Szkolenie

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - online

O szkoleniu

Zadania systemu magazynowania i obsługi zapasów, są ściśle powiązane z określonymi wielkościami zapasów i miejsc ich przechowywania w całym łańcuchu logistycznym. Warunkiem powstania takich miejsc utrzymania zapasów jest ekonomicznie uzasadniony sposób rozmieszczenia sieci budynków, przeznaczonych na magazyny oraz ich optymalnego zagospodarowania, dla uzyskania maksymalnej kubatury składowania oraz minimalizacji manipulacji towarów w pomieszczeniach magazynowych.

Optymalne rozplanowanie i konstrukcja magazynów w przedsiębiorstwach będzie różnorodna w zależności od składowanych zapasów, stopnia ich przetworzenia, zasobów finansowych przedsiębiorstwa, otoczenia konkurencyjnego i potrzeb klientów.

Niezwykle ważnym zagadnieniem, dla przedsiębiorstwa jest skuteczne i efektywne rozplanowanie magazynów. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie końcowe zostanie wybrane przez przedsiębiorstwo, niezmiernie ważne jest to, aby umożliwiało ono jak najpełniejsze i najefektywniejsze wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni składowania.

W chwili obecnej wiele przedsiębiorstw boryka się z brakiem odpowiedniej przestrzeni składowania w związku ze zwiększeniem produkcji oraz asortymentu towarów. Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem magazynów oraz ich modernizacja (poprawa organizacji działań) do spełnienia wyżej wymienionych zadań. Cel szkolenia jest podporządkowany usprawnieniu funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu wydajnych możliwości składowania i manipulacji zapasów oraz optymalizacji przepływu towarów w poszczególnych rodzajach magazynów.

W obecnym czasie występuje szereg problemów z możliwością realizacji szkoleń bezpośredniego z grupami uczestników w salach wykładowych, dlatego aby gospodarka magazynowa była na bieżąco z istniejącymi rozwiązaniami, jak również obowiązującym prawodawstwem, proponuje się szkolenie online na platformie informatycznej.

Podczas realizacji poszczególnych dni (paneli przedstawionych w programie szkolenia) możliwe są bieżące konsultacje z trenerem, dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas wykładów i konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg korzyści, które pozwolą osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej na:

 • określenie zadań stawianych przed gospodarką magazynową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki magazynowej i jej elementów składowych,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach,
 • określenie rodzajów popytu oraz ich wpływu na wielkość zapasów oraz organizację pracy w magazynach,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie wymogów prawnych funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie,
 • określenie wymogów bhp na bazie obowiązujących przepisów w tym zakresie
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • opracowanie szeregu narzędzi do optymalizacji procesów magazynowych,
 • poprawa organizacji funkcjonowania magazynów,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie w formie online jest skierowane do kierowniczej, kadry przedsiębiorstw, podejmujących strategiczne decyzje w tym zakresie, np. lokalizacji obiektów magazynowych, dobór wyposażenia technicznego, zastosowanie systemów informatycznych wspomagających gospodarkę magazynową itp. oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców, brygadzistów, kierowników zmian i innych pracowników magazynowych), związanych bardziej z działaniami operacyjnymi i codziennym funkcjonowaniem pionu magazynowego.

Program szkolenia

Dzień (panel) 1/3

Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej

 • miejsce magazynów w strukturze gospodarki materiałowej i logistyki przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
 • zakresy obowiązków,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
 • obieg informacji.

Poziom i asortyment zapasów

 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ i inne),
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

Technologia operacji magazynowych

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów,
 • harmonogramowanie operacji magazynowych.

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

 

Dzień (panel) 2/3

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

Dokumentacja realizacji operacji magazynowych

 • rodzaje dokumentów stosowane w gospodarce magazynowej,
 • zasady obiegu dokumentów,
 • bezpapierowy obieg dokumentów,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych za opracowanie i rozliczanie poszczególnych dokumentów.

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów

 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów „człowiek do towaru”, „towar do człowieka”.

Metody składowania zapasów

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • rozmieszczenie zapasów w magazynach.

Wyposażenie techniczne magazynów

 • dokumentacja urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • uprawnienia pracowników do eksploatacji urządzeń technicznych w magazynach.

System wymiarowy opakowań, usprawniający obrót materiałowy

 • unormowania systemu wymiarowego opakowań,
 • określenie, podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

 

Dzień (panel) 3/3

Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych

 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

 • zasady znakowania zapasów w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – systemy RFID.

Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej

 • potrzeby przestrzeni składowej,
 • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów.

Koszty gospodarki magazynowej

 • wyodrębnienie i podział kosztów gospodarki magazynowej,
 • mierniki i wskaźniki kosztów,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji kosztów gospodarki magazynowej.

 Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów

 • opracowanie rozwiązań usprawniających realizacje procesów magazynach,
 • możliwości wdrożenia opracowanych rozwiązań,
 • ocena przyjętych usprawnień.

Czas trwania

3 dni, 9:00-16:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 25-27 październik 2021

Gdzie i kiedy

Online 23-25 sierpień 2021

Gdzie i kiedy

Online 17-19 maj 2021

Zapisz się

Szkolenie online
cena promocyjna dla użytkowników Eventis.pl
1552 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!