Partnerstwo i interesariusze projektu unijnego

O szkoleniu

Celem szkolenia online „Partnerstwo i interesariusze projektu unijnego” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego projektem unijnym, w zakresie doboru partnerów oraz identyfikacji, analizy i zarządzania relacjami z interesariuszami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wytycznych w dokumentacji z partnerami, jak i praktycznych w zakresie komunikacji i budowania współpracy z interesariuszami. Aspekty te przekładają się bezpośrednio na osiąganie celów i założonych wskaźników projektu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem szkolenia Partnerstwo i interesariusze projektu unijnego będzie uzyskanie wiedzy na temat:

 • Zarządzania strategicznego projektem
 • Zasad partnerstwa w projekcie unijnym
 • Zarządzania relacjami z interesariuszami
 • Technik i narzędzi analizy interesariuszy
 • Technik i narzędzi komunikacji i współpracy z interesariuszami

Uczestnicy posiądą umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Poszukiwania i dokonywania doboru partnerów do projektu
 • Posługiwania się narzędziami identyfikacji interesariuszy projektu
 • Posługiwania się narzędziami analizy interesariuszy projektu
 • Metod i technik komunikacji i współpracy z interesariuszami
Kto powinien wziąć udział?

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Program szkolenia

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego projektem.
 2. Pojęcie partnerstwa i interesariuszy projektu jako elementów zarządzania strategicznego projektem.
 3. Jak i gdzie poszukiwać i pozyskiwać partnerów do projektów?
 4. Obecność w społecznościach partnerów międzynarodowych.
 5. Umowa partnerska–na co zwracać uwagę?
 6. Czym jest analiza interesariuszy i dlaczego jest ona istotna.
 7. Identyfikacja interesariuszy- wykorzystywane narzędzia: burza mózgów, benchmarking, media–zwłaszcza lokalne, rejestry organizacji, grupy interesów, organizacje, własne i cudze doświadczenia.
 8. Mapa interesariuszy jako narzędzie analizy i współpracy z interesariuszami.
 9. Zarządzanie relacjami z interesariuszami, czyli jak osiągać cele projektu.
 10. Metody i techniki komunikacji i współpracy z interesariuszami.
 11. Praktyczne przykłady zastosowania opisywanych narzędzi.
 12. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Trener szkoleniowiec z wieloletnią praktyką w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: tylko online

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
974
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT zw.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin Borów 52
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!