Szkolenie

Pełnomocnictwa

O szkoleniu

Pełnomocnictwa - jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

Pełnomocnik spółki to zbyt wąskie określenie, by opisać uprawnienia i odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobie reprezentującej interesy spółki. Możliwości wykorzystywania szeregu rodzaju pełnomocnictw na różnych szczeblach firmy, czy to w czynnościach zwykłych, handlowych, procesowych, czy administracyjnych, nie tylko mogą generować większe ryzyko błędów, czy przekraczania uprawnień, ale przy ugruntowanej wiedzy i świadomym zarządzaniu nimi stają się narzędziem optymalizującym funkcjonowanie firmy w otoczeniu biznesowym. Sprawny system pełnomocnictw, zgodny z przepisami prawa, zapewnia zwiększone bezpieczeństwo finansowe firmy, mniejsze ryzyko zawierania kontraktów handlowych, mniejszą liczbę błędów w treści pełnomocnictw, lepsze wykorzystanie narzędzia, jakim jest pełnomocnictwo w praktyce i funkcjonowaniu firm. Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Pełnomocnictwa", którego tematyka, metodologia, analizy przypadków, liczba ćwiczeń i czas trwania zostały tak dobrane, aby zagwarantować Państwu zdobycie umiejętności zarządzania pełnomocnictwami w firmie.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu "Pełnomocnictwa" zapraszamy:

Członków zarządu, rady nadzorczej
Osoby odpowiedzialne za nadawanie uprawnień
Prokurentów, pełnomocników
Pracowników działów prawnych

Program szkolenia

09.00-09.30 Rejestracja oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie zajęć

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNICTW

Kodeks cywilny podstawowym źródłem w zakresie uregulowania instytucji pełnomocnika.
Wewnętrzne regulacje w firmie dot. zasad udzielania / odwoływania pełnomocnictw.
Case study: procedura wewnętrzna dotycząca udzielania/odwoływania pełnomocnictw – czy potrzebna, czy pomocna a może to zbędny dokument?
Treść regulacji wewnętrznej - co powinna zawierać procedura aby skutecznie mogła być wykorzystana w firmie?
Czy warto stworzyć wzory pełnomocnictw funkcjonujących w przedsiębiorstwie?
PO CO FIRMIE PEŁNOMOCNIK?

Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?
Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek – członkowie zarządu, pracownicy, pełnomocnicy.
Czy pełnomocnik to zawód – świadczenie usług czy funkcja w firmie?
Case study: pełnomocnik chce wynagrodzenia, czy należy wynagradzać pracownika za dodatkową funkcję?
Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.
Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej – do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?
SKUTECZNE UDZIELENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Prawidłowa reprezentacja spółek kluczowa dla ważności dokumentu.
Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) – czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?
Udzielanie pełnomocnictw. Kto może skutecznie udzielić pełnomocnictwa w firmie?
Forma pełnomocnictwa – kiedy jest ważne, czy zawsze musi być na piśmie?
Reprezentacja firmy w zakresie obowiązków na stanowisku. Czy to wystarczy, aby móc np. złożyć wiążącą ofertę klientowi spółki?
Czy pełnomocnictwo udzielone ustnie jest ważne? Jak udowodnić treść ustnego pełnomocnictwa?
Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?
Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaką ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?
Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?
Skuteczne odwołanie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego.
Case study: Śmierć mocodawcy podczas postępowania cywilnego: obowiązki pełnomocnika, losy postępowania
Case study: Pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Czy taka forma jest wymagana do jego skutecznego odwołania?
Case study: Odwołanie pełnomocnictwa poprzez utrwalenie oświadczenia o odwołaniu na poczcie głosowej w telefonie – orzecznictwo sądów, praktyka, ryzyka.
OGRANICZENIA PEŁNOMOCNIKA W DZIAŁANIU

Ograniczenia co do zakresu
Ograniczenia kwotowe
Ograniczenia czasowe
SZCZEGÓLNE RODZAJE PEŁNOMOCNICTW

Prokura - jakie są różnice? Kompetencje prokurenta a pełnomocnika. Ich obowiązki oraz odpowiedzialność.
Czase study: problemy z prokurą łączną niewłaściwą „mieszaną” - stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka w innych firmach, rekomendacja.
Członek Zarządu pełnomocnikiem spółki. Czy to rozwiązanie warte jest wdrożenia w firmie?
Case study: czy prokurent może być pełnomocnikiem do zawierania umów z członkami zarządu? Sprzeczne stanowiska sądów w tym zakresie.
Pełnomocnictwo udzielone na czas nieokreślony – czy warto ponosić ryzyko?
Falsus procurator - skutki działania rzekomego pełnomocnika dla spółki
TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO FIRMY – WARSZTATY I PRACA NAD DOKUMENTEM

Gdy w obiegu jest kilka egzemplarzy takiego samego pełnomocnictwa – na co zwracać uwagę? – konieczne zapisy w treści pełnomocnictwa.
PROWADZENIE REJESTRU PEŁNOMOCNICTW – OBOWIĄZEK CZY MOŻLIWOŚĆ

Zakres i forma rejestru prowadzonego w firmie.
Po co nam ten rejestr?
ZAKOŃCZENIE PEŁNOMOCNICTWA / PROKURY

Wygaśnięcie pełnomocnictwa – czy zawsze należy wpisać ważność pełnomocnictwa datą kalendarzową?
Case study: udzielenie pełnomocnictwa na czas trwania stosunku pracy – rekomendacja w zakresie zastosowania takiej formy. Co gdy taki pracownik / pełnomocnik jest w okresie wypowiedzenia? rozwiązanie stosunku pracy a wpływ na udzielone pełnomocnictwo – analiza przypadków praktycznych.
Niebezpieczne zapisy art. 105 k.c. – jak uniknąć wpadki?
Odwołanie pełnomocnictwa / prokury – skuteczna forma.
Jak powiadomić kontrahentów o odwołaniu pełnomocnictwa / prokury?
Rezygnacja pełnomocnika / prokurenta – kiedy jest skuteczna?
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA OSÓB PODPISUJĄCYCH KONTRAKTY (CZŁONKOWIE ZARZĄDU FIRMY, PEŁNOMOCNICY, PROKURENCI)

Case study: pełnomocnik jednocześnie pracownikiem spółki – jakie konsekwencje można przewidzieć, gdy dokona czynności prawnej na szkodę spółki?
16.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.00-16.30

Prelegenci

Cytat
Anna Adamczyk Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 czerwiec 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 luty 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 wrzesień 2018
Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 marzec 2018
Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 wrzesień 2017
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-21 październik 2016
Hotel Hilton*****

Warszawa

ul. Grzybowska 63

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
23% VAT
970 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!