Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/oznakowanie-ce-dla-maszyn-i-urzadzen-wedlug-dyrektywy-maszynowej-niskonapieciowej-i-kompatybilnosci-elektromagnetycznej-36288-id9174

Informacje o szkoleniu

 • Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej


  ID szkolenia: 36288
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Przemysł, produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Golden floor
  al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Certyfikacji CECE-Polska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

- szkolenie powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
- szkolenie pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
- duża ilość przykładów,
- profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
- szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

Szkolenie skierowane jest do:

- projektantów i producentów maszyn i urządzeń,
- importerów w/w produktów spoza europejskiego obszaru gospodarczego,
- dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli na rynku unijnym,
- służb technicznych,
- specjalistów do spraw bezpieczeństwa,
- osób odpowiedzialnych za zmiany konstrukcyjne maszyn,
- przedsiębiorców, pracodawców i osób kierujących,
- oraz użytkowników maszyn nabytych przed 1 stycznia 2003 roku, a będących w użytkowaniu po 1 stycznia 2006 roku.

Program szkolenia:

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii europejskiej.
II. Informacje o normalizacji.
III. Ustawa o systemie oceny zgodności.
IV. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
V. Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania znakiem budowlanym ,,B” (DZ.U.04.198.2041).
VI. Zmiany proponowane przez projekt ustawy o wyrobach budowlanych (wymogi krajowe).
VII. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie odbędzie się przy udziale dwóch trenerów z minimalnym - siedmioletnim doświadczeniem z zakresu oznaczenia CE. Prowadzący na co dzień kierują grupami doradczymi pracującymi nad wdrożeniami oznaczenia CE. Sprawia to, że na każdym kroku ich wiedza teoretyczna poparta jest praktycznym doświadczeniem, które ma bardzo istotne walory edukacyjne.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100zł +VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, każdy uczestnik szkolenia otrzyma numer INFOLINII, pod którym pomożemy rozwiązać, problemy napotkane w trakcie wprowadzenia oznaczenia CE (do 2 lat), certyfikat ukończenie szkolenia CECE-Polska, poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na stronie www:

http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Wydarzenie: Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej