Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pelnomocnictwa-i-prokura-72045-id608

Informacje o szkoleniu

 • Pełnomocnictwa i Prokura


  ID szkolenia: 72045
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:30-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PRAWO

Pełnomocnik spółki to zbyt wąskie określenie, by opisać uprawnienia i odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobie reprezentującej interesy spółki. Możliwości wykorzystywania szeregu rodzaju pełnomocnictw na różnych szczeblach firmy, czy to w czynnościach zwykłych, handlowych, procesowych, czy administracyjnych, nie tylko mogą generować większe ryzyko błędów, czy przekraczania uprawnień, ale przy ugruntowanej wiedzy i świadomym zarządzaniu nimi stają się narzędziem optymalizującym funkcjonowanie firmy w otoczeniu biznesowym. Sprawny system pełnomocnictw, zgodny z przepisami prawa, zapewnia zwiększone bezpieczeństwo finansowe firmy, mniejsze ryzyko zawierania kontraktów handlowych, mniejszą liczbę błędów w treści pełnomocnictw, lepsze wykorzystanie narzędzia, jakim jest pełnomocnictwo w praktyce i funkcjonowaniu firm. Zapraszamy do udziału w zajęciach, których tematyka, metodologia, analizy przypadków, liczba ćwiczeń i czas trwania zostały tak dobrane, aby zagwarantować Państwu zdobycie umiejętności zarządzania pełnomocnictwami w firmie.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie zarządu, rady nadzorczej,
osoby odpowiedzialne za nadawanie uprawnień
Prokurenci,
pełnomocnicy
Pracownicy działów prawnych

Program szkolenia:

09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNICTW

Kodeks cywilny podstawowym źródłem w zakresie uregulowania instytucji pełnomocnika.
Wewnętrzne regulacje w firmie dot. zasad udzielania / odwoływania pełnomocnictw.
Case study: procedura wewnętrzna dotycząca udzielania/odwoływania pełnomocnictw – czy potrzebna, czy pomocna a może to zbędny dokument?
Treść regulacji wewnętrznej – co powinna zawierać procedura aby skutecznie mogła być wykorzystana w firmie?
Czy warto stworzyć wzory pełnomocnictwa funkcjonujących w przedsiębiorstwie?
PO CO FIRMIE PEŁNOMOCNIK?

Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?
Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek – członkowie Zarządu, pracownicy, pełnomocnicy.
Czy pełnomocnik to zawód – świadczenie usług czy funkcja w firmie.
Case study: pełnomocnik chce wynagrodzenia, czy należy wynagradzać pracownika za dodatkową funkcję?
Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.
Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej – do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?
SKUTECZNE UDZIELENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Prawidłowa reprezentacja spółek kluczowa dla ważności dokumentu.
Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) – czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?
Udzielanie pełnomocnictw. Kto może skutecznie udzielić pełnomocnictwa w firmie?
Forma pełnomocnictwa – kiedy jest ważne, czy zawsze musi być na piśmie?
Reprezentacja firmy w zakresie obowiązków na stanowisku. Czy to wystarczy, aby móc np. złożyć wiążącą ofertę klientowi spółki?
Czy pełnomocnictwo udzielone ustnie jest ważne? Jak udowodnić treść ustnego pełnomocnictwa?
Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?
Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaką ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?
Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?
Skuteczne odwołanie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego.
Case study: Śmierć mocodawcy podczas postępowania cywilnego: obowiązki pełnomocnika, losy postępowania
Case study: Pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Czy taka forma jest wymagana do jego skutecznego odwołania?
Case study: Odwołanie pełnomocnictwa poprzez utrwalenie oświadczenia o odwołaniu na poczcie głosowej w telefonie – orzecznictwo sądów, praktyka, ryzyka.
OGRANICZENIA PEŁNOMOCNIKA W DZIAŁANIU

Ograniczenia co do zakresu
Ograniczenia kwotowe
Ograniczenia czasowe
SZCZEGÓLNE RODZAJE PEŁNOMOCNICTW

Prokura – jakie są różnice? Kompetencje prokurenta a pełnomocnika. Ich obowiązki oraz odpowiedzialność.
Czase study: problemy z prokurą łączną niewłaściwą „mieszaną” – stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka w innych firmach, rekomendacja.
Członek Zarządu pełnomocnikiem spółki. Czy to rozwiązanie warte jest wdrożenia w firmie?
Case study: czy prokurent może być pełnomocnikiem do zawierania umów z członkami zarządu? Sprzeczne stanowiska sądów w tym zakresie.
Pełnomocnictwo udzielone na czas nieokreślony – czy warto ponosić ryzyko?
Falsus procurator – skutki działania rzekomego pełnomocnika dla spółki
TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO FIRMY – WARSZTATY I PRACA NAD DOKUMENTEM

Gdy w obiegu jest kilka egzemplarzy takiego samego pełnomocnictwa – na co zwracać uwagę? – konieczne zapisy w treści pełnomocnictwa.
PROWADZENIE REJESTRU PEŁNOMOCNICTW – OBOWIĄZEK CZY MOŻLIWOŚĆ

Zakres i forma rejestru prowadzonego w firmie.
Po co nam ten rejestr?
ZAKOŃCZENIE PEŁNOMOCNICTWA / PROKURY

Wygaśnięcie pełnomocnictwa – czy zawsze należy wpisać ważność pełnomocnictwa datą kalendarzową?
Case study: udzielenie pełnomocnictwa na czas trwania stosunku pracy – rekomendacja w zakresie zastosowania takiej formy. Co gdy taki pracownik / pełnomocnik jest w okresie wypowiedzenia? rozwiązanie stosunku pracy a wpływ na udzielone pełnomocnictwo – analiza przypadków praktycznych.
Niebezpieczne zapisy art. 105 k.c. – jak uniknąć wpadki?
Odwołanie pełnomocnictwa / prokury – skuteczna forma.
Jak powiadomić kontrahentów o odwołaniu pełnomocnictwa / prokury?
Rezygnacja pełnomocnika / prokurenta – kiedy jest skuteczna?
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA OSÓB PODPISUJĄCYCH KONTRAKTY (CZŁONKOWIE ZARZĄDU FIRMY, PEŁNOMOCNICY, PROKURENCI)

Case study: pełnomocnik jednocześnie pracownikiem spółki – jakie konsekwencje można przewidzieć, gdy dokona czynności prawnej na szkodę spółki?
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji.

Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Pełnomocnictwa i Prokura