Szkolenie: PAKIET "GŁÓWNY KSIĘGOWY"

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pakiet-glowny-ksiegowy-70525

Informacje o szkoleniu

 • PAKIET "GŁÓWNY KSIĘGOWY"

  ID szkolenia: 70525
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe w Centrum Krakowa
  Rynek Główny 30/37
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 10.10.2018-24.11.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
  (kod zawodu 241103)
  10.11.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  17-18.11.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  24-15.11.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  01-02.12.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  08-09.12.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 09.12.2018 r. o godz. 14.00

  Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych
  (kod zawodu 331301)
  19.10.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  26-27.10.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  03.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  09-10.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  16-17.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  23-24.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 24.11.2018 r. o godz. 14.00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PAKIET GŁÓWNY KSIĘGOWY (Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych + Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych)


PAKIET GŁÓWNY KSIĘGOWYSKŁADA SIĘ Z 2 KURSÓW:

* Certyfikowanego Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych
(kod zawodu 241103) 72 h
* Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych
(kod zawodu 121101) 80h


KUP PAKIET I ZYSKAJ:
* 152 GODZINYpraktycznych warsztatów
(88 h księgowości + 32 h prawa podatkowego
+ 24 h analizy finansowej i controllingu
+ 8 h prawa pracy)
*50 dni OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
*Specjalny SYSTEM SPŁATY


Za PAKIET płać w ratach 0%
559 zł x 7 miesięcy


UZYSKAJ 2 CERTYFIKATY Z KODAMI ZAWODU
Specjalista ds. rachunkowości 241103
Główny Księgowy kod zawodu 121101
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz 2 ZAŚWIADCZENIA MEN


CO WCHODZI W SKŁAD PAKIETU?


Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych

Na tym Kursie weźmiesz udział w 72 h praktycznych warsztatów prowadzenia rachunkowości poszerzonej o zakres ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Zajęcia składają się z 4 bloków tematycznych prowadzonych przez specjalistów-praktyków (ekspertów księgowych, doradców podatkowych, analityków finansowych i specjalistów prawa pracy). Dzięki nim poznasz podstawy CONTROLLINGU I ANALIZY FINANSOWEJ, zyskasz umiejętności w zakresie dokonywania WYCEN i rozliczania LEASINGÓW, ustalania WYNIKÓW FINANSOWYCH oraz prowadzenia efektywnej POLITYKI BILANSOWEJ.


Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych

Na tym Kursie zwiększysz swoje umiejętności analityczne, biznesowe i zarządcze. Weźmiesz udział w 4 WARSZTATACH TEMATYCZNYCH (80 h), podczas których będziesz analizować sprawozdania finansowe firm, poznawać krajowy, międzynarodowy i europejski system podatkowy. Dowiedz się, jak przebiega kontrola skarbowa i jak wygląda nadzór podatkowy. Poznaj zasady zaawansowanej sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu i nauczysz się zarządzać księgowością firm.

JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT SPECJALITY DS. RACHUNKOWOŚCI
ORAZ GŁÓWNGO KSIĘGOWEGO?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI i GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Na zakończenie każdego Kursu otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dodatkowo na ostatnich zajęciach każdego Kursu możesz również podejść do egzaminów zdawanych przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium.
Egzaminy są bezpłatne, nieobowiązkowe i mają formę pisemną. Każdy z nich trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu na Kursie Rachunkowości dla średniozaawansowanych jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Natomiast po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kończącego Kurs dla zaawansowanych uzyskasz CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 121101. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu (tu znajdziesz przykładowy certyfikat). Do egzaminów możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z nich zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzaminy są podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując w obszarze rachunkowości.DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PAKIETU KURSÓW?


SPECJALNY SYSTEM SPŁATY
Za ten pakiet możesz płacić w 7 miesięcznych ratach 0%. Każda rata będzie wynosiła 559 zł (VAT zw.), a Ty nie poniesiesz ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT z tego tytułu. Gdy zapiszesz się na Kurs, poprosimy Cię o wpłatę zaliczki (559 zł), którą po rozpoczeciu zajęć - zaliczmy na poczet pierwszej raty.


E-LEARNING
W Tax Consilium zyskasz kompleksową edukację. W trakcie Kursów otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały oraz zadania do przećwiczenia w domu. To pozwoli Ci powtórzyć wiedzę i będzie stanowiło motywację do systematycznej nauki Przygotowany przez nas e-learning powinien zająć Ci ok. 8 h.


