich kosztów.

Druga część szkolenia jest ukierunkowana na gospodarkę magazynową. Ustalone ilości zapasów (z pierwszej części szkolenia) albo bezpośrednio wchodzą do produkcji, albo przepływają przez gospodarkę magazynową. W drugim przypadku, należy zapewnić płynność tego przepływu, dokonać analizy i optymalizacji poszczególnych procesów magazynowych, aby generował optymalne koszty magazynowania.

Po zakończeniu poszczególnych dni szkoleniowych możliwe jest skorzystanie z nieodpłatnych konsultacji z trenerem, dotyczących uszczegółowienia zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników działów zaopatrzenia i magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników w/w działu).

Program szkolenia

 1. Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie: 
  • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki,
  • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową,
  • zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
  • uwarunkowania funkcjonowania,
  • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej.
 2. Podział i asortyment zapasów:
  • podział zapasów według kryterium ważności (metody ABC, XYZ), 
  • charakterystyka zapasów oraz ich wpływ na zastosowane metody składowania.
 3. Analiza poziomów (wielkości) zapasów:
  • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych, 
  • wielkość zapasów bieżących, 
  • poziom zapasów bezpieczeństwa, 
  • ustalenie i ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?), 
  • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.
 4. Ekonomika dostaw:
  • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) - optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?), 
  • wielkość zapasów maksymalnych. 
 5. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:
  • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych, 
  • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.
 6. Mierniki i wskaźniki zapasów:
  • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów, 
  • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
  • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
 7. Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej:
  • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw. 
 8. Technologia operacji magazynowych:
  • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania, 
  • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie, 
  • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.
 9. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
  • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
  • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, 
  • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.
 10. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
  • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej, 
  • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne, 
  • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, 
  • realizacja procedur inwentaryzacyjnych, 
  • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych. 
 11. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów: 
  • metoda stałych miejsc składowych, 
  • metoda wolnych miejsc składowych, 
  • metody mieszane, 
  • metody kompletacji zapasów.
 12. Metody składowania zapasów:
  • organizacja tradycyjnych metod składowania, 
  • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów, 
  • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach.
 13. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania oraz towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
  • zasady znakowania ładunków w magazynach, 
  • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
  • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1590 zł.
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!