Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pelnomocnik-ds-systemu-haccp-wg-iso-22000-36381-id410

Informacje o szkoleniu

 • Pełnomocnik ds. systemu HACCP wg ISO 22000


  ID szkolenia: 36381
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Instytut Rozwoju Kadr
  Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-18.00 /24h
 • Organizator szkolenia:

  Instytut Rozwoju Kadr
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do efektywnego sprawowania funkcji pełnomocnika w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Zapoznanie uczestników z procedurą prowadzenia audytów systemu HACCP lub systemu ISO 22000.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą doskonalić i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać odpowiednie kwalifikacje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Szkolenie skierowane jest do:

• Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP, ISO 22000, BRC w przedsiębiorstwach, osób chcących pełnić funkcję pełnomocników, kierowników zespołów lub audytorów, pracowników sanepidu, pracowników kontroli
• Decydentów odpowiedzialnych w firmach za nadzór i weryfikację systemów HACCP
• Dyplomantów kierunków żywnościowych, gastronomicznych, medycznych, inżynieryjnych, biologicznych, chemicznych, biotechnologicznych, itp.
• Absolwentów kierunków żywnościowych, gastronomicznych, technologicznych, inżynieryjnych, biotechnologicznych, medycznych, chemicznych, biologicznych, technicznych i pokrewnych.
• Audytorów Systemu HACCP
• Osób zaangażowanych we wdrażanie systemów HACCP

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
3. Wymagania ISO 22000
4. Programy wstępne i programy operacyjne
5. Zarządzanie audytami, szkoleniami, planowanie audytów
6. Rola pełnomocników
7. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP
8. Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń
9. Metodyka wdrażania systemu HACCP
10. 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg Codex Alimentarius
11. 12 etapów wdrażania systemu HACCP
12. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pełnomocnika ds. HACCP
13. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania systemu
- harmonogram wdrażania systemu HACCP
- procedury, instrukcje, zapisy, księgi HACCP, Księgi GHP/GMP, Plan HACCP, przykładowa dokumentacja wdrożeniowa
14. Wymagania stawiane audytorom, kompetencje, audytor HACCP
15. Techniki audytowania - ich rodzaje i zastosowanie; zasady przygotowania i przeprowadzania audytu
16. Symulacja audytu wewnętrznego
17. Egzamin

Informacje o prelegentach:

Szkoleniowcy i audytorzy IRK tworzą grupę ekspertów wyspecjalizowanych w konkretnych zagadnieniach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1420.00 zł 1157.47 zł + VAT

Cena zawiera:

szkolenie,materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Uczestnictwo w szkoleniu otwartym można zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: szkolenia@irk.com.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.irk.com.pl.

Wydarzenie: Pełnomocnik ds. systemu HACCP wg ISO 22000