Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pdca-metoda-rozwiazywania-problemow-73841-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA:

-Zdobycie umiejętności stosowania cyklu PDCA do rozwiązywaniu problemów w organizacjach produkcyjnych
-Zdobycie umiejętności narzędzi i technik związanych z metodą PDCA
-Stworzenie standardowej metody rozwiązywania problemów
-Zdobycie umiejętności wykorzystywania metody “Root Cause Analysis” dla eliminacji powtarzających się problemów
-Przygotowanie wdrożenia praktycznych rozwiązań
-Zdobycie umiejętności oceny rezultatów dla wdrażanych rozwiązań

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Program szkolenia:

I. PLAN 
1. Identyfikowanie problemów (What?) 

 • Zidentyfikuj i opisz analizowany problem 
 • Sformułuj deklarację problemu w jasny i klarowny sposób 
 • Ustal mierzalne i osiągalne cele dla rozwiązania problemu

2. Przeprowadź analizę problemu (Why?)

 • Podziel analizowany system na poszczególne procesy i przeprowadź ich mapowanie
 • Metodą „burzy mózgów” zidentyfikuj możliwe przyczyny problemu
 • Zbierz i przeanalizuj dane dla zidentyfikowania przyczyny źródłowej
 • Sformułuj hipotezy 
 • Zweryfikuj lub skoryguj wyjściową deklarację problemu

Narzędzia:

 • Obserwacja procesu z wykorzystaniem SPC 
 • Analiza stratyfikacyjna Koepner-Tregoe
 • Mapowanie procesu  
 • Tworzenie diagramów przepływowych
 • Tworzenie diagramów Cause & Effect (Ishikawy) 
 • Stosowanie Metody 5Why

II.DO
1. Wypracuj rozwiązanie: 

 • Określ kryteria sukcesu dla eksperymentów 
 • Zaprojektuj eksperymenty dla testowania hipotez 

2. Testuj rozwiązanie:

 • Testuj skuteczność rozwiązania w ramach pilotażu lub próby

Narzędzia: 

 • Design of Experiment (DOE) 
 • Szkolenie w metodologii TWI (Training Within Industry) 

III.CHECK 
1. Przeprowadź ewaluację wyników:

 • Zbierz i przeanalizuj dane dotyczące skuteczności rozwiązania
 • Przeprowadź ocenę hipotezy wyjściowej  

2. Osiągnij oczekiwany wynik:

 • Jeśli TAK przejdź do ACT
 • Jeśli NIE ponownie wróć do Plan, zrewiduj deklarację problemu i hipotezę wyjściową 

Narzędzia: 

 • Obserwacja procesu SPC 
 • Karty Kontrolne 
 • Wskaźniki Key Performance Indicators

IV.ACT 
1. Wdróż rozwiązanie w pełnym zakresie:

 • Zidentyfikuj zakres zmian systemowych i potrzeb szkoleniowych dla pełnego wdrożenia 
 • Zaplanuj narzędzia bieżącej kontroli dla wdrożonego rozwiązania 
 • Obejmij wdrożone rozwiązanie działaniami Continous Improvement 
 • Szukaj innych możliwości doskonalenia dla wdrożonych rozwiązań 

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: PDCA Metoda rozwiązywania problemów