Szkolenie: Organizacja konsultacji społecznych i przeprowadzenie referendum lokalnego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/organizacja-konsultacji-spolecznych-i-przeprowadzenie-referendum-lokalnego-27233-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
Organizacja konsultacji społecznych i przeprowadzenie referendum lokalnego
Data: 27 maja 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł z VAT

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin miast i starostw powiatowych, w tym sekretarzy oraz pracowników odpowiedzialnych za kontakt z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia:

1. Procedura konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi:
• obowiązki ustawowe – uchwała konsultacyjna,
• zasady i formy konsultacji, jakie dokumenty podlegają konsultacji z ngo,
• wyniki konsultacji i wpływ na prawo miejscowe.
2. Konsultacje z mieszkańcami – inwestycje w gminie:
• obowiązki konsultacyjne wynikające z Prawa ochrony środowiska,
• uchwały konsultacyjne,
• przegląd form i zasady organizowania konsultacji.
3. Referendum lokalne:
• zasady organizowania referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
• referendum przeprowadzanego na wniosek mieszkańców,
• kampania referendalna,
• koszty i finansowanie,
• wyniki referendum.

Informacje o prelegentach:

Artur Gluziński - zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów w ramach Działania 5.2 PO KL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 Cena z VAT

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 20 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Wydarzenie: Organizacja konsultacji społecznych i przeprowadzenie referendum lokalnego