Szkolenie: PAKIET SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pakiet-specjalista-ds-kadr-i-plac-69802

Informacje o szkoleniu

 • PAKIET SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC


  ID szkolenia: 69802
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Kadry, HR
 • Adres szkolenia:

  Miejsce Szkolenia w Centrum
  Rynek Główny 30/37
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13.01.-15.04.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów
  Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307)
  13-14.01.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  20-21.01.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  27-28.01.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 28.01.2018 r. o godz. 09.00

  Kurs PŁATNIK od podstaw
  03.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
  24.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
  25.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych
  (kod zawodu 242310, 242307)
  24-25.03.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  07-08.04.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  14-15.04.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 15.04.2018 r. o godz. 09.00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PAKIET SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
SKŁADA SIĘ Z 5 KURSÓW:

- Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw
(kod zawodu 242310, 242307) 48 h
- Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych
(kod zawodu 242310, 242307) 48 h
- Kurs Płatnik od podstaw (8h)
- Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw (8h)
- Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw (8h)


DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ:
- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
- PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
(otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ:
- CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ
oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307
według klasyfikacji MPiPS na poziomie podstawowym
-CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ
oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307
według klasyfikacji MPiPS na poziomie zaawansowanym
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace od podstaw
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace
dla zaawansowanych
-3 ZAŚWIADCZENIA MEN o ukończeniu Kursów z obsługi programów
Płatnik, Symfonia Kadry i Płace, Optima Kadry i Płace
- PAKIETY SZKOLENIOWE: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatniki, długopisy, ołówki, torby
- Specjalny SYSTEM SPŁATY w ratach 0%
(487 zł x 6 miesięcy)

DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ:
- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej polskich firm
- Umiejętność OBSŁUGI SYSTEMÓW ERP
- MERYTORYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
- OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów
i dodatkowe materiały)
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


NAUCZ SIĘ SAMODZIELNEGO PROWADZENIA KADR I PŁAC

Dzięki ukończeniu Kursów Tax Consilium OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE I KOMPLEKSOWO
przygotujesz się do pracy w zawodzie specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. płac.
Nauczysz się natomiast prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji (na zajęciach rozwiążesz liczne ćwiczenia, przykłady, case study, naliczysz listy płac, zasiłki, rozliczysz składki ZUS, sporządzisz deklaracje podatkowe, wypełnisz druki, dokumenty, przygotujesz dokumentację kadrową, poznasz rozwiązania sytuacji spornych, nauczysz się interpretować przepisy,
przygotowywać się do kontroli i znajdować najlepsze rozwiązania)
Poznasz zasady poprawnego prowadzenia rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na programie Płatnik
i dowiesz się, jak prowadzić komputerową obsługę kadrowo-płacową w programie Optima i Symfonia
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności CENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW
Na każdym z Kursów otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które będziesz mógł WYKORZYSTAĆ W PRACY
Zyskasz OPIEKĘ DORADCÓW – po każdy otrzymasz dodatkowe podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe
Przez 50 DNI od zakończenia ostatniego Kursu otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

Szkolenie skierowane jest do:

TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu kadr i płac
posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji
chcesz rozpocząć pracę w działach kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych, HR, outsourcingu, firmach lub instytucjach
chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
czujesz potrzebę ciągłego rozwoju, podnoszenia zawodowych kwalifikacji
rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

Program szkolenia:

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (Kod zawodu: 242310, 242307)

Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania,
umowa o pracę.
Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
Sporządzenie 15 wariantów list płac.
Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
Urlop wypoczynkowy
Prawo do urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wypoczynkowego.
Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
Plan urlopów.
Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
Urlop na żądanie pracownika.
Urlop wypoczynkowy – zaległy.
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych
Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia.
Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
Umowy cywilno-prawne
Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobór podatku zryczałtowanego.
Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Wynagrodzenie za czas choroby.
Zasiłek chorobowy.
Zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek macierzyński.
Zasiłek rodzicielski.
Urlop ojcowski.
Świadczenie rehabilitacyjne.
Wypadki przy pracy i choroba zawodowa.
Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego macierzyńskiego opiekuńczego świadczenia rehabilitacyjnego.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
1. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane
ze środków własnych pracownika).
2. Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
3. Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
4. Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
5. Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
6. Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
7. Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
8. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
9. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
10. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
11. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
12. Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.
Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
Sporządzenie list płac.
Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
1. Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-40 PIT-4R
Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.
Dokumentacja zatrudnianego pracownika.
Akta osobowe.
Regulamin pracy i wynagradzania.
Równe traktowanie w zatrudnieniu.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
Nagrody i wyróżnienia.
Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
Porozumienie zmieniające umowy o pracę.
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy.
Zasady wydawania świadectw pracy.
Archiwizacja dokumentów.

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

MODUŁ I. KODEKS PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 i 2017 roku.
I. Zmiany od 01 stycznia 2017 r.:
II. Zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy w 2016 roku , nadal obowiązujące.
III. Zatrudnienie cudzoziemców w polskich firmach
IV. Zatrudnienie obywateli polskich w zagranicznych firmach
V. Orzeczenia i interpretacje w zakresie Kodeksu Pracy.
MODUŁ II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, AKTA OSOBOWE, GIODO, PFRON, ZFŚS
I. Zasady dotyczące gromadzenia danych osobowych pracowników na podstawie wybranych zagadnień
II. Akta osobowe - wybrane zagadnienia w zakresie dokumentów umieszczanych w aktach osobowych pracowników
III.Pozostałe czynności związane z zakresem zatrudniania i zwalniania osób.
IV. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
V. GIODO - Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób
VI. PFRON
VII. ZFŚS
VIII. Regulamin pracy/ Regulamin wynagradzania
MODUŁ III. PŁACE - WYNAGRODZENIA
I. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
II. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
III. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
MODUŁ IV. POTRĄCENIA I ZASIŁKI
I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych
II. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia i umów o świadczenie usług
III. Zasady korygowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego
IV. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
Pełny program Kursu znajdziesz na podstronie tego Kursu.

Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/,
- pracowników,
- zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
– termin i zasady sporządzania.
2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
przeglądanie,
modyfikacja,
zmiana,
korekta dokumentów.
3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
tworzenie zestawów,
obsługa dokumentów w zestawach,
weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS.

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw

1. Moduł Kadry i Płace – informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno – prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych.
11. Deklaracje.

Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2922.00 PLN netto - 2922.00 PLN brutto

Cena zawiera:

96h warsztatów prowadzenia kadr i płac, 24h zajęć komputerowych, 50 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, pakiet powitalny: notes, długopis, ołówek, torba

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: PAKIET SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC