Szkolenie: PAKIET DLA POCZĄTKUJĄCEGO KSIĘGOWEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pakiet-dla-poczatkujacego-ksiegowego-69717

Informacje o szkoleniu

 • PAKIET DLA POCZĄTKUJĄCEGO KSIĘGOWEGO


  ID szkolenia: 69717
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  Rynek Główny 30/37
  31-010 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.01.-22.04.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: Kraków

  Certyfikowany Kurs Prowadzenia PKPiR
  28.01.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  03-04.02.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  Egzamin odbędzie się: 04.02.2018 r. o godz. 15.00

  Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw
  04.02.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  11.02.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  18.02.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  25.02.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  04.03.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  11.03.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  18.03.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  Egzamin odbędzie się: 18.03.2018 r. o godz. 10.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.

  Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
  24.03.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs PŁATNIK od podstaw
  25.03.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
  22.04.2018 w godz. 09:00-15:00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PAKIET DLA POCZĄTKUJĄCEGO KSIĘGOWEGO (Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw + Certyfikowany Kurs Prowadzenia PKPiR + 3 Kursy obsługi programów)

PAKIET KURSÓW
"DLA POCZĄTKUJĄCEGO KSIĘGOWEGO"
SKŁADA SIĘ Z 5 KURSÓW:

- Certyfikowanego Kursu Rachunkowości od podstaw
(kod zawodu 331301) 56 h

- Certyfikowanego Kursu Prowadzenia PKPiR
(kod zawodu 431101) 24 h

- Kursu Płatnik od podstaw (8h)

- Kursu Optima Księgowość od podstaw (8h)

- Kursu Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw (8h)

Dzięki temu pakietowi OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE przygotujesz się do pracy w biurze rachunkowym. Zyskasz umiejętności prowadzenia zarówno ksiąg rachunkowych, jak i rozliczania firm prowadzących Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów. Nauczysz się także obsługi najważniejszych programów finansowo-księgowych (Symfonia, Optima) oraz Płatnika.To wszystko pozowli Ci rozpocząć samodzielną pracę w biurach rachunkowych.

W trakcie wszystkich Kursów otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów zajęć będziesz otrzymywał podsumowania, dodatkowe materiały (m.in. webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać oraz zadań do przećwiczenia w domu) w formie e-learningu.


DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ:
- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
- PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
(otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ:
- CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS
-CERTYFIKAT ASYSTENTA DS. KSIĘGOWOŚCI
kod zawodu 431101 według klasyfikacji MPiPS
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości
od podstaw
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Prowadzenia PKPiR
- 3 ZAŚWIADCZEŃ MEN o ukończeniu Kursów z obsługi programów
Płatnik, Symfonia Finanse i Księgowość, Optima Księgowość
- PAKIETY SZKOLENIOWE: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatniki, długopisy, ołówki, torby
- Specjalny SYSTEM SPŁATY w ratach 0%
(379 zł x 6 miesięcy)

DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ:
- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego oraz prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- Umiejętność OBSŁUGI SYSTEMÓW ERP
- MERYTORYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
- 2 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
- OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów
i dodatkowe materiały)
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie skierowane jest do:

Ten Kurs jest właśnie dla Ciebie:
- jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości
KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW
- posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji
- chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo-księgowych lub biurach rachunkowych
- prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami
- chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW (kod zawodu 331301)

