Szkolenie

Partnerstwo publiczno-prywatne. Przygotowanie do nowych projektów UE 2021-2027

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych w świetle ustawy o PPP, dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych w Polsce, modeli zachodnich PPP, a także doświadczeń w ramach dotacji z UE.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję publiczną, rozważających realizację inwestycji w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP).

Program szkolenia

Nowa Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

 • Cele i obszary tematyczne nowych funduszy UE
 • Założenia do przygotowania projektów
 • ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Instrumenty zwrotne
 • Montaż finansowy projektów w tym PPP
 • Zmiany w ustawie o PPP
 • Projekty hybrydowe w PPP

Regulacje prawne a praktyka inwestycyjna w modelu PPP

 • Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • Ewolucja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, UE i na świecie;
 • Przygotowanie do partnerstwa
 • Role partnerów w montażu
 • Ustawa o PPP - regulacja prawna czy instytucja
 • Doświadczenia zagraniczne
 • PPP a klasyczny model inwestycyjny

Ustawa o publiczno-prywatnym partnerstwie - ramy/otocznie prawne PPP w Polsce

 • Tryb wyboru partnera publicznego
 • Czas trwania kontraktów PPP
 • Umowa o PPP
 • Zawarcie/zerwanie umowy PPP
 • Obowiązki stron
 • Komparatory - warunek powodzenia kontraktu o PPP
 • Rola instytucji rządowych w prawodawstwie dotyczącym PPP
 • Realizacje montaży PPP w Polsce - doświadczenia przed- i po-ustawowe

PPP - szanse i wyzwania dla samorządu terytorialnego

 • Nowa perspektywa  finansowa projektów PPP 2021-2027
 • Uwarunkowania  wdrażania PPP
 • Warunki powodzenia PPP
 • Strony kontraktów PPP
 • Odpowiedzialności stron
 • Ryzyka kontraktów PPP typowe dla stron

Projekty PPP w ujęciu prawodawstwa UE

 • Fundusze strukturalne a PPP
 • Ewolucja PPP w Europie - modele narodowe
 • Wydolność projektów opierających się na montażu publiczno-prywatnym
 • Zagadnienia do wyjaśnienia
 • Doświadczenia europejskie - przykłady projektów

Partnerstwo publiczno prywatne w projektach finansowanych ze środków UE w praktyce

 • Przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Przygotowanie założenia przedsięwzięcia
 • Analiza opłacalności przedsięwzięcia (sposób szacowania założeń przez stronę publiczną i prywatne)
 • Sposoby kalkulacji przychodów strony publicznej i prywatnej
 • Opłacalność przedsięwzięcia (stopa zwrotu z przedsięwzięcia, wyniki partnera, wpływ inwestycji na finanse publiczne)
 • Formy współpracy z partnerami prywatnymi
 • Wybór modelu współpracy
 • Wybór partnera prywatnego (tryb z ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, tryb z ustawy prawo zamówień publicznych
 • Wkład własny podmioty publicznego
 • Finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego – montaż finansowy

 Zarządzanie projektami realizowanymi w formule PPP w projektach finansowanych ze środków UE

 • Rozpoczęcie współpracy
 • Zasady zarządzania projektem na etapie przygotowania (komunikacja wewnętrzne i zewnętrzna, dokumentu formalne niezbędne do wszczęcia postępowania)
 • Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego (istotne postanowienia umowy, podział ryzyka)
 • Mechanizmy wynagradzania
 • Zasady zarządzania projektem na etapie realizacji przedsięwzięcia
 • Cykl życia projektu
 • Monitoring umowy PPP
 • Zakończenie współpracy
 • Zalety i wady partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Problemy z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

TOMASZ LESZCZYŃSKI

Ekspert i autor licznych artykułów oraz ekspertyz z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami w kraju. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK).

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji.

Gdzie i kiedy

Online 27 - 28 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!