Szkolenie: PAKIET CERTYFIKOWANYCH KURSÓW "SAMODZIELNY KSIĘGOWY"

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pakiet-certyfikowanych-kursow-samodzielny-ksiegowy-69313

Informacje o szkoleniu

 • PAKIET CERTYFIKOWANYCH KURSÓW "SAMODZIELNY KSIĘGOWY"


  ID szkolenia: 69313
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  al. Z. Krasińskiego 9/4
  31-111 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 20.07.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)

  22,23,24 sierpnia 2017 r.
  28,29,30,31 sierpnia 2017 r.
  w godz. 10.00-16.30
  (w tym 30 min. przerwy)
  Egzamin odbędzie się: 31.08.2017 r. o godz. 10.00
  Kurs Płatnik od podstaw
  10.09.2017 w godz. 09:00-15:00

  Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
  16.09.2017 w godz. 09:00-15:00

  Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
  17.09.2017 w godz. 09:00-15:00

  Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
  (kod zawodu 242310, 242307)
  23-24.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  30.09-01.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  07-08.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 08.10.2017 r. o godz. 09.00

  Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
  15.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00

  Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
  22.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY
SKŁADA SIĘ Z 7 KURSÓW:

Certyfikowanego Kursu Rachunkowości od podstaw
(kod zawodu 331301) 56 h

Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw
(kod zawodu 242310, 242307) 48 h

Kurs Płatnik od podstaw (8h)

Kurs Optima Księgowość od podstaw (8h)

Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw (8h)

Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw (8h)

Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw (8h)

Szkolenie skierowane jest do:

TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

- jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)

- Podstawowe pojęcia w rachunkowości
- Ewidencja księgowa
- Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
- Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
- Ewidencja rozrachunków
- Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
- Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
- Lista płac
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa
- Elementy Prawa podatkowego

Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307)

- Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
- Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
- Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych
- Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
- Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
- Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki

Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- pracowników,
- zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
- termin i zasady sporządzania.

2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
- przeglądanie,
- modyfikacja,
- zmiana,
- korekta dokumentów.

3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
- tworzenie zestawów,
-obsługa dokumentów w zestawach,
-weryfikacja zestawów,
-przesyłanie zestawów do ZUS.

Kurs Optima Księgowość od podstaw

- Omówienie podstawowych funkcji programu
- Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
- Wprowadzenie danych firmy
- Omówienie konfiguracji firmy
- Konfiguracja modułu Kasa/Bank
- Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
- Omówienie i dostosowanie planu kont
- Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
- Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
- Utworzenie schematów księgowych
- Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
- Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
- Wprowadzanie listy płac
- Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
- Omówienie dodatkowych funkcji programu - ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
- Omówienie rozrachunków
- Przeniesienie dokumentów do ksiąg
- Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
- Przeliczanie deklaracji podatkowych
- Zamknięcie roku obrotowego
- Otwarcie nowego roku obrotowego
- Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw

1. Moduł Kadry i Płace - informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno - prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych .
11. Deklaracje.

Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw

- Omówienie podstawowych funkcji programu
- Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
- Wprowadzenie danych firmy
- Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
- Omówienie i dostosowanie planu kont
- Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
- Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
- Definiowanie rejestrów VAT
- Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
- Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
- Ustawienie wzorców księgowych
- Wprowadzanie listy płac
- Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
- Księgowanie dokumentów
- Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
- Przeliczanie deklaracji podatkowych
- Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
- Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
- Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw

- Zagadnienia podstawowe - filozofia pracy z systemem.
- Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
- Założenie nowej firmy (bazy danych).
- Założenie okresów płacowych.
- Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
- Zatrudnianie pracowników - umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
- Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
- Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
- Wydruk listy płac.
- Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
- Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
- Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
- Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
- Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.

Informacje o prelegentach:

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)

- Podstawowe pojęcia w rachunkowości
- Ewidencja księgowa
- Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
- Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
- Ewidencja rozrachunków
- Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
- Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
- Lista płac
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa
- Elementy Prawa podatkowego

Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307)

- Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
- Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
- Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych
- Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
- Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
- Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki

Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- pracowników,
- zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
- termin i zasady sporządzania.

2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
- przeglądanie,
- modyfikacja,
- zmiana,
- korekta dokumentów.

3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
- tworzenie zestawów,
-obsługa dokumentów w zestawach,
-weryfikacja zestawów,
-przesyłanie zestawów do ZUS.

Kurs Optima Księgowość od podstaw

- Omówienie podstawowych funkcji programu
- Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
- Wprowadzenie danych firmy
- Omówienie konfiguracji firmy
- Konfiguracja modułu Kasa/Bank
- Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
- Omówienie i dostosowanie planu kont
- Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
- Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
- Utworzenie schematów księgowych
- Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
- Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
- Wprowadzanie listy płac
- Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
- Omówienie dodatkowych funkcji programu - ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
- Omówienie rozrachunków
- Przeniesienie dokumentów do ksiąg
- Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
- Przeliczanie deklaracji podatkowych
- Zamknięcie roku obrotowego
- Otwarcie nowego roku obrotowego
- Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw

1. Moduł Kadry i Płace - informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno - prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych .
11. Deklaracje.

Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw

- Omówienie podstawowych funkcji programu
- Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
- Wprowadzenie danych firmy
- Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
- Omówienie i dostosowanie planu kont
- Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
- Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
- Definiowanie rejestrów VAT
- Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
- Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
- Ustawienie wzorców księgowych
- Wprowadzanie listy płac
- Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
- Księgowanie dokumentów
- Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
- Przeliczanie deklaracji podatkowych
- Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
- Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
- Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw

- Zagadnienia podstawowe - filozofia pracy z systemem.
- Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
- Założenie nowej firmy (bazy danych).
- Założenie okresów płacowych.
- Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
- Zatrudnianie pracowników - umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
- Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
- Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
- Wydruk listy płac.
- Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
- Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
- Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
- Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
- Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

104 h WARSZTATÓW praktycznego rozliczania, 40 h zajęć KOMPUTEROWYCH, 3 h indywidualnych KONSULTACJI, 50 dni OPIEKI POSZKOLENIOWEJ, Specjalny SYSTEM SPŁATY

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegóły uczestnictwa i płatności znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Wydarzenie: PAKIET CERTYFIKOWANYCH KURSÓW "SAMODZIELNY KSIĘGOWY"