Szkolenie: PAKIET PROFESJONALNY KSIĘGOWY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pakiet-profesjonalny-ksiegowy-69803

Informacje o szkoleniu

 • PAKIET PROFESJONALNY KSIĘGOWY


  ID szkolenia: 69803
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Miejsce Szkolenia w Centrum
  Rynek Główny 30/37
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13.01.-16.06.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw
  (kod zawodu 331301)
  13-14.01.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  20-21.01.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  27-28.01.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  03.02.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  Egzamin odbędzie się: 03.02.2018 r. o godz. 10.00

  Kurs Płatnik od podstaw
  03.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
  10.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
  11.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
  (kod zawodu 241103)
  14.04.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  21.04.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  28.04.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  12.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  19.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  26.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  02.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  09.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  16.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
  Egzamin odbędzie się: 16.06.2018 r. o godz. 14.30
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PAKIET PROFESJONALNY KSIĘGOWY (Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw + Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych + 3 Kursy obsługi programów)

SKŁADA SIĘ Z 7 KURSÓW:

- Certyfikowanego Kursu Rachunkowości od podstaw
(kod zawodu 331301) 56 h
- Certyfikowanego Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103) 72 h
- Kurs Płatnik od podstaw (8h)
- Kurs Optima Księgowość od podstaw (8h)
- Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw (8h)


Na tym Kursie w praktyce OD PODSTAW nauczysz się prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego w oparciu o Ustawę o Rachunkowości. Kurs rozpocznie się od teoretycznego wprowadzenia do rachunkowości – tak, abyś poznał najważniejsze pojęcia, nauczył się posługiwać finansową terminologią i znał najważniejsze regulacje prawne. Następnie Trenerzy - praktycy księgowości - wyjaśnią Ci działanie na planie kont. Pod ich okiem będziesz samodzielnie księgował dokumenty księgowe i przejdziesz CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE. Będziesz liczył, analizował, rozliczał w oparciu o AUTENTYCZNE DOKUMENTY i przykłady z polskich firm. Dodatkowo odbędziesz 8 h zajęć Z DORADCĄ PODATKOWYM. Przez cały czas trwania Kursu nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Będą odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci zdobyć gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO. Dzięki nim poznasz standardy i nauczysz się dobrych praktyk, które będziesz wykorzystasz w późniejszej pracy.


DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ:
- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
- PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
(otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ:
- CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO
kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS
- CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
kody zawodów 241103 według klasyfikacji MPiPS
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości
od podstaw
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości
dla średniozaawansowanych
- 3 ZAŚWIADCZENIA MEN o ukończeniu Kursów z obsługi programów
Płatnik, Symfonia Finanse i Księgowość, Optima Księgowość
- PAKIETY SZKOLENIOWE: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatniki, długopisy, ołówki, torby
- Specjalny SYSTEM SPŁATY w ratach 0%
(559 zł x 6 miesięcy)

DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ:
- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej polskich firm
- Umiejętność OBSŁUGI SYSTEMÓW ERP
- MERYTORYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
- 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
- OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów
i dodatkowe materiały)
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


Na Kursie Płatnika od podstaw poznasz zasady poprawnego prowadzenia rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a na zajęciach z obsługi systemów ERP dowiesz się, jak prowadzić KOMPUTEROWĄ KSIĘGOWOŚĆ swojej firmy w programie Optima i Symfonia. Na czas trwania zajęć wypożyczmy Ci laptop z oryginalną, edukacyjną wersją każdego oprogramowania, abyś pod okiem Trenera mógł samodzielnie wykonać wszystkie ćwiczenia (od założenia bazy po końcowe rozliczenie). Po każdych zajęciach otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu obsługi danego programu (jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami, jesteśmy również rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o.).

Nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH I PODATKOWYCH. Dzięki niemu zyskasz również umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI. Poznasz sprawozdawczość finansową, znaczenie controllingu w rachunkowości, nauczysz się oceniać kondycję finansową firm, prowadzić rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie. Dowiesz się, jak się kwalifikuje i wylicza leasingi, rozlicza inwestycje i różnice inwentaryzacyjne. Zyskasz samodzielność w codziennej pracy w obszarze księgowości.


Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
- nie masz doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości i spółek prawa handlowego (KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW)

Program szkolenia:

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (Kod zawodu: 331301)

