Szkolenie

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008

O szkoleniu

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć w ciągu 3 dni.Program szkolenia składa się z części wykładowych oraz warsztatów. Zakres szkolenia obejmuje wymagania dotyczące umiejętności, wiedzy i kompetencji pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w obszarach:

* a) Wymagań normy ISO 9001
* b) Nadzoru nad procesem utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością
* c) Koordynowania auditów wewnętrznych i organizacji pracy auditorów (wg. wymagań normy ISO 19011)
* d) Przygotowywania, moderowania i dokumentowania przeglądów zarządzania
* e) Budowania systemu komunikacji wewnętrznej, popularyzowania idei jakościowej
* f) Nadzorowania dokumentów i zapisów systemu zarządzania jakością

Tematyka warsztatów:

* Warsztat 1: Identyfikacja procesów organizacji i niezbędnych zasobów do ich realizacji
* Warsztat 2: Identyfikacja niezgodności, określanie działań korygujących. Identyfikacja obszarów do doskonalenia.
* Warsztat 3: Planowanie pracy pełnomocnika w oparciu o analizę statusu organizacji
* Warsztat 4: Budowanie mierników procesów i progów satysfakcji
* Warsztat 5: Planowanie i przygotowanie auditów wewnętrznych
* Warsztat 6: Symulacja przygotowania i przeprowadzenia przeglądu zarządzania - z podziałem na role w organizacji

Cel szkolenia
Zdobycie praktycznych umiejętności wypełniania obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością poprzez przedstawienie, analizę oraz interpretację praktyczną wymagań norm: ISO 9001 i ISO 19011 oraz przedstawienie, analizę oraz praktyczny trening zasad identyfikacji i monitorowania procesów, określania mierników, działań korygujących i zapobiegawczych, analizowania i przetwarzania danych z pomiarów efektywności i skuteczności organizacji.
Kto powinien wziąć udział?
Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością. Kandydaci na stanowisko Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością

Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA:

Program szkolenia - dzień 1

* 09.00 - 09.15 Wstęp, przedstawienie prowadzącego i uczestników
* 09.15 - 09.45 Filozofia i terminologia jakości.
* 09.45 - 10.30 Podejście procesowe, 8 Zasad Zarządzania Jakością
* 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
* 10.45 - 11.45 Norma ISO 9001:2008 - Wymagania ogólne.
* 11.45 - 12.15 Warsztat 1
* 12.15 - 12.45 Przerwa obiadowa
* 12.45 - 13.30 Norma ISO 9001:2008 - Odpowiedzialność kierownictwa
* 13.30 - 14.15 Norma ISO 9001:2008 - Zarządzanie zasobami
* 14.15 - 14.30 Przerwa
* 14.30 - 16.00 Norma ISO 9001:2008- Realizacja wyrobu

Program szkolenia - dzień 2

* 09.00 - 10.30 Norma ISO 9001:2008- Pomiary, analiza, doskonalenie
* 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
* 10.45 - 11.30 Warsztat 2
* 11.30 - 12.15 Rola i zadania pełnomocnika: Zadania na etapach projektowania, wdrażania i utrzymania systemu zarządzania jakością
* 12.15 - 12.45 Przerwa obiadowa
* 12.45 - 13.30 Warsztat 3
* 13.30 - 14.15 Dokumentowanie systemów: Polityka jakości, Księga jakości, procedury (w tym - wymagane normą)
* 14.15 - 14.30 Przerwa
* 14.30 - 15.15 Dokumentowanie systemów: Dokumenty do monitorowania i pomiarów
* 15.15 - 16.00 Warsztat 4

Program szkolenia - dzień 3

* 09.00 - 09.45 Narzędzia jakości
* 09.45 - 10.30 Audit wewnętrzny: Wymagania ogólne
* 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
* 10.45 - 11.30 Norma ISO 19011: Zasady auditowania, Działania auditowe Zarządzanie programem auditów
* 11.30 - 12.15 Warsztat 5
* 12.15 - 12.45 Przerwa obiadowa
* 12.45 - 13.30 Bariery komunikacyjne - komunikacja niewerbalna
* 13.30 - 14.15 przygotowanie Warsztatu 6
* 14.15 - 14.30 Przerwa
* 14.30 - 15.00 Warsztat 6 (symulacja)
* 15.00 - 15.15 Omówienie wyników warsztatu (symulacji przeglądu zarządzania) w odniesieniu do przyjętych założeń i wymagań normy
* 15.15 - 15.30 Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników
* 15.30 - 15.45 Test
* 15.45 - 16.15 Omówienie testu, dyskusja, zakończenie szkolenia

Czas trwania

Szkolenie 3- dniowe

Prelegenci

Cytat
Arkadiusz Wierzbic

Gdzie i kiedy

Szczecin 14 - 16 czerwca 2011
DEKRA Certification Sp. z o.o.

70-205 Szczecin

Podgórna 63

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 29 - 31 marca 2011
DEKRA Certification Sp. z o.o.

50-424 Wrocław

Krakowska 19-23

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 11 lutego 2011
DEKRA Certification Sp. z o.o.

00-000 Warszawa

Chłodna 64

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 11 lutego 2011
DEKRA Certification Sp. z o.o.

00-000 Warszawa

Chłodna 64

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
netto
3000 PLN
Cena zawiera:
  • zestaw materiałów szkoleniowych, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), wydanie zaświadczenia/certyfikatu po szkoleniu.
Weź udział

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością jest zaliczenie warsztatów z wynikiem pozytywnym oraz zaliczenie testu z wynikiem pozytywnym (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!