Szkolenie: Oznaczenie CE wyrobów podlegających nowej dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/oznaczenie-ce-wyrobow-podlegajacych-nowej-dyrektywie-o-kompatybilnosci-elektromagnetycznej-201430ue-emc-61801

Informacje o szkoleniu

LUC - CE CONSULTING
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) niektórzy określają mianem dyrektywy „tajemnej”. Zajmuje się ona zjawiskami, które istnieją, choć najczęściej ich nie widać. Z tego powodu kompatybilność elektromagnetyczna jest jednym z trudniejszych lecz zarazem niezmiernie fascynujących zagadnień związanych z oznaczeniem CE.

Dziedzina ta jest bardzo mało znana większości inżynierów. Projektanci urządzeń i systemów bardzo często nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń, na jakie narażone są ich wyroby oraz jakie zagrożenia stwarzają one same dla innych urządzeń pracujących we wszechobecnym środowisku elektromagnetycznym. Brak tej świadomości oraz odpowiednich praktycznych informacji powoduje, że temat EMC jest często pomijany lub odkładany na później. Wszyscy znamy jednak prawdę, że „brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności” za niezgodność wyrobu z wymaganiami i nierzadko tragiczne tego skutki. Nikt bowiem z nas nie chciałby przeżyć sytuacji, w której jadąc samochodem autostradą w tunelu, niespodziewanie i bez ważnego powodu wybuchła nam przed oczami poduszka powietrzna. Albo by przypadkowy SMS przychodzący na nasz telefon komórkowy uruchomił lub przesterował maszynę, którą właśnie obsługujemy. Nie chcielibyśmy też by dzieci bawiące się urządzeniami typu walkie-talkie w pobliżu lotniska zakłócały komunikację wieży kontroli lotów z pilotem samolotu, którym właśnie lecimy. A to tylko kilka autentycznych przykładów zdarzeń, jakie miały miejsce w rzeczywistości.

Nasze szkolenie daje uczestnikom zarówno:
1. niezbędną wiedzę o zjawiskach wywołujących zakłócenia w pracy urządzeń,
2. sprawdzone metody zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej, jak również
3. praktyczne narzędzia umożliwiające stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, oraz
4. umiejętności wykazania zgodności wyrobów z dyrektywą EMC.

Szkolenie zawiera również część ćwiczeniową. Ma ona za zadanie przećwiczenie ścieżki dojścia do oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przećwiczą krok po kroku proces zapewnienia zgodności z dyrektywą EMC.

Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla osób które nie mają wykształcenia elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają maszyny/urządzenia podlegające pod dyrektywę EMC i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnością zgodzą się z opiniami naszych dotychczasowych klientów, którzy stwierdzają, że w końcu temat zgodności z dyrektywą EMC przestał być dla nich tzw. „czarną magią”, wokół której narosło wiele mitów.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby:
- kierownictwo techniczne,
- konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
- osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
- osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn i urządzeń,
- służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
- pracownicy kontroli jakości,
- inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
- pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
- inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:
- zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
- producenci sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
- integratorzy systemów, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- producenci, importerzy, integratorzy i użytkownicy maszyn, systemów, aparatury i innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych,
- jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Oznaczenie CE - podstawy systemu oceny zgodności wyrobów
przepisy związane z oznaczeniem CE, moduły oceny zgodności, jakie wyroby podlegają pod oznaczenie CE, związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi, zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i/lub oddawania ich do użytku, kiedy urządzenie elektryczne może być uznane za produkt niebezpieczny, ...

2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) – podstawy:
zasadnicze wymagania, konstrukcja i podstawowe definicje, zastosowanie dyrektywy, klasyfikowanie wyrobu...
Przećwiczenie ścieżki dojścia do oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przećwiczą krok po kroku proces zapewnienia zgodności z dyrektywą EMC.

Dzień 2
2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) – podstawy ..cd:
procedury oceny zgodności, zadania producenta w ramach wewnętrznej kontroli produkcji, normy zharmonizowane z dyrektywą EMC,...

3. Podstawowe problemy i badania związane z EMC:
czym są fale elektromagnetyczne, jak różne środowiska pracy urządzeń wpływają na określenie wymagań dot. emisji i odporności, jak zweryfikować odporność urządzeń dla zagrożeń elektromagnetycznych, jaki jest sens prowadzenia badan EMC ....

Dzień 3
4. Praktyczne metody ograniczania zaburzeń i zapewnienia zgodności z EMC.
koncepcja bezpiecznego wyrobu z punktu widzenia wymagań EMC, analiza zagrożeń i ocena ryzyka oddziaływań na podstawie typowych urządzeń automatyki, jak redukować zaburzenia przewodzone i promieniowane, dokumentacja techniczna aparatury/instalacji stacjonarnej, deklaracja zgodności WE....

Informacje o prelegentach:

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy Cert Partneroraz specjalistę ds. EMC jednej z największych światowych firm zajmujących się kompatybilnością elektromagnetyczną.

Wydarzenia towarzyszące:

Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej 2015/35/UE (LVD)
Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2800 - netto (+23% VAT)

Cena zawiera:

Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 3 x obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://certpartner.pl/szkolenia/otwarte/emc/

Wydarzenie: Oznaczenie CE wyrobów podlegających nowej dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)