1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1.1 Cele rachunkowości
1.1.2 Funkcje rachunkowości
1.2 Przedmiot i podmiot rachunkowości
1.2.1 Przedmiot rachunkowości
1.2.2 Podmiot rachunkowości
1.3. Zadania rachunkowości
1.3.1 Metody rachunkowości
1.3.2 Zasady rachunkowości
1.4 Rachunkowość a księgowość
1.5 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości
2. Ewidencja księgowa
2.1 Konto księgowe
2.2 Typy kont i rodzaje
2.2.1 Grupy kont bilansowych
2.3 Plan kont
2.4 Klasyfikacja Środków Trwałych
2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Klasyfikacji Środków Trwałych
2.6 Dokumenty księgowe jako dowody do księgowania
2.6.1 Faktury
2.6.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych
2.6.3 Dokumenty dotyczące rozrachunków z kontrahentami i pracownikami
2.6.4 Rozrachunki z kontrahentami
2.6.5 Rozrachunki z pracownikami
2.6.6 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
2.6.6.1 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
2.7 Polityka rachunkowości
2.7.1 Organizacja rachunkowości
2.7.2 Podstawowe okresy w rachunkowości
3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
3.1.1 Aktywa trwałe
3.1.2 Aktywa obrotowe
3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
3.2.2 Kapitały obce
3.3.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.3.1.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
3.3.1.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne
3.3.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.4.1 Wstępnie bilans
3.4.2 Zmiany od 1 stycznia 2017 r.
4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
4.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
4.2 Amortyzacja
4.3 Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
4.3.1 Schemat tworzenia wyniku finansowego
4.3.2 Tworzenie wyniku finansowego
4.4 Wstępnie rachunek zysków i strat
5. Ewidencja rozrachunków
5.1 Należności od odbiorców
5.2 Zobowiązania wobec dostawców
5.3 Pozostałe rozrachunki
5.4 Rozrachunki z pracownikami
5.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i inne
5.6 Rozrachunki z ZUS
5.7 Terminy w rozrachunkach
6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
6.0 Obrót środkami pieniężnymi
6.0.1 Dokumenty obrotu kasowego
6.0.2 Dokumenty obrotu bankowego
6.0.3 Polecenie przelewu
6.0.4 Dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówki w banku
6.1 Obrót towarami i materiałami
6.1.1 Dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż
6.2.1 Zakupy materiałów lub towarów
6.3 Wydawanie do produkcji materiałów
6.3.1 Rozchody materiałów
6.4 Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
6.4.1 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej
7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
7.1.1 Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych
7.2 Inwentaryzacja
8. Koszty związane z zatrudnieniem - Lista płac
8.1 Zatrudnienie
8.2 Umowa o pracę
8.3 Umowa zlecenia
8.4 Umowa o dzieło
8.5 Wynagrodzenia
8.6 Pojęcie wynagrodzeń
8.7 Wynagrodzenia osobowe
8.8 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
8.9 Wynagrodzenie brutto
8.10 Wynagrodzenie netto
8.11 Skala podatkowa
8.12 Ulga podatkowa
8.13 Koszty uzyskania przychodu
8.14 Obliczanie składek
8.15 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
8.16 Rozrachunki z ZUS
8.17 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
8.18 Odprowadzanie składek do ZUS przykład
8.19 Wynagrodzenie za czas choroby
8.20 Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego lub zasiłków dla pracowników
8.21 Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2017 r.
8.22 Świadczenie urlopowe
8.23 Rozliczenie roczne - deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
9.1 Księgi rachunkowe
9.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
9.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
9.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
9.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
9.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowy
10. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
10.2 Bilans
10.2.1 Aktywa
10.2.2 Pasywa
10.3 Rachunek zysków i strat
10.3.A (wariant kalkulacyjny)
10.3.B (wariant porównawczy)
10.4 Dodatkowe informacje i objaśnienia
10.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
10.6 Rachunek przepływów pieniężnych
10.7 Sprawozdanie z działalności jednostki
10.8 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
10.9 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań
11. Rachunkowość w przykładach
11.1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
11.2 Ewidencja zdarzeń gospodarczych
11.3 Tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) - wariant porównawczy i kalkulacyjny
11.4 Tworzenie bilansu
12. Elementy prawa podatkowego w rachunkowości
12.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
12.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
12.3 Zasady prawa podatkowego
12.4 Elementy konstrukcji podatków
12.4.1 Elementy konstrukcyjne podatków/budowa podatków
12.5 Funkcje podatków
12.6 Klasyfikacja podatków
12.6.1 Podatki państwowe
12.6.2 Podatki i opłaty samorządowe
12.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT",osób fizycznych "PIT" oraz ustawy o podatku od towarów i usług "VAT"
12.8 Podatki kosztowe i opłaty
12.9 Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
13. Podatek od towarów i usług "VAT "
13.1 Deklaracja VAT-7 i VAT -27
14. Kalendarz informacyjny
14.1 Terminy składanych deklaracji i informacji oraz dokonywanych wpłat

Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/,
- pracowników,
- zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
– termin i zasady sporządzania.
2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
przeglądanie,
modyfikacja,
zmiana,
korekta dokumentów.
3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
tworzenie zestawów,
obsługa dokumentów w zestawach,
weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS.

Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw

1. Omówienie podstawowych funkcji programu
2. Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
3. Wprowadzenie danych firmy
4. Omówienie konfiguracji firmy
5. Konfiguracja modułu Kasa/Bank
6. Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
7. Omówienie i dostosowanie planu kont
8. Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
9. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
10. Utworzenie schematów księgowych
11. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
12. Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
13. Wprowadzanie listy płac
14. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
15. Omówienie dodatkowych funkcji programu – ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
16. Omówienie rozrachunków
17. Przeniesienie dokumentów do ksiąg
18. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
19. Przeliczanie deklaracji podatkowych
20. Zamknięcie roku obrotowego
21. Otwarcie nowego roku obrotowego
22. Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw

1. Omówienie podstawowych funkcji programu
2. Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
3. Wprowadzenie danych firmy
4. Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
5. Omówienie i dostosowanie planu kont
6. Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
7. Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
8. Definiowanie rejestrów VAT
9. Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
10. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
11. Ustawienie wzorców księgowych
12. Wprowadzanie listy płac
13. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
14. Księgowanie dokumentów
15. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
16. Przeliczanie deklaracji podatkowych
17. Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
18. Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
19. Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (Kod zawodu: 241103)

Informacje o prelegentach:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3.354. zł netto - 3.354. zł brutto

Cena zawiera:

128h warsztatów praktycznego rozliczania, 24h zajęć komputerowych, 3h indywidualnych konsultacji, 50 dni opieki poszkoleniowej, specjalny system spłaty, pakiet powitalny: notes, ołówek, długopis, torba, autorskie materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: PAKIET PROFESJONALNY KSIĘGOWY