50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
Przez 50 DNI po zakończeniu Kursów otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem zajęć, pomożemy Ci je rozwiązać (standardowa opieka poszkoleniowa trwa w Tax Consilium 30 dni; kupując TEN PAKIET, zyskujesz więc dodatkowe 20).


BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ
W Tax Consilium nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.


ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY
Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:
5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.

Szkolenie skierowane jest do:

Ten pakiet jest właśnie dla Ciebie, jeśli:
- posiadasz już wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie podstawowym
- chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (Kod zawodu: 241103)

MODUŁ I. Rachunkowość
1. Organizacja i dokumentacja w rachunkowości
polityka rachunkowości
rachunkowość a prawo podatkowe
organizacja rachunkowości pionu finansowo – księgowego
rola, obowiązki,odpowiedzialność – kierownik jednostki, główny księgowy, księgowy
pozostałe zagadnienia organizacji rachunkowości
2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju
rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe
transakcje w walutach obcych – różnice kursowe
3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
rozliczenie międzyokresowe kosztów
rozliczenie przychodów w czasie
4. Leasing
operacyjny
finansowy
5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
6. Ustalanie wyniku finansowego
wariant porównawczy
wariant kalkulacyjny
7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku
różnice przejściowe
tworzenie rezerw
ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym
8. Aktywa przedsiębiorstwa
klasyfikacja i podział
przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych
9. Pasywa przedsiębiorstwa
klasyfikacja i podział
podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego
10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym:
istota
zasady
rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
dodatkowe informacje i objaśnienia
większe jednostki - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych
12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku
przepisy ustawy o rachunkowości
MODUŁ II. Podstawy controllingu
1. Metodologia analizy finansowej
2. Źródła danych do analizy finansowej
3. Wskaźniki analizy
4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki
5. Sposoby prowadzenia analizy
6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:
a) pozioma (struktury)
b) pozioma (dynamiki)
7. Interpretacja poszczególnych wskaźników
8. Złota reguła finansowania
MODUŁ III. Prawo podatkowe
1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków
ordynacja podatkowa
2. Podatek od towarów i usług
podstawa prawna
podmiot opodatkowania
przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP)
podstawa opodatkowania
stawka podatku
VAT należny i naliczony
ewidencja podatku
pobór podatku
3. Podatek akcyzowy
podstawa prawna
przedmiot opodatkowania
podmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru podatku
składy podatkowe
dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
podstawa prawna
podmiot i przedmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru
koszty uzyskania przychodu
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
podstawa prawna
podmiot i przedmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru
koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody
6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE
7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe
organy podatkowe
zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie)
obowiązek podatkowy
odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
postępowanie podatkowe
8. Wszczynanie postępowania podatkowego
strony, terminy oraz prowadzenie postępowania podatkowego
MODUŁ IV. Prawo pracy i wynagrodzenia - aktualne regulacje


Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Moduł I. Rachunkowość - 40 h
Zaawansowana rachunkowość, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości:
ustawa o rachunkowości
KSR/ kiedy korzystamy z Krajowych Standardów Rachunkowości
MSR / MSSF / w jakich przypadkach posługujemy się Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Dyrektywy UE / kiedy stosujemy
Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej, organizacja pracy w komórkach pionu finansowo-księgowego
Metody wyceny stosowane w rachunkowości w warunkach kontynuacji działania oraz w warunkach braku kontynuacji działania. Kategorie cen stosowanych w wycenie
Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
Wartości zawodowe i etyka
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Sprawozdawczość finansowa
Elementy związane z działalnością gospodarczą
Informacje, przepisy związane z działalnością gospodarczą
Technologia informacji w rachunkowości
Moduł II. Analiza finansowa i controlling - 16 h
Moduł III. Prawo i podatki z omówieniem zmian i przykładami - 16 h
Moduł IV. Prawo pracy i ubezpieczenia - 8 h

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3.919. zł netto - 3.919. zł brutto

Cena zawiera:

152h praktycznych warsztatów(88 h księgowości + 32 h prawa podatkowego + 24 h analizy finansowej i controllingu + 8 h prawa pracy), autorskie materiały szkoleniowe, specjalny system spłaty, 50 dni opieki poszkoleniowej, pakiet powitalny: torba, notes, długopis, ołówek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: PAKIET "GŁÓWNY KSIĘGOWY"