Organizacja pracy menedżera – jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do efektywnego zarządzania czasem w oparciu o znajomość sposobów wyznaczania celów, skuteczną organizację pracy, odpowiedni nadzór nad delegowanymi zadaniami oraz doskonalenie uzyskiwanych wyników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowanie jest dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie wyznaczania celów, planowania, delegowania, kontrolowania i egzekwowania zadań.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

 MODUŁ I

Sposoby wyznaczania celów:

 • jak powinien wyglądać dobrze postawiony cel? – zasada SMART,
 • jak przekładać cele na zadania?
 • ustalenie wskaźników dobrze określonego celu,
 • cele i zadania ilościowe oraz jakościowe,
 • monitoring realizacji celów – budowa i wykorzystanie formularzy,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności stawiania celów metodą SMART.

MODUŁ II

Skuteczne  i nieskuteczna organizacja pracy

 • zarządzanie czasem jako sposób na efektywne osiągania celów,
 • współczesne koncepcje zarządzania czasem,
 • podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – presja czasu, automatyzm, rutyna, nowe zadania.

MODUŁ III

Organizacja pracy własnej jako proces

 • etapy procesu,
 • ewaluacja etapów procesu,
 • podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu,
 • zbierania informacji, analiza informacji, planowanie, działanie.

MODUŁ IV

Delegowanie zadań

 • umiejętność diagnozowania dojrzałości pracowników (kwestia właściwego doboru zadań),
 • precyzyjne wyznaczanie celów jako podstawa skutecznego delegowania,
 • umiejętność przekładania celów na zadania dla zespołu,
 • różne style i sposoby delegowania zadań,
 • delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności
  i uprawnień,
 • rola konsultowania decyzji i uruchamiania mechanizmu partycypacji w zarządzaniu grupą,
 • rola argumentacji i wyjaśniania w procesie przekazywania zadań do realizacji,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia),
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu delegowania zadań (skutki przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

MODUŁ V

Kontrolowanie i egzekwowanie zadań

 • różne style i sposoby kontrolowania pracowników: kiedy zastosować stały nadzór, kontrolę cząstkową lub kontrolę po realizacji zadania,
 • wypracowywanie mechanizmów kontroli dostosowanych do poziomu dojrzałości pracownika i realizowanych zadań,
 • egzekwowanie poleceń – równoważenie między realizacją celu a zachowaniem dobrych relacji w zespole,
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania (skutki nadmiernej kontroli, efekty zbyt małego nadzoru).

MODUŁ VI

Wpływ menedżera na doskonalenie wyników w trakcie realizacji celu

 • sposoby angażowania pracowników w stawiane cele i zadania, pobudzanie inicjatywy i kreatywności pracowników,
 • bieżące monitorowanie postępów w pracy nad realizacją celów,
 • ocena/kontrola wyników cząstkowych,
 • obiektywna, na bieżąco udzielana pracownikowi informacja zwrotna,
 • uzgodnienie dalszego trybu postępowania,
 • końcowa ocena uzyskanych wyników – rozliczenie
  z rezultatów/wydajności,
 • określenie przyczyn uzyskanych wyników (pozytywnych
  i negatywnych),
 • określenie dalszego trybu postępowania („programy naprawcze”, harmonogram).

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN

61-696 Poznań

ul. Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online
OPEN Konsultacje i Szkolenia s.c.

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
udział w szkoleniu otwartym
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej – ćwiczenia –> wnioski
 • Rozwiń
Zapisz się
OPEN 2
organizacja szkolenia zamknetego dla min. 8 os.
1 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej – ćwiczenia –> wnioski
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!