ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. FUNKCJONOWANIE, POWOŁANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1948,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1907,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 28.10.2013 r.

Celem szkolenia jest:
- omówienie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, ich organów - powoływania, zasad działania, wzajemnych relacji
- omówienie procedur związanych z odpowiedzialnością Zarządu za prowadzenie spraw spółki, podejmowaniem zobowiązań w ramach posiadanych uprawnień określonych w dokumentach spółki oraz w KS
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, osób odpowiedzialnych za obsługę prawną i organizacyjną organów spółek oraz wszystkich zainteresowanych.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program szkolenia

I. ORGANY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
Zarząd
1. Rozpoczęcie i zakończenie mandatu członka zarządu
2. Sposoby nawiązania oraz ustania stosunku organizacyjnego
3. Prawa i obowiązki członka zarządu
4. Prawa i obowiązki byłego członka zarządu
5. Możliwość działania organu o niepełnym składzie (gdy zmniejszy się liczba poniżej minimum; gdy liczba mieści się w wymaganym minimum)
Rada nadzorcza /komisja rewizyjna .
1. Zasady działania rady nadzorczej/komisji rewizyjnej
2. Prawa i obowiązki rady nadzorczej /komisją rewizyjną i jej poszczególnych członków,
3.Kompetencje rady nadzorczej/komisji rewizyjnej do powadzenia spraw, reprezentacji, wpływ na podmioty reprezentujące. Relacje między zarządem a radą nadzorczą/komisja rewizyjną.
4. Delegowanie członków rady do zarządu i skutki takiej decyzji, status członka rady nadzorczej delegowanego czasowo do składu tego organu.
5. Rola regulaminów zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej , regulaminu organizacyjnego itp.
Walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników
1. Kompetencje wz/zw
2. Zasady działania wz/zw
3. Wpływ walnego zgromadzenia na powołane organy spółki
4. Zaskarżanie uchwał zarządu," rady nadzorczej" i wz/zw
II.ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANÓW SPÓŁEK W ŚWIETLE PRZEPISÓW KSH
1.Odpowiedzialność wobec spółki Art. 293 i 483 KSH
- Działanie / zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu
- Wina
- Staranność „zawodowa"/ „sumiennego kupca"
2.Domniemanie winy
3.Odpowiedzialność a brak winy.
4. Ważność umów zawieranych przez spółkę bez zgody wspólników/akcjonariuszy
5.Odpowiedzialność z tytułu przestrzegania :
- Umowy/ statutu, uchwał wspólników / akcjonariuszy,
- Obowiązek zapobiegania szkodzie
- Art. 375 KSH - wiążące polecenia.
6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, Art. 299 , Art.116 Ordynacji podatkowej
7. Odpowiedzialność za zobowiązania z okresu przed rejestracją
- Art. 11 - 13 KSH - spółka w organizacji
8. Odpowiedzialność związana z : podziałem, przekształceniem, łączeniem spółek
9. Odpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu odmówią złożenia podpisu (załączając uzasadnienie odmowy)
10. Powierzenie innej osobie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości- forma
11. Absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej
- Brak absolutorium - skutki
- Odpowiedzialność

III.PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I RERPREZENTACJA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
1. Zakres prawa do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki - czynności sądowe i pozasądowe
2. Sposób reprezentowania spółki przez zarząd jednoosobowy i wieloosobowy.
3. Zasady dotyczące prokury. Prokura samoistna, jednoosobowa, łączna
4. Uchwały zarządu w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu
5. Pełnomocnictwo udzielone przez członka zarządu innemu członkowi zarządu
6. Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarządu.
7. Umowa/statut, regulaminy jako źródło regulacji ustanowionego zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej obsługującej spółki prawa handlowego, doradca Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
2 050
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 27.11.2013 r. (kolacja) do 30.11.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!