Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/organy-spolek-kapitalowych-funkcjonowanie-powolanie-odpowiedzialnosc-wzajemne-relacje-52031-id71

Informacje o szkoleniu

 • ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. FUNKCJONOWANIE, POWOŁANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE


  ID szkolenia: 52031
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Belvedere ****
  Droga do Białego 3
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  21 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1948,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1907,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 28.10.2013 r.

Celem szkolenia jest:
- omówienie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, ich organów - powoływania, zasad działania, wzajemnych relacji
- omówienie procedur związanych z odpowiedzialnością Zarządu za prowadzenie spraw spółki, podejmowaniem zobowiązań w ramach posiadanych uprawnień określonych w dokumentach spółki oraz w KS

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, osób odpowiedzialnych za obsługę prawną i organizacyjną organów spółek oraz wszystkich zainteresowanych.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program szkolenia:

I. ORGANY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
Zarząd
1. Rozpoczęcie i zakończenie mandatu członka zarządu
2. Sposoby nawiązania oraz ustania stosunku organizacyjnego
3. Prawa i obowiązki członka zarządu
4. Prawa i obowiązki byłego członka zarządu
5. Możliwość działania organu o niepełnym składzie (gdy zmniejszy się liczba poniżej minimum; gdy liczba mieści się w wymaganym minimum)
Rada nadzorcza /komisja rewizyjna .
1. Zasady działania rady nadzorczej/komisji rewizyjnej
2. Prawa i obowiązki rady nadzorczej /komisją rewizyjną i jej poszczególnych członków,
3.Kompetencje rady nadzorczej/komisji rewizyjnej do powadzenia spraw, reprezentacji, wpływ na podmioty reprezentujące. Relacje między zarządem a radą nadzorczą/komisja rewizyjną.
4. Delegowanie członków rady do zarządu i skutki takiej decyzji, status członka rady nadzorczej delegowanego czasowo do składu tego organu.
5. Rola regulaminów zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej , regulaminu organizacyjnego itp.
Walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników
1. Kompetencje wz/zw
2. Zasady działania wz/zw
3. Wpływ walnego zgromadzenia na powołane organy spółki
4. Zaskarżanie uchwał zarządu," rady nadzorczej" i wz/zw
II.ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANÓW SPÓŁEK W ŚWIETLE PRZEPISÓW KSH
1.Odpowiedzialność wobec spółki Art. 293 i 483 KSH
- Działanie / zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu
- Wina
- Staranność „zawodowa"/ „sumiennego kupca"
2.Domniemanie winy
3.Odpowiedzialność a brak winy.
4. Ważność umów zawieranych przez spółkę bez zgody wspólników/akcjonariuszy
5.Odpowiedzialność z tytułu przestrzegania :
- Umowy/ statutu, uchwał wspólników / akcjonariuszy,
- Obowiązek zapobiegania szkodzie
- Art. 375 KSH - wiążące polecenia.
6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, Art. 299 , Art.116 Ordynacji podatkowej
7. Odpowiedzialność za zobowiązania z okresu przed rejestracją
- Art. 11 - 13 KSH - spółka w organizacji
8. Odpowiedzialność związana z : podziałem, przekształceniem, łączeniem spółek
9. Odpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu odmówią złożenia podpisu (załączając uzasadnienie odmowy)
10. Powierzenie innej osobie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości- forma
11. Absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej
- Brak absolutorium - skutki
- Odpowiedzialność

III.PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I RERPREZENTACJA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
1. Zakres prawa do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki - czynności sądowe i pozasądowe
2. Sposób reprezentowania spółki przez zarząd jednoosobowy i wieloosobowy.
3. Zasady dotyczące prokury. Prokura samoistna, jednoosobowa, łączna
4. Uchwały zarządu w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu
5. Pełnomocnictwo udzielone przez członka zarządu innemu członkowi zarządu
6. Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarządu.
7. Umowa/statut, regulaminy jako źródło regulacji ustanowionego zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej obsługującej spółki prawa handlowego, doradca Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2050,00 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Pobyt: od 27.11.2013 r. (kolacja) do 30.11.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. FUNKCJONOWANIE, POWOŁANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE