Szkolenie

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Pełnomocników, Audytorów z metodami wdrażania, utrzymywania, audytowania oraz ciągłego doskonaleniem systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, który nadzorują.

Pełnomocnik to nie tylko osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu normy metod wdrażania i utrzymania systemu, ale to także pracownik potrafiący pracować w grupie, zarządzający grupą, zarządzający czasem, a także posiadający umiejętności radzenia sobie z konfliktami i ich rozwiązywaniem, dlatego szkolenie to ma także przybliżyć Państwu tematykę „umiejętności miękkich”, które są niezwykle pomocne w pracy Pełnomocnika.

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonych trenerów, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Szkolenie na pewno „zmusi” Państwa do wprowadzania zmian w swoich systemach lub chociażby do zastanowienia się, co można byłoby w nich udoskonalić, jakie dodatkowe rozwiązania zastosować.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia szj, planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
 • poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości,
 • możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZJ ISO 9001:2015,
 • możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
 • zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad, metod wdrażania, utrzymywania, audytowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015  oraz Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie

 • Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
 • Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
 • Omówienie szkolenia

II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

 • definicje i terminologia zawarta w ISO 9001:2015,
 • Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie, wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji)

III. Pojęcia dotyczące audytów

 • Pojęcia audytów
 • Cele auditu
 • Rodzaje auditów
 • Powody przeprowadzania audytów

IV. Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

 • Prowadzenie auditów
 • Rodzaje prowadzonych auditów
 • Wytyczne wobec audytorów
 • Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
 • Efektywność procesu audytowania

V. Proces przeprowadzania audytu

 • Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
 • Spotkanie otwierające
 • Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
 • Spotkanie zamykające
 • Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI. Mowa ciała audytora

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII. CYKL, (PDCA)

VIII. Zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, mapa procesów, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.

IX. Nadzór i działania systemowe

X. Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązki

XI. Narzędzie i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia

 • Omówienie wybranych narządzi jakości i technik doskonalenia.

XII. Zarządzanie grupą

 • Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika,
 • Zarządzanie grupą,
 • Zarządzanie czasem,
 • Motywowanie,
 • Konflikty i ich rozwiązywanie
 • Komunikacja i mowa ciała
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne

XIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Rzeszów 14-16 luty 2022
brak danych

Rzeszów

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Katowice 21-23 marzec 2022
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 25-27 kwiecień 2022
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-18 maj 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 20-22 czerwiec 2022
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 18-20 lipiec 2022
brak danych

Rzeszów

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Wrocław 22-24 sierpień 2022
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-14 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 24-26 październik 2022
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14-16 listopad 2022
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 14-16 grudzień 2022
brak danych

Rzeszów

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Wrocław 10-12 styczeń 2022
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • zestaw gadżetów firmowych
Zapisz się

Organizator

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa
ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
woj. mazowieckie
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także świadczeni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!