1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1.1 Cele rachunkowości
1.1.2 Funkcje rachunkowości
1.2 Przedmiot i podmiot rachunkowości
1.2.1 Przedmiot rachunkowości
1.2.2 Podmiot rachunkowości
1.3. Zadania rachunkowości
1.3.1 Metody rachunkowości
1.3.2 Zasady rachunkowości
1.4 Rachunkowość a księgowość
1.5 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości
2. Ewidencja księgowa
2.1 Konto księgowe
2.2 Typy kont i rodzaje
2.2.1 Grupy kont bilansowych
2.3 Plan kont
2.4 Klasyfikacja Środków Trwałych
2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Klasyfikacji Środków Trwałych
2.6 Dokumenty księgowe jako dowody do księgowania
2.6.1 Faktury
2.6.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych
2.6.3 Dokumenty dotyczące rozrachunków z kontrahentami i pracownikami
2.6.4 Rozrachunki z kontrahentami
2.6.5 Rozrachunki z pracownikami
2.6.6 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
2.6.6.1 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
2.7 Polityka rachunkowości
2.7.1 Organizacja rachunkowości
2.7.2 Podstawowe okresy w rachunkowości
3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
3.1.1 Aktywa trwałe
3.1.2 Aktywa obrotowe
3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
3.2.2 Kapitały obce
3.3.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.3.1.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
3.3.1.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne
3.3.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.4.1 Wstępnie bilans
3.4.2 Zmiany od 1 stycznia 2017 r.
4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
4.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
4.2 Amortyzacja
4.3 Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
4.3.1 Schemat tworzenia wyniku finansowego
4.3.2 Tworzenie wyniku finansowego
4.4 Wstępnie rachunek zysków i strat
5. Ewidencja rozrachunków
5.1 Należności od odbiorców
5.2 Zobowiązania wobec dostawców
5.3 Pozostałe rozrachunki
5.4 Rozrachunki z pracownikami
5.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i inne
5.6 Rozrachunki z ZUS
5.7 Terminy w rozrachunkach
6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
6.0 Obrót środkami pieniężnymi
6.0.1 Dokumenty obrotu kasowego
6.0.2 Dokumenty obrotu bankowego
6.0.3 Polecenie przelewu
6.0.4 Dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówki w banku
6.1 Obrót towarami i materiałami
6.1.1 Dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż
6.2.1 Zakupy materiałów lub towarów
6.3 Wydawanie do produkcji materiałów
6.3.1 Rozchody materiałów
6.4 Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
6.4.1 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej
7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
7.1.1 Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych
7.2 Inwentaryzacja
8. Koszty związane z zatrudnieniem - Lista płac
8.1 Zatrudnienie
8.2 Umowa o pracę
8.3 Umowa zlecenia
8.4 Umowa o dzieło
8.5 Wynagrodzenia
8.6 Pojęcie wynagrodzeń
8.7 Wynagrodzenia osobowe
8.8 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
8.9 Wynagrodzenie brutto
8.10 Wynagrodzenie netto
8.11 Skala podatkowa
8.12 Ulga podatkowa
8.13 Koszty uzyskania przychodu
8.14 Obliczanie składek
8.15 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
8.16 Rozrachunki z ZUS
8.17 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
8.18 Odprowadzanie składek do ZUS przykład
8.19 Wynagrodzenie za czas choroby
8.20 Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego lub zasiłków dla pracowników
8.21 Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2017 r.
8.22 Świadczenie urlopowe
8.23 Rozliczenie roczne - deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
9.1 Księgi rachunkowe
9.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
9.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
9.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
9.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
9.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowy
10. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
10.2 Bilans
10.2.1 Aktywa
10.2.2 Pasywa
10.3 Rachunek zysków i strat
10.3.A (wariant kalkulacyjny)
10.3.B (wariant porównawczy)
10.4 Dodatkowe informacje i objaśnienia
10.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
10.6 Rachunek przepływów pieniężnych
10.7 Sprawozdanie z działalności jednostki
10.8 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
10.9 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań
11. Rachunkowość w przykładach
11.1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
11.2 Ewidencja zdarzeń gospodarczych
11.3 Tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) - wariant porównawczy i kalkulacyjny
11.4 Tworzenie bilansu
12. Elementy prawa podatkowego w rachunkowości
12.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
12.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
12.3 Zasady prawa podatkowego
12.4 Elementy konstrukcji podatków
12.4.1 Elementy konstrukcyjne podatków/budowa podatków
12.5 Funkcje podatków
12.6 Klasyfikacja podatków
12.6.1 Podatki państwowe
12.6.2 Podatki i opłaty samorządowe
12.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT",osób fizycznych "PIT" oraz ustawy o podatku od towarów i usług "VAT"
12.8 Podatki kosztowe i opłaty
12.9 Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
13. Podatek od towarów i usług "VAT"
13.1 Deklaracja VAT-7 i VAT -27
14. Kalendarz informacyjny
14.1 Terminy składanych deklaracji i informacji oraz dokonywanych wpłat

CERTYFIKOWANY KURS PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW (Kod zawodu: 431101)

1. Zakładanie działalności gospodarczej
rejestracja firmy
zgłoszenie do ZUS
inne obowiązki
2. Podatek dochodowy
formy opodatkowania
korzyści ze wspólnego rozliczenia małżonków
przychody z działalności gospodarczej
koszty uzyskania przychodów
3. Podatek VAT
obowiązek rejestracji podatnika VAT
ewidencja VAT
deklaracje VAT
transakcje wewnątrzwspólnotowe
import i eksport
4. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi
zasady prowadzenia KPiR
ewidencje dodatkowe
remanent końcowy
5. Dowody księgowe
faktury VAT
faktury korygujące
faktury VAT RR
faktury VAT MP
faktury wewnętrzne
inne dokumenty traktowane jak faktura VAT
rachunek
nota korygująca
paragony
raporty kasowe
wyciągi bankowe
lista płac
dowody przesunięć
dzienne zestawienie sprzedaży
miesięczne zestawienia raportów dobowych
nota księgowa
dowód wewnętrzny
rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet
inne dowody księgowe
6. Środki trwałe w firmie
pojęcie i definicja środków trwałych
amortyzacja środków trwałych, metody amortyzacji
ewidencja środków trwałych i wyposażenia
7. Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej
używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
karta ewidencji przebiegu pojazdu – kilometrówka
koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu
8. Rozliczanie pracownika w firmie z US i ZUS
lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR
indywidualne karty przychodów pracownika
obowiązki pracodawcy wobec ZUS
pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
umowy cywilnoprawne
świadczenia na rzecz pracowników
obliczanie wynagrodzenia
9. Zamykanie działalności

Kurs PŁATNIK od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/,
pracowników,
zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
termin i zasady sporządzania.
2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
przeglądanie,
modyfikacja,
zmiana,
korekta dokumentów.
3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
tworzenie zestawów,
obsługa dokumentów w zestawach,
weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS.

Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw

Omówienie podstawowych funkcji programu
Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
Wprowadzenie danych firmy
Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
Omówienie i dostosowanie planu kont
Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
Definiowanie rejestrów VAT
Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
Ustawienie wzorców księgowych
Wprowadzanie listy płac
Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
Księgowanie dokumentów
Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
Przeliczanie deklaracji podatkowych
Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw

Omówienie podstawowych funkcji programu

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2.274. zł netto - 2.274. zł brutto

Cena zawiera:

80 h WARSZTATÓW praktycznego rozliczania,24 zajęć KOMPUTEROWYCH, 2 h indywidualnych KONSULTACJI, 50 dni OPIEKI POSZKOLENIOWEJ, Specjalny SYSTEM SPŁATY, pakiet powitalny : notes, torba, długopis, ołówek, autorskie materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: PAKIET DLA POCZĄTKUJĄCEGO KSIĘGOWEGO