Szkolenie: PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pakiet-samodzielny-ksiegowy-71936

Informacje o szkoleniu

 • PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY


  ID szkolenia: 71936
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe
  Centrum miasta
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw ( kod zawodu 331301)

  14.03.2020 r. w godz. 10.00-16.00
  21.03.2020 r. w godz. 10.00-16.00
  28.03.2020 r. w godz. 10.00-16.00
  04.04.2020 r. w godz. 10.00-16.00
  05.04.2020 r. w godz.10.00-16.00
  - zajęcia z doradcą podatkowym
  18.04.2020 r. w godz. 10.00-16.00
  25.04.2020 r. w godz. 10.00-16.00


  Egzamin odbędzie się: 25.04.2020 r. o godz. 10.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.

  Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
  (kod zawodu 242310, 242307)

  10.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  17.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  24.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  31.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  07.06.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  14.06.2020 r. w godz. 09.00-15.00

  Egzamin odbędzie się: 14.06.2020 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.

  Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
  26.04.2020 w godz. 09:00-15:00

  Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
  09.05.2020 r. w godz. 09:00-15:00

  Kurs PŁATNIK od podstaw
  30.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00

  Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
  06.06.2020 r. w godz. 09.00-15.00

  Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
  13.06.2020 r. w godz. 09.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
  ul. Rynek Główny 30/37
  31-010 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W trakcie kursu praktycznie przygotujesz się do pracy na stanowisku księgowego oraz specjalisty ds. wynagrodzeń i kadr. Poznasz wiele odsłon prowadzenia rozliczeń – od prowadzenia rozrachunków po sprawozdawczość i pracę w specjalistycznych programach komputerowo-księgowych.

Na Certyfikowanym Kursie Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) zyskasz praktyczną umiejętność prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego. Będziesz prowadził księgi rachunkowe, sporządzał sprawozdania finansowe, optymalizował podatki. Zyskasz umiejętność zarządzania finansami. Na warsztatach rachunkowych przejdziesz całą drogę księgową firmy od dokumentu źródłowego, jakim jest faktura, po przygotowanie rocznego sprawozdania.

Na Certyfikowanym Kursie Kadry i Płac od podstaw nauczysz się prowadzenia obsługi kadrowo - płacowej firm i instytucji. Na zajęciach rozwiążesz liczne ćwiczenia, przykłady, case study, naliczysz listy płac, zasiłki, rozliczysz składki ZUS, sporządzisz deklaracje podatkowe, wypełnisz druki oraz dokumenty.

Na Kursie Płatnika od podstaw poznasz zasady poprawnego prowadzenia rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a na zajęciach z obsługi systemów ERP dowiesz się, jak prowadzić komputerową księgowość, a także rozliczenia kadrowo - płacowe programie Optima i Symfonia. Ten Pakiet zawiera aż 40h zajęć komputerowych, które są prowadzone od podstaw. Na każdym kursie komputerowym pod trenera będziesz samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia – od założenia baz po końcowe rozliczenia. Podczas tych zajęć będziesz pracował na biznesowym laptopie z oryginalną, edukacyjną wersją każdego oprogramowania.

Postaw na sprawdzoną jakość. Posiadamy znak jakości MSUES, Akredytację Kuratorium Oświaty, certyfikat ISO 29990:2010 oraz wiele innych wyróżnień i pozytywnych opinii naszych uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:

Ten Kurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:
- nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac - KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW
- posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji
- chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych, biurach rachunkowych, firmach lub instytucjach
- prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami i pracownikami
- chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)
I Moduł: Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 8 godzin dydaktycznych
II Moduł: Podatki w praktyce biznesowej, podatek PIT - 8 godzin dydaktycznych
III Moduł: Efektywne zarządzanie majątkiem. Środki trwałe - 8 godzin dydaktycznych
IV Moduł: Rozrachunki, ewidencja zakupu, sprzedaży i obrotu towarów - 8 godzin dydaktycznych
V Moduł: Koszty zatrudnienia, różne możliwości - 8 godzin dydaktycznych
VI Moduł: Przychody i koszty, zasady ustalania wyniku finansowego - 8 godzin dydaktycznych
VII Moduł: Sprawozdanie finansowe i rozliczenie podatku CIT I VAT - 8 godzin dydaktycznych

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń - 8 godzin dydaktycznych
Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania - 8 godzin dydaktycznych
Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych - 8 godzin dydaktycznych
Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia - 8 godzin dydaktycznych

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
1. Moduł Kadry i Płace – informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno – prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych.
11. Deklaracje.

Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
1. Omówienie podstawowych funkcji programu.
2. Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika.
3. Wprowadzenie danych firmy.
4. Omówienie konfiguracji firmy.
5. Konfiguracja modułu Kasa/Bank.
6. Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności.
7. Omówienie i dostosowanie planu kont.
8. Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat).
9. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia.
10. Utworzenie schematów księgowych.
11. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT.
12. Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów.
13. Wprowadzanie listy płac.
14. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora.
15. Omówienie dodatkowych funkcji programu – ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia.
16. Omówienie rozrachunków.
17. Przeniesienie dokumentów do ksiąg.
18. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach.
19. Przeliczanie deklaracji podatkowych.
20. Zamknięcie roku obrotowego.
21. Otwarcie nowego roku obrotowego.
22. Import danych i bilansu z roku poprzedniego.

Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
1. Omówienie podstawowych funkcji programu
2. Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
3. Wprowadzenie danych firmy
4. Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
5. Omówienie i dostosowanie planu kont
6. Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
7. Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
8. Definiowanie rejestrów VAT
9. Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
10. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
11. Ustawienie wzorców księgowych
12. Wprowadzanie listy płac
13. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
14. Księgowanie dokumentów
15. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
16. Przeliczanie deklaracji podatkowych
17. Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
18. Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
19. Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
1. Zagadnienia podstawowe – filozofia pracy z systemem.
2. Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
3. Założenie nowej firmy (bazy danych).
4. Założenie okresów płacowych.
5. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
6. Zatrudnianie pracowników – umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
7. Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
8. Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
9. Wydruk listy płac.
10. Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
11. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
12. Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
13. Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
14. Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.

Kurs Płatnik od podstaw
1. Omówienie podstawowych obowiązków płatnika składek wobec ZUS, zasad podlegania i rozliczania ubezpieczeń.
2. Ogólne zasady obsługi Programu Płatnik.
3. Zakładanie bazy danych.
4. Omówienie interfejsu programu.
5. Statusy dokumentów i statusy weryfikacji.
6. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS.
7. Tworzenie kartoteki płatnika oraz tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS.
8. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
9. Prawidłowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego.
10. Korygowanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych.
11. Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów.
12. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych do Programu Płatnik.
13. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych oraz deklaracji miesięcznej (raporty RCA, RSA, RZA, RPA – NOWOŚĆ od 2019! i deklaracja DRA) oraz omówienie poszczególnych ubezpieczeń i zasad ich rozliczania.
14. Zasady i sposoby korygowania dokumentów rozliczeniowych.
15. Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonego.
16. Zasady wypełniania dokumentu –ZUS IWA deklaracja roczna.
17. Omówienie dokumentu ZUS OSW oraz zasady tworzenia ZUS RIA NOWOŚĆ OD 2019!
18. ZUS ZSWA - praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami - to główni księgowi i doradcy podatkowi pracujący na co dzień w swoich zawodach, kierownicy działów kadrowo - płacowych polskich firm, którzy w praktyczny sposób przygotowują do pracy w zawodzie księgowego oraz specjalisty ds. kadr i specjalisty ds. wynagrodzeń.

Wydarzenia towarzyszące:

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3589 zł - za osobę

Cena zawiera:

144h dydaktycznych zajęć, opieka doradcy przez 7 miesięcy, 3h indywidualnych konsultacjach, system spłat w ratach 0%, 50 dni opieki poszkoleniowej, specjalne zniżki i rabaty, autorskie materiały szkoleniowe, pakiety uczestnika

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej: taxconsilium.com

Wydarzenie: PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY