Szkolenie: Organizacja i praktyczne wykonywanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/organizacja-i-praktyczne-wykonywanie-kontroli-zarzadczej-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-32585-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja i praktyczne wykonywanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych


  ID szkolenia: 32585
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Stawowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Pojęcie i cel kontroli zarządczej:
• Pojęcie i cel kontroli zarządczej
• Podmioty zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej
2. Regulacje prawne kontroli zarządczej:
• Ustawa o finansach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).
3. Omówienie standardów kontroli zarządczej oraz sposób ujęcia w zarządzeniu w odniesieniu do praktycznego ich funkcjonowania w jednostce budżetowej:
• Środowisko wewnętrzne
• Cele i zarządzanie ryzykiem
• Mechanizmy kontroli
• Przepływ informacji i komunikacja
• Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej
4. Potwierdzenie funkcjonowania kontroli zarządczej w oparciu o posiadaną dokumentację jednostki:
• Potwierdzenie procedur w formie posiadanych zarządzeń, instrukcji i regulaminów wraz ze sposobem odwołania się do nich w dokumentacji kontroli zarządczej.
5. Omówienie sposobu dokumentowania kontroli zarządczej w zakresie standardów ustawowych i przykładowe wzory dokumentacji, w tym:
• Wzór upoważnienia do wykonywania kontroli zarządczej
• Wzór rocznego planu wykonywania kontroli zarządczej
• Wzorcowe arkusze oceny w odniesieniu do standardów ustawowych
• Wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli zarządczej
• Wzór sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zarządczej
• Wzory druków samooceny i oświadczeń pracowników biurowych, nauczycieli, pracowników socjalnych w zakresie wykonywania kontroli zarządczej
• Wzór arkusza oceny ryzyka,
• Wzór oświadczenia kierownika jednostki w zakresie oceny wykonywania kontroli zarządczej.
6. Odpowiedzialność za wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce:
• Odpowiedzialność głównego księgowego (skarbnika) w zakresie kontroli zarządczej
• Odpowiedzialność kierownika jednostki.

Informacje o prelegentach:

Krystyna Błachut - wieloletni praktyk administracji samorządowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na UŚ W Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Posiada doświadczenie w zakresie przepisów prawa podatkowego i rachunkowości budżetowej. Od kilkunastu lat na stanowisku skarbnika miasta.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 390 PL

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Organizacja i praktyczne wykonywanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych