Szkolenie

Organizacja konsultacji społecznych i przeprowadzenie referendum lokalnego

O szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
Organizacja konsultacji społecznych i przeprowadzenie referendum lokalnego
Data: 27 maja 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł z VAT
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin miast i starostw powiatowych, w tym sekretarzy oraz pracowników odpowiedzialnych za kontakt z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia

1. Procedura konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi:
• obowiązki ustawowe – uchwała konsultacyjna,
• zasady i formy konsultacji, jakie dokumenty podlegają konsultacji z ngo,
• wyniki konsultacji i wpływ na prawo miejscowe.
2. Konsultacje z mieszkańcami – inwestycje w gminie:
• obowiązki konsultacyjne wynikające z Prawa ochrony środowiska,
• uchwały konsultacyjne,
• przegląd form i zasady organizowania konsultacji.
3. Referendum lokalne:
• zasady organizowania referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
• referendum przeprowadzanego na wniosek mieszkańców,
• kampania referendalna,
• koszty i finansowanie,
• wyniki referendum.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat
Artur Gluziński - zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów w ramach Działania 5.2 PO KL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 maja 2011
Sala Konferencyjna FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
Cena z VAT
350 PLN
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 20